แนะนำ
เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่
โลโก้ใหม่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

<ASSET>
 <ID>53962-1-0-1</ID>
 <PATH>/assets/53962/logitech-windows-10.jpg</PATH>
 <TYPENAME>Image</TYPENAME>
 <TYPE>-1</TYPE>
 <THUMB>/local/sites/renga/repository/app1/53962/revisions/thumbs/53962.1.0.1.jpg</THUMB>
 <REPOSITORY>53962/revisions/53962.1.0.1.jpg</REPOSITORY>
 <PROPERTIES>
  <alt/>
  <height>247</height>
  <width>485</width>
  <onmouseover/>
  <onmousedown/>
  <_style/>
  <title/>
 </PROPERTIES>
</ASSET>

ทำงานได้มากขึ้นด้วย WINDOWS 10

เสริมประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ Logitech

เรียนรู้เพิ่มเติม

<ASSET>
 <ID>53940-1-0-1</ID>
 <PATH>/assets/53940/x50-mobile-wireless-speaker.jpg</PATH>
 <TYPENAME>Image</TYPENAME>
 <TYPE>-1</TYPE>
 <THUMB>/local/sites/renga/repository/app1/53940/revisions/thumbs/53940.1.0.1.jpg</THUMB>
 <REPOSITORY>53940/revisions/53940.1.0.1.jpg</REPOSITORY>
 <PROPERTIES>
  <alt/>
  <height>247</height>
  <width>485</width>
  <onmouseover/>
  <onmousedown/>
  <_style/>
  <title/>
 </PROPERTIES>
</ASSET>

เพิ่มระดับความดังในขนาดที่เล็กกะทัดรัด

ลำโพงไร้สายขนาดเล็กที่ดังกระหึ่มในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติม