รูปแบบลายเส้นของ Windows® 8

คลิก


คลิกซ้าย

คลิกหรือแตะด้วยนิ้วเดียว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

คลิกขวาที่รูปแบบลายเส้น

คลิกหรือแตะมุมล่างขวาด้วยนิ้วเดียว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

คลิกกลาง

คลิกหรือแตะด้วยสามนิ้ว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการนำทาง


การเลื่อนแนวนอน

ตวัดสองนิ้วไปทางซ้ายและขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

การเลื่อนแนวตั้ง

ตวัดสองนิ้วขึ้นและลง

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

กลับ / ส่ง

ตวัดสามนิ้วไปทางซ้ายและขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

ซูมเข้าและออก

ใช้สองนิ้วบีบเข้าหรือกางออก

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

ทางลัดใน Windows 8


หน้าจอเริ่มต้นของ Windows 8

ตวัดสามนิ้วขึ้น

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

แสดง/ซ่อนเดสก์ท็อป

ตวัดสามนิ้วลง

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

สลับโปรแกรม

ตวัดนิ้วเดียวจากด้านซ้ายสุด

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

ทางลัดใน Windows 8

ตวัดนิ้วเดียวจากด้านขวาสุด

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

เมนูโปรแกรม Windows 8

ตวัดนิ้วเดียวจากด้านบนสุด

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ


ควบคุม Windows


ขยาย/ย่อหน้าต่าง

ตวัดสี่นิ้วขึ้นหรือลง

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

จัดหน้าต่างชิดด้านซ้ายหรือขวา

ตวัดสี่นิ้วไปทางซ้ายหรือขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

ระบุรูปแบบลายเส้นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ SetPoint จาก Logitech ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานที่ www.logitech.com/download