Windows 7 รูปแบบลายเส้น

คลิก


คลิกซ้าย

กดด้านซ้ายของพื้นผิวแบบทัช

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

คลิกขวา

กดด้านขวาของพื้นผิวแบบทัช

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

คลิกกลาง

กดสองนิ้วตรงบริเวณส่วนล่าง 2/3 ของพื้นผิวแบบทัชด้วยสองนิ้ว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ


นำทาง


การเลื่อนแนวนอน

ตวัดนิ้วเดียวไปทางซ้ายและขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

การเลื่อนแนวตั้ง

ตวัดนิ้วเดียวขึ้นและลง

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

กลับ/ไปข้างหน้าในเว็บเบราเซอร์

ตวัดสองนิ้วไปทางซ้ายและขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

แสดง/ซ่อนเดสก์ท็อป

แตะสองครั้งตรงบริเวณส่วนล่าง 2/3 ของพื้นผิวแบบทัชด้วยสองนิ้ว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

ทางลัดใน Windows 7


ตัวสลับโปรแกรม

แตะสองครั้งตรงบริเวณส่วนล่าง 2/3 ของพื้นผิวแบบทัชด้วยนิ้วเดียว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ


ระบุรูปแบบลายเส้นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ SetPoint จาก Logitech ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานที่ www.logitech.com/th-th/support/downloads