ซอฟต์แวร์ SetPoint™

ซอฟต์แวร์ SetPoint จาก Logitech จะช่วยให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดตามต้องการ เพื่อให้คุณเข้าถึงฟังก์ชั่นโปรดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น คุณจะต้องติดตั้ง SetPoint ถ้า:

 • คุณต้องการเปลี่ยนการทำงานของปุ่มต่างๆ บนเมาส์ SetPoint ช่วยให้คุณกำหนดฟังก์ชั่นต่างๆ ให้แก่ปุ่มบนเมาส์ของคุณ รวมถึงคุณสมบัติของ Windows 8 ที่แสดงด้านล่าง
 • เมาส์ของคุณมีปุ่มมากกว่า 5 ปุ่ม Windows มีการสนับสนุนในตัวสำหรับเมาส์ที่มี 5 ปุ่ม แต่หากเมาส์ของคุณมีปุ่มมากกว่า 5 ปุ่ม คุณจะต้องติดตั้ง SetPoint เพื่อรองรับปุ่มที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้น หากเมาส์ของคุณเป็นเมาส์เล่นเกม G-Series จาก Logitech คุณจะต้องติดตั้ง Logitech Gaming Software (LGS) แทน SetPoint
 • เมาส์ของคุณมีล้อเลื่อนแบบเอียง ซึ่งคุณต้องการใช้เพื่อเลื่อนไปด้านซ้ายและขวาในโปรแกรมเดสก์ท็อปรุ่นเก่าของ Windows เช่น Microsoft Excel
 • คุณต้องการกำหนดทางลัดสำหรับฟังก์ชั่นทั่วไปของ Windows® 8 ให้แก่ปุ่ม F บนคีย์บอร์ดของคุณ

ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเมาส์ที่ติดตั้งใน Windows 8

ไม่จำเป็นต้องใช้ SetPoint สำหรับฟังก์ชั่นเมาส์ต่อไปนี้ที่ติดตั้งอยู่ใน Windows 8: 

 • คลิกซ้าย
 • คลิกขวา
 • คลิกกลาง*
 • ปุ่มย้อนกลับ/ไปข้างหน้าสำหรับการนำทางเว็บเพจ
 • การเลื่อน**

หากคุณต้องการกำหนดฟังก์ชั่นอื่นๆ ให้แก่ปุ่มบนเมาส์ คุณสามารถใช้ SetPoint เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่นของปุ่มบนเมาส์ได้

นอกจากนี้ หากเมาส์ของคุณมีล้อเลื่อนแบบเอียง ล้อเลื่อนจะทำงานในโปรแกรมรูปแบบ Windows 8 ส่วนใหญ่ แต่คุณจะต้องใช้ SetPoint หากคุณต้องการเลื่อนตามแนวนอนในโปรแกรมเดสก์ท็อปรุ่นเก่าของ Windows

ทางลัดใน Windows 8 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ด

คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติต่อไปนี้ให้แก่ปุ่ม F บนคีย์บอร์ด ปุ่มเมาส์กลาง หรือปุ่มเมาส์อื่นๆ ของคุณ หากเมาส์ Logitech ของคุณมีคุณสมบัติเหล่านั้น ยกเว้นสำหรับๅการแสดงเดสก์ท็อป ฟังก์ชั่นเหล่านี้ทำงานใน Windows 8 เท่านั้น

 • Start Screen (หน้าจอเริ่มต้น): เมื่อหน้าจอเริ่มต้นถูกกำหนดให้แก่ปุ่มบนเมาส์หรือปุ่มบนคีย์บอร์ด การกดปุ่มนั้นจะนำคุณไปยังหน้าจอเริ่มต้นโดยตรง การกดครั้งที่ 2 จะนำคุณกลับไปยังตำแหน่งของคุณก่อนหน้านั้น
 • Show Desktop (แสดงเดสก์ท็อป): นำคุณไปยังเดสก์ท็อปใน Windows 8 ลดจำนวนหน้าต่างโปรแกรมที่เปิดอยู่ใน Windows 7 ให้เหลือน้อยที่สุด
 • Switch Applications (สลับโปรแกรม): ฟังก์ชั่นนี้ทำงานเป็นวงจรตามโปรแกรมที่เปิดอยู่ทีละโปรแกรมจากการกดหนึ่งครั้ง
 • Charms (ทางลัด): เปิดแถบทางลัดใน Windows 8
 • App Bar (แถบโปรแกรม): เปิดแถบโปรแกรมในโปรแกรมรูปแบบ Windows 8

ดาวน์โหลด SetPoint

* ฟังก์ชั่นคลิกกลางขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น การคลิกกลางบนลิงค์ในเว็บเพจจะเปิดลิงค์ในแท็บใหม่ มีเพียงบางโปรแกรมเท่านั้นที่สนับสนุนการคลิกกลาง

** การเลื่อนด้านข้างทำงานกับโปรแกรมรูปแบบ Windows 8 เท่านั้น โปรแกรมเดสก์ท็อปรุ่นเก่าของ Windows ส่วนใหญ่ต้องใช้ SetPoint สำหรับการเลื่อนด้านข้าง