รูปแบบลายเส้นของ Windows® 8

คลิก


คลิกซ้าย

คลิกพื้นผิวเมาส์ด้านซ้าย

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

คลิกขวาที่รูปแบบลายเส้น

คลิกพื้นผิวเมาส์ด้านขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

คลิกกลาง

คลิกตรงบริเวณส่วนล่าง 2/3 ของพื้นผิวแบบทัชด้วยสองนิ้ว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ


นำทาง


การเลื่อนแนวนอน

ตวัดนิ้วเดียวไปทางซ้ายและขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

การเลื่อนแนวตั้ง

ตวัดนิ้วเดียวขึ้นและลง

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

กลับ / ส่ง

ตวัดสองนิ้วไปทางซ้ายและขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ


ทางลัดใน Windows 8


หน้าจอเริ่มต้นของ Windows 8

แตะสองครั้งตรงบริเวณส่วนล่าง 2/3 ของพื้นผิวแบบทัชด้วยนิ้วเดียว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

สลับโปรแกรม

ตวัดจากด้านซ้ายสุดของเมาส์ด้วยนิ้วเดียว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

แสดง/ซ่อนเดสก์ท็อป

แตะสองครั้งตรงบริเวณส่วนล่าง 2/3 ของพื้นผิวแบบทัชด้วยสองนิ้ว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

ทางลัดใน Windows 8

ตวัดจากด้านขวาสุดของเมาส์ด้วยนิ้วเดียว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

ระบุรูปแบบลายเส้นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ SetPoint จาก Logitech ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานที่ www.logitech.com/th-th/support/downloads