สื่อ

ข่าวสารล่าสุด

 
Logitech Announces Dimitri Panayotopoulos as New Board Nominee

อ่านเพิ่มเติม

 
Logitech Receives Extension from SIX Swiss Exchange for Publishing FY 2014 Annual Report

อ่านเพิ่มเติม

 
Logitech Delivers Better-Than-Expected Results in Q2 FY 2015

Audit Committee’s Independent Investigation Now Closed, Filings to Follow
อ่านเพิ่มเติม

 
Logitech to Announce Preliminary Second Quarter Fiscal 2015 Results

Company Receives Extension for Compliance with Nasdaq Listing Rule
อ่านเพิ่มเติม

 
Logitech to Restate Prior Financial Statements

No Material Impact on Fiscal Year 2013 or 2014 Results, No Change to Cash Balance
อ่านเพิ่มเติม

 

คลังการแถลงข่าว

 

สำหรับสื่อ

 
Request Information

Need more information?
Make a request.

ฝ่ายสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ์</h4>

ข้อซักถามทั่วไปของสื่อมวลชน:
510-713-6035 mediarelations@logitech.com

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สหรัฐฯ และทั่วโลก
Krista Todd 510-713-5834 ktodd@logitech.com
ยุโรป
Laura Scorza, EMEA, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร +41 21 863 5336 lscorza@logitech.com
เอเชีย-แปซิฟิก
Cannis Wong, เอเชีย-แปซิฟิก, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ 852 2821 5900 cannis_wong@logitech.com

สหรัฐฯ/แคนาดา

LifeSize
Megan Lueders 512-623-4151 pr@lifesize.com
Logitech สำหรับธุรกิจ
Ann Finnie 510-713-5854 afinnie@logitech.com
PR สำหรับผลิตภัณฑ์ - ดนตรี
Amanda Sanyal 510-713-5051 asanyal@logitech.com
PR สำหรับผลิตภัณฑ์ - เกมและอุปกรณ์ต่อพ่วงพีซี
Ann Finnie 510-713-5854 afinnie@logitech.com
 

ดูการติดต่อของ Logitech ทั้งหมด