Prohlížeč IE8/IE9/IE10 již není nadále podporován. Pro zobrazení naší stránky použijte novější prohlížeč.

Životopisy manažerů

Sally Davis je nevýkonným členem představenstva společnosti Logitech od roku 2007 a je předsedou výborů Compensation Committee a Nominating Committee společnosti Logitech.

Paní Davis je bývalou výkonnou ředitelkou společnosti BT Wholesale, jednou ze čtyř operačních divizí společnosti British Telecom. Tuto pozici zastávala v letech 2007 až 2011. V letech 2005 až 2007 pracovala jako Chief Portfolio Officer u společnosti British Telecom. Od svého nástupu do společnosti BT v roce 1999 zde zastávala různé manažerské pozice, včetně postavení prezidenta pro oblast globálních produktů a globálních služeb v letech 2002 až 2005, prezidenta pro oblast hostování aplikací Ignite v letech 2001 a 2002, a ředitele skupiny Internet a multimédia v letech 1999 až 2001. Než se stala zaměstnancem společnosti BT, zastávala paní Davis manažerské pozice v několika předních komunikačních společnostech, například Bell Atlantic/Verizon ve Spojených Státech a Mercury Communications ve Velké Británii.

Paní Davis je členem představenstva společností Telenor Group a CityFibre Infrastructure Holdings PLC.

Paní Davis získala titul BA a je členem spolku Fellow of University College v Londýně.