Prohlížeč IE8/IE9/IE10 již není nadále podporován. Pro zobrazení naší stránky použijte novější prohlížeč.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jelikož společnosti Logitech záleží na ochraně vašeho soukromí, připravili jsme toto Prohlášení o ochraně a zabezpečení osobních údajů („Prohlášení“), abyste byli lépe informováni o tom, jak společnost Logitech používá a chrání osobní informace shromažďované na své webové stránce www.logitech.com („Stránka“). Věnujte laskavě potřebný čas k prostudování informací na této stránce. Případné dotazy nebo připomínky můžete zasílat na adresu support.logitech.com/response-center.

Pokud chcete nahlásit libovolný problém se zabezpečením produktu Logitech, zašlete e-mail na adresu infosec@logitech.com. Náš klíč GPG je zde.

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ
NAKLÁDÁNÍ S VAŠIMI INFORMACEMI
KONTROLA A OVĚŘOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ
OCHRANA INFORMACÍ
ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ
SOUBORY COOKIE

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Předávání osobních informací

V některých případech se můžete zaregistrovat na naší Stránce a poskytnout osobní informace, například při stažení softwaru, registraci nového produktu, zobrazení informací o produktu, funkci či programu, nebo při přihlášení ke stránce, která vyžaduje ověření. Mezi tyto informace může patřit vaše jméno, e-mailová adresa, adresa vašeho bydliště, číslo kreditní karty atd. Můžete rovněž poskytnout demografické informace, například váš stupeň vzdělání, příjem domácnosti a údaj, zda se jedná o soukromého či firemního uživatele. V každém případě budete vědět, jaké informace poskytujete, jelikož je budete zadávat vy sami. Pokud se rozhodnete neregistrovat a neposkytnout tyto informace, budete moci i přesto používat většinu funkcí Stránky. Nebudete však mít přístup k oblastem, které vyžadují registraci.

Osobní informace dětí

Vědomě neshromažďujeme informace osobního charakteru od uživatelů mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že takové údaje máme k dispozici, podnikneme přiměřené kroky k jejich odstranění.

Automatické shromažďování informací

Při návštěvě naší Stránky společnost Logitech automaticky shromažďuje v protokolech serveru určité informace o hardwaru a softwaru vašeho počítače. Mezi tyto informace patří například vaše IP adresa, operační systém, popis připojených produktů Logitech a způsob jejich využití, typ prohlížeče, názvy domén, přístupové časy, adresy poskytovatelů služeb a odkazujících webových stránek.

Společnost Logitech a její poskytovatelé služeb třetích stran shromažďují informace neosobního charakteru o způsobu používání naší Stránky, a to prostřednictvím souborů cookie, internetových tagů (tzv. „web beacons“) a jiných technologií v souhrnné podobě, a sledováním navigačních dat. Rovněž shromažďujeme informace typu adresa URL vámi naposledy navštívené stránky, stránek, které navštěvujete v rámci naší Stránky, a podrobnosti o všech transakcích (stahování, požadavky atd.). Tyto informace nám pomáhají porozumět způsobu, jakým komunikujete s naší Stránkou, a umožňují nám optimalizovat naše marketingová úsilí, mimo jiné řízení naší propagace na jiných stránkách tím, že vám poskytujeme reklamu v závislosti na vašich aktivitách na naší Stránce.

Pokud chcete spravovat vaše nastavení příjmu cílené reklamy, klikněte sem. Připomínáme, že bez ohledu na vaše nastavení vám bude i nadále zasílána obecná, nepersonalizovaná reklama. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil na odeslání souboru cookie, nebo zcela zakázat či odstranit soubory cookie, což však může způsobit nefunkčnost některých částí naší Stránky.

Funkce sociálních médií

Naše Stránka zahrnuje mediálních funkce sociálních sítí, mimo jiné tlačítko To se mi líbí sítě Facebook, a widgety, včetně tlačítka Sdílet (souhrnně „Funkce“). Tyto Funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, jaké stránky navštěvujete v rámci naší Stránky, a mohou ukládat soubory cookie pro zajištění správné funkčnosti Funkcí. Tyto Funkce jsou hostovány buď třetí stranou, nebo přímo na naší Stránce, a poskytují vám možnost umisťovat informace o vašich aktivitách na této Stránce do vaší profilové stránky, a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě. Vaše interakce s těmito Funkcemi podléhá prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, která funkce poskytuje.

Jednotné přihlašování

K naší Stránce se můžete přihlásit pomocí služeb pro přihlašování vaší sociální sítě, např. Facebook nebo Linkedin. Tyto služby ověří vaši identitu a nabídnou vám možnost sdílet s námi určité osobní informace, např. vaše jméno a e-mailovou adresu, a tyto se předvyplní do našeho registračního formuláře. Služby, jako je Facebook, vám poskytnou možnost umisťovat informace o vašich aktivitách na této Stránce do vaší profilové stránky, a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě.

Koupě produktů

Z našeho nákupního košíku a stránek pokladny můžete mít dojem, že se nacházíte na stránce www.logitech.com, avšak informace o platbě, včetně informací o kreditní kartě, poskytnuté na těchto stránkách jsou shromažďovány naším zpracovatelem plateb, nikoli společností Logitech. Náš zpracovatel plateb je autorizován shromažďovat a používat poskytnuté informace výhradně za účelem poskytování této služby.

Doporučujeme si prostudovat prohlášení o zachování soukromí našeho zpracovatele plateb, které je k dispozici v místě, kde jsou shromažďovány vaše informace.

Zpět na začátek

NAKLÁDÁNÍ S VAŠIMI INFORMACEMI

Osobní informace

Společnost Logitech využívá vaše osobní informace pouze pro účely, pro které jste je poskytli (např. pro technickou podporu, pokud jste informace poskytli pro tento účel). Společnost Logitech bude tyto informace využívat ke komunikaci s vámi prostřednictvím internetu nebo e-mailu. (Jedinou výjimkou z tohoto Prohlášení jsou „provozní a následné e-maily“, které mohou informovat o přerušení provozu systému, problémech s produkty nebo jejich stažení z trhu, připomínat heslo, a informace po zakoupení produktu).

Poskytnete-li osobní informace jakýmkoli webovým stránkám třetích stran odkazovaných na nebo z naší Stránky, budou tyto informace podléhat jejich prohlášení o zachování soukromí. Společnost Logitech vám doporučuje pozorně si pročíst prohlášení o zachování soukromí všech webových stránek, které navštívíte.

Použití informací neosobního charakteru

Anonymní a souhrnná data používáme také k vytváření statistik a výkazů pro různé obchodní účely. Můžeme shromažďovat anonymní data a sdílet tato anonymní data s našimi reklamními partnery, abychom mohli všem našim zákazníkům nabídnout potencionálně vhodné produkty a služby, a také vylepšit námi poskytovaný obsah a služby.

E-mailové zprávy

Společnost Logitech uživatelům pravidelně rozesílá e-maily s informacemi o svých produktech a službách. Rovněž používáme sledovací pixely k souhrnnému určení množství uživatelů, kteří e-maily otevírají.

Program Safe Harbor a sdělování údajů

Osobní údaje shromážděné na této Stránce mohou být ukládány a zpracovávány v USA a jiných zemích, v nichž má společnost Logitech, její pobočky, dceřiné společnosti nebo zástupci zřízena svá sídla. Používáním této Stránky vyjadřujete souhlas s přenosem informací mimo svou zemi. Společnost Logitech dodržuje rámcové zásady programu Safe Harbor mezi USA a EU, a USA a Švýcarskem, stanovené Ministerstvem obchodu USA týkající se shromažďování, použití a uchovávání osobních dat ze zemí Evropské unie a Švýcarska. Společnost Logitech je certifikována, že dodržuje zásady zachování soukromí programu Safe Harbor týkající se upozornění, výběru, dalšího přenosu, zabezpečení, integrity dat, přístupu a prosazování. Chcete-li se dozvědět více o programu Safe Harbor a zobrazit certifikáty společnosti Logitech, navštivte stránku www.export.gov/safeharbor.

Společnost Logitech rovněž splňuje standardní smluvní klauzule Evropské komise týkající se přenosů od správců dat ke správcům dat a zpracovatelům dat zřízených mimo EU/EHS.

Společnost Logitech nesdílí, neprodává, nepronajímá či jinak neodhaluje své zákazníky nebo informace o uživatelích nepřidruženým společnostem. Informace, které nám poskytnete, sdělujeme pouze za následujících okolností:

  • Najímáme si přidružené i nepřidružené poskytovatele služeb, abychom vám mohli službu poskytovat, mimo jiné společnost Logitech Inc., která je certifikovaným účastníkem programu EU/CH-US Safe Harbor, jak je uvedeno výše, a která se stala účastníkem smluv o zpracování dat v souladu se standardními smluvními klauzulemi Evropské komise. Můžeme například využívat poskytovatele e-mailových služeb, aby vám v našem zastoupení zprostředkoval e-mailovou komunikaci. Všichni poskytovatelé služeb podléhají přísným povinnostem zachování mlčenlivosti, a zpracovávají vaše údaje pouze naším jménem a řídí se našimi pokyny.
  • Redigované nebo anonymní informace můžeme sdílet bez omezení pod podmínkou, že jejich redigováním zajistíme, aby příjemci nemohli data využít k vaší identifikaci a nemohli je spojovat s vámi.
  • Informace smíme odhalit pro účely ochrany vašich nebo našich práv, nebo v souladu s požadavky zákona či soudních nařízení a vládních subjektů.
  • Informace smíme odhalit jinému obchodnímu subjektu v případě, že plánujeme sloučit se nebo být převzati tímto obchodním subjektem, nebo jakékoliv organizaci zainteresované ve sloučení, přenosu či prodeji našeho majetku či obchodu.
  • Pokud bychom měli sdělit vaše osobní údaje z jiného důvodu, vyžádáme si nejprve váš souhlas, například prostřednictvím e-mailu, prokliku, možnosti odstoupit online apod.
  • Pokud ve veřejných částech naší Stránky, například v komunitních fórech, blogu či jiných oblastech, zveřejníte jakékoli informace, budou tyto přístupné veřejnosti a my je budeme moci použít a publikovat dle svého uvážení, v souladu s našimi Podmínkami použití.
  • Za účelem zabezpečení a ochrany práv a majetku společnosti Logitech včetně její Stránky.

V případě, že vaše osobní údaje budou sděleny na základě výše uvedených podmínek, budeme od třetích stran požadovat ochranu a uchovávání vašich osobních údajů v souladu s našimi zásadami.

Zákaz sdělování údajů

Kromě výše uvedených případů nebude společnost Logitech bez vašeho výslovného souhlasu sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám, včetně reklamních agentur.

Zpět na začátek

KONTROLA A OVĚŘOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

Máte právo nám nařídit, abychom upravili, změnili či vymazali určité údaje týkající se vás za pomoci prostředků uvedených níže:

Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Pošta: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Webová stránka: http://www.logitech.com/subscribe

Tyto prostředky můžete rovněž využít k žádosti o vymazání vašich osobních informací z blogu, komunitních fór či jiných veřejných oblastí na naší Stránce. Společnosti Logitech se nemusí podařit odstranit některé nebo všechny vaše osobní informace; v takovém případě vás informujeme proč. V případě potřeby můžete ukončit zasílání marketingových e-mailů tak, že budete postupovat podle pokynů pro ukončení odběru uvedených v e-mailu nebo na stránce správy odběru na naší Stránky. Společnost Logitech bude na váš požadavek na kontrolu uložených informací reagovat maximálně do 30 dnů od obdržení tohoto požadavku.

Vždy, když vás požádáme o použití osobních údajů za určitými účely, máte možnost jejich použití odmítnout. Vaše údaje si ponecháme po dobu, kdy bude váš účet aktivní, nebo podle potřeby za účelem poskytování služeb pro vás. Vaše údaje si ponecháme a budeme s nimi nakládat podle potřeby, abychom vyhověli našim právním závazkům, pro účely řešení sporů a prosazování podmínek našich smluv.

Zpět na začátek

OCHRANA INFORMACÍ

Společnost Logitech se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Používáme celou řadu bezpečnostních technologií a postupů, včetně šifrování SSL, které nám pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením.

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo postupů, kontaktujte nás na adrese support.logitech.com/response-center. Pokud nejste spokojeni s naší reakcí, můžete předložit svou stížnost ohledně ochrany soukromí nebo vznést námitku na příslušný státní nebo národní úřad pro ochranu dat ve Vaší jurisdikci.

Zpět na začátek

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

Společnost Logitech bude toto Prohlášení příležitostně aktualizovat. V případě, že se bude jednat o závažné změny Prohlášení nebo způsobu použití osobních údajů společností Logitech, budou tyto změny neprodleně zveřejněny ještě dříve, než vstoupí v platnost. V žádném případě však bez vašeho souhlasu nebudeme provádět změny, které by vedly ke snížení ochrany dříve shromážděných osobních údajů.

Společnost Logitech své zákazníky vyzývá, aby znění tohoto Prohlášení pravidelně kontrolovali a informovali se o způsobu ochrany svých údajů ze strany společnosti Logitech.

Děkujeme vám za váš zájem o společnost Logitech a její produkty.

Revidováno 14. červen 2016

Soubory cookie

Naše stránka využívá tzv. „cookies“, malé textové soubory, které může číst pouze webový server domény, která soubor cookie umístila na váš pevný disk. Kliknutím sem se dozvíte více.