Postupy společnosti Logitech v oblasti diverzity a začleňování

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

ODPOVĚDNOST A AKTIVITA

Závazek společnosti Logitech k postupům v oblasti diverzity a začleňování

Jak již uvedl výkonný ředitel společnosti Logitech Bracken Darrell 19. června 2020 na síti Linkedin, nedávné události nás vedly k tomu, abychom jasně vysvětlili závazek a přispění společnosti Logitech ke stanovení postupů v oblasti diverzity a začleňování.

Již nyní se zabýváme naším dopadem na zaměstnance a komunitu po celém světě mnoha způsoby a napříč mnoha nedostatečně zastoupenými skupinami, včetně kultury začleňování a sounáležitosti, zastoupení, vztahů s dodavateli a partnery, iniciativ v oblasti diverzity a začleňování, příspěvků komunitě a dalších. Ale ještě toho máme hodně před sebou. 

Co se týče problematiky rasismu a předpojatosti, jsme jako společnost odhodláni jednat a poneseme odpovědnost za následující:
 

 1. Nebudeme mlčet a budeme hovořit otevřeně:  Buďme hlasem volajícím po změně, i když se sami teprve začínáme měnit.  Staneme se upřímným a nefalšovaným zastáncem zastavení rasismu. Jako společnost jsme často byli až příliš klidní v sociálních a politických záležitostech, avšak nyní se staneme více konzistentním a hlasitým zastáncem. Ačkoli stojíme teprve na začátku, doufáme, že sdílením našich aktivit můžeme sehrát byť jen malou roli při povzbuzování ostatních k tomu, aby učinili totéž a byli transparentní a odpovědní. 

 2. Podpoříme i ostatní aktivisty volající po změně. Nabízíme globální program volna pro dobrovolníky a program přidělování příspěvků pro zaměstnance, avšak to je jen začátek, nyní toho začneme dělat více. Stanovíme si víceleté závazky vůči organizacím, které se výslovně věnují zlepšování rovného přístupu a vymýcení rasismu. Rozšíříme naši podporu pro školy a neziskové organizace v nedostatečně podporovaných komunitách prostřednictvím finančních příspěvků, dobrovolnictví a darů ve formě produktů.  

 3. Budeme podporovat naše komunity. Máme za sebou historii investování a odborného vedení podnikatelů, a nyní se důkladně podíváme na strukturu našich investic, abychom zajistili, že inovace a nápady budou přicházet z rozmanitého souboru hlasů. Konkrétně budeme podporovat při zakládání nových podniků (inkubátory, fondy rozvojového kapitálu, podniky joint venture atd.) osoby černé pleti a jiné menšiny. Spojili jsme se se společností Best Buy, abychom financovali a podporovali teenagerské technologické centrum klubu Boys and Girls Club v Kalifornii a zaměříme se na příležitosti k podpoře dalších center STEAM ve znevýhodněných komunitách. 

 4. Budeme podporovat dodavatele a partnery, kteří jsou černé pleti, ženy, nebo jsou vlastnění menšinami. S tisícovkami dodavatelů aktivně spolupracujeme na programu diverzity dodavatelů a provádíme analýzu naší dodavatelské základny, která bude nyní sledována jako podniková metrika. 
  Nestojíme stranou: další kroky naleznete zde.

 5. Naše zlepšování budeme transparentně vyhodnocovat a vykazovat. Budeme se vyvíjet zevnitř ven. Aktivně zhodnotíme a investujeme do různorodého zastoupení a udržování rovnosti ve společnosti Logitech a urychlíme naše plány na veřejné sdílení našich čísel. Zvýšíme naše investice do náboru, rozvoje a služebního postupu osob černé pleti a dalších nedostatečně zastoupených lidí.  

 6. Budeme podporovat vzdělávání na všech úrovních. Počínaje naší vlastní společností budeme naše vedoucí pracovníky a všechny zaměstnance průběžně vzdělávat v oblasti boje proti rasismu. Rovněž podpoříme vzdělávání ve školách, abychom osvobodili příští generace od této nespravedlnosti.

 7. Nikdy nepřestaneme. Budeme dělat chyby a poučíme se z nich. Tato práce nebude dokončena, dokud nebudou nastaveny rovné podmínky pro všechny, včetně osob černé pleti, osob jiné barvy pleti, osob skupiny LGBTQ+, žen a všech ostatních nedostatečně zastoupených skupin.
   

Nebudeme se bát jednat ze strachu z odvety nebo provokace.  Když se zmýlíme, omluvíme se, omyl pokud možno napravíme a budeme pracovat na zlepšení. V konečném důsledku jde o přijetí odpovědnosti a činy společnosti Logitech. Zavazujeme se učinit z diverzity prioritu a být transparentní a odpovědní za to, kde uspějeme a kde očekávání nesplníme.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní