Uhlíková transparentnost a dopad na životní prostředí | Logitech

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

SPOLEČNOST LOGITECH SE ZAVAZUJE K TRANSPARENTNOSTI UHLÍKOVÉ STOPY

Rozložené schéma plastových dílů myši

Uhlíková transparentnost

Jsme si vědomi naléhavé potřeby přijmout opatření v oblasti klimatu. Věříme, že díky naší otevřenosti a transparentnosti ohledně našeho dopadu můžeme přijímat lepší rozhodnutí o konceptech a podpořit spotřebitele při rozhodnutí o nákupu. Uhlíkovou stopu sdílíme viditelným způsobem a její dopad se snažíme všemi prostředky aktivně snížit.

Transparentní označování na obalu myši

Seznamte se s naším novým štítkem

Domníváme se, že byste měli mít přístup k informacím, které vám pomohou činit informovanější rozhodnutí o vašem nákupu. Transparentní označování vám umožní ohodnotit nákup nad rámec ceny a vlastností a pomůže vám lépe pochopit jeho dopad na životní prostředí.

Označování uhlíkové transparentnosti je nyní k dispozici na vybraných balíčcích herních produktů Logitech na této webové stránce. Další produkty v rámci herního portfolia budou postupně uváděny na trh. Zavazujeme se rozšířit toto značení napříč celým produktovým portfoliem.

Skóre dopadu uhlíku myši

Pochopení dopadu uhlíku

V posledních letech jsme pracovali na rozvoji naší schopnosti analýzy životního cyklu (AŽC). S AŽC můžeme kvantifikovat uhlíkovou stopu produktu, od získávání surovin až po výrobu, distribuci, použití spotřebitelem a konec životnosti produktu. Tato analýza a přístup jsou certifikovány třetí stranou pro všechny produkty.

Se zavedením našeho štítku uhlíkové transparentnosti budeme na obalu produktu uvádět jeho uhlíkovou stopu (číslo), přičemž další postřehy a informace pro spotřebitele a partnery naleznete na této webové stránce.

1 – Označuje uhlíkovou stopu celého životního cyklu produktu, od získávání surovin po výrobu, distribuci, použití spotřebitelem a konec životnosti.
2 – Označuje, zda uhlíková stopa produktu byla prokazatelně kompenzována, čímž se stala uhlíkově neutrální.

Fotografie Alastaira Curtise
„Vzhledem k tomu, že se společnost Logitech snaží zanechat odkaz pro novou generaci, jsme si vědomi naší odpovědnosti při vytváření udržitelných, etických a užitečných produktů. Dalším krokem k dosažení tohoto cíle je přidání značení uhlíkové transparentnosti na naše obaly.“


Alastair Curtis
Vedoucí oddělení designu

Náš přístup

Uplatňujeme systematický přístup s cílem implementovat štítky uhlíkové transparentnosti na všechny naše produktové řady. Jelikož kvantifikujeme uhlíkovou stopu každého produktu, shromažďujeme při tom poznatky, které můžeme začlenit do ekodesignu příští generace produktů. Díky tomuto programu jsme schopni pojmenovat a redukovat náš dopad, a to společně s označováním našeho portfolia.

Označování dopadu uhlíkové stopy je nyní k dispozici pro tyto produkty.

Otázky a odpovědi zákazníků

Čeho chcete označováním uhlíkové transparentnosti dosáhnout?

V odvětví, které je závislé na elektronických součástech a plastech, je pochopení a transparentnost vašeho dopadu uhlíkové stopy důležitým krokem k dosažení pozitivních změn. To je jen začátek, protože bude třeba vyvinout úsilí napříč celým odvětvím, aby došlo ke skutečným změnám. Vyzýváme ostatní společnosti, aby stejně jako my zajistily plnou transparentnost na úrovni produktů.
 

Jak zjistíme, zda je číslo dopadu uhlíkové stopy dobré nebo špatné?

V současné době jen málo společností sdílí dopad uhlíkové stopy na úrovni produktu, avšak doufáme, že se to v budoucnu změní. Pro tuto chvíli mohou spotřebitelé porovnat naše emise CO2e s emisemi CO2e běžných lidských úkonů nebo produktů, které spotřebováváme. Například při výrobě čokolády o hmotnosti 907 g vzniká přibližně 19 kg CO2e.
 

Kdy budou produkty obsahovat značení uhlíkové transparentnosti?

Očekáváme, že první označování dopadu uhlíkové stopy se objeví na vybrané sadě herních produktů později v tomto roce, následované zbytkem herních produktů, a pak se objeví v našich dalších produktových portfoliích.

Co konkrétně měříte?

Budeme uvádět dopad uhlíkové stopy celého životního cyklu každého produktu, od získávání surovin po výrobu, distribuci, použití spotřebitelem a nakonec i konec životnosti.

Kdo ověří vašeho číslo dopadu uhlíkové stopy?

Na podporu integrity interních výpočtů spolupracuje společnost Logitech se známými třetími stranami, včetně IFU Hamburg, společností skupiny iPoint Group, na vytvoření platného protokolu měření v souladu se standardem ISO, dále s nezávislým ověřovatelem autorizovaným společností DEKRA k ověřování a schvalování dopadu uhlíkové stopy každého produktu podle certifikačního standardu DEKRA , a se společností Natural Capital Partners s cílem identifikovat a uplatňovat certifikované nástroje pro vyrovnání emisí uhlíku za účelem dosažení uhlíkově neutrálního stavu produktu.

Ohledně dalších informací se obraťte na adresu sustainability@logitech.com