Zásady zasílání nevyžádaných materiálů

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Zásady zasílání nevyžádaných materiálů

Zásady zasílání nevyžádaných materiálů Logitech

Společnost Logitech ani žádný z jejích zaměstnanců nepřijímá ani neposuzuje nevyžádané nápady, včetně námětů na nové produkty, vylepšení produktů, nové technologie, procesy, materiály, služby, reklamní či propagační kampaně, marketing, nebo nové názvy produktů. Nezasílejte společnosti Logitech ani žádnému z jejích zaměstnanců žádné nápady, návrhy, podněty, připomínky či materiály, ať už v jakékoli formě. Účelem těchto zásad je zabránit případným nedorozuměním či dohadům, zda se produkty, služby, funkce či marketingové strategie společnosti Logitech nepodobají, či zda nejsou identické s nápady odeslaným společnosti Logitech. Pokud, i přes obeznámení s našimi zásadami, zašlete své nápady společnosti Logitech, tak se, bez ohledu na sdělení uvedené ve vašem dopise, e-mailu, obálce či jiném prostředku přenosu, budou na váš materiál vztahovat následující podmínky.

Podmínky zasílání nápadů

Souhlasíte s tím, že:

  1. Vaše materiály a jejich obsah se automaticky stanou vlastnictvím společnosti Logitech, a to bez jakékoli kompenzace vám či třetí straně.
  2. Společnost Logitech není povinna s vašimi materiály nakládat jako s důvěrnými či chráněnými vlastnickými právy, a nebude činěna zodpovědnou za jakékoli použití či zpřístupnění těchto materiálů.
  3. Společnost Logitech smí materiály a jejich obsah používat či dále šířit za jakýmkoli účelem, obchodním či jiným, a to bez jakéhokoli omezení.
  4. Společnosti Logitech nevzniká žádná povinnost materiály či jakékoli související podklady posuzovat, udržovat, stvrzovat či vracet.
     
Zpětná vazba na produkty

Přestože společnost Logitech nemůže přijmout vaše nevyžádané materiály, uvítáme vaši zpětnou vazbu týkající se našich stávajících produktů. Pokud nám chcete poskytnout vaši zpětnou vazbu, využijte k tomu naše produktová fóra na stránce https://support.logi.com/hc/en-us/community/topics. Poskytujte pouze zpětnou vazbu týkající se stávajících produktů společnosti Logitech, nepřipojujte žádné nápady, které by nám zásady Logitech neumožnily přijmout či posoudit.
 

Zpětná vazba a informace

Jakákoli zpětná vazba, kterou poskytnete na této stránce, našich produktových fórech, přímo společnosti Logitech či jejím zaměstnancům, bude považována za nedůvěrnou a nechráněnou vlastnickými právy. Společnost Logitech může tyto informace využívat volně bez omezení, a to bez jakékoli kompenzace vám či třetí straně.