Ordforklaring

IE8/IE9/IE10 understøttes ikke længere som browser. Du skal besøge vores websted i en nyere browser.

Ordforklaring

2.0-højtalersystem

Det samme som et par stereohøjtalere, i reglen to satellithøjtalere med begrænset bas. De er nemme at installere, men har ingen subwoofer. Til gengæld er de kompatible med de fleste lydkort.

2.1-højtalersystem

Et højtalersystem som banker lidt mere liv i lyden. Det består af to satellithøjtalere som 2.0-systemet, men har desuden en subwoofer. Derfor producerer det en mere robust lyd med mere bas. Det er lige så let at opstille som et 2.0-system, men subwooferen optager ekstra plads.

5.1-højtalersystem

Et surroundlydsystem med højtalere foran og bagved dig, så du kan blive opslugt af lyden og det der foregår. Systemet består af seks højtalere: venstre og højre fronthøjtaler, venstre og højre baghøjtaler, en centerhøjtaler foran samt en subwoofer. Hvis du elsker film og computerspil, så er sådan et sæt perfekt.

360-graders lyd

Velafbalanceret lyd uanset hvor i stuen eller værelset du er. Lydbilledet skabes ved at benytte både frem- og bagudrettede højtalerenheder som udsender lyden jævnt i alle retninger. Resultatet kaldes også et retningsuafhængigt lydbillede.

6 kanaler direkte

Et input, eller sæt indgange, som består af tre separate stereostik (1/8") som sluttes til computerens lydkort. De kan også bruges som tre separate stereostik til hovedtelefoner, iPod-afspillere og andre enheder med et tilsvarende stik.

96/24-afkodning

Et format hvor lyden er i studiekvalitet. Det benyttes på mange dvd'er, både film- og rene lyd-dvd'er. Tallene henviser til 24-bit og 96 kHz.

A

AAC (Advanced Audio Coding)

En af efterfølgerne til mp3-formatet. Det er et lydcodec eller en enhed som ind- og/eller afkoder digitale data. Det producerer en bedre lydkvalitet ved lavere bithastigheder end mp3. Det kaldes også MPEG-4 AAC.

Aktiv højtalerenhed

Hovedenheden og den elektromagnetiske komponent i en højtaler. Det er den som frembringer lyden. Se højtalerenhed.

Forstærker

En komponent som øger signalstyrken. En forstærker vil typisk øge spændingen, strømstyrken eller begge.

Analogt signal

Et kontinuerligt elektrisk signal der normalt gengives som en oscillerende (svingende) bølge. Den kan antage enhver værdi inden for et interval og skifte glidende fra en værdi til en anden – i modsætning til digitale signaler der er karakteriseret ved adskilte bit af informationer i numeriske trin.

Apple Lossless

Et lydcodec eller en komponent som ind- eller afkoder digitale data, udviklet af Apple Inc. Det er en metode til at komprimere digitale musikdata uden at noget går tabt (lossless = uden tab). Se lossless.

B

Bas

Den lave ende af lydspektret som går fra 20 Hz til 200 Hz. Det er de frekvenser som får det til at buldre, ryste og rumle. Det er i dette område du kan høre og mærke eksplosioner, tubaer, celloer, basser, trommer m.m. Kaldes også de lave frekvenser.

C

Centerhøjtaleren

Centerhøjtaleren i et surroundlydsystem. Den placeres under eller oven på skærmen eller dit fjernsyn og gengiver dialogen i film og sangen i musik. På den måde lyder det som om stemmerne kommer ud af skærmen.

Klipning

En alvorlig grad af forvrængning som opstår når forstærkeren overbelastes. Lyden bliver hård og kantet.

D

Digital til analog-omformer (DAC)

En komponent som konverterer en digital strøm af bit til et analogt signal som højtaleren kan forvandle til lyd.

dB (decibel)

Et måleenhed for det relative lydtryk, dvs. hvor høj en lyd er. Tærsklen hvor vi kan høre en en lyd, er 0 dB. Hvisken ligger mellem 15 og 25 dB. Normal tale ligger mellem 65 og 70 dB. Ved en rockkoncert er lydtrykket oppe på 120 dB eller mere. En jetjager producerer et lydtryk på 140-180 dB. Alt over 140 dB gør ondt i ørerne og kan skade hørelsen.

Dødt område

Et område af stuen hvor lyden fra højtalerne er svagere fordi lydbølgerne neutraliserer hinanden.

Digitalt signal

Et lydsignal som normalt er repræsenteret af nuller og et-taller. Et digitalt signal skal konverteres til et analogt før det kan forvandles til lyd du kan høre.

Kopibeskyttelse (DRM)

En teknologi der giver ejerne af materialet (fx musik eller film) mulighed for at styre hvordan du kan bruge det. Man kan bl.a. bestemme om og i givet fald hvor mange kopier du må lave af et nummer, og hvilken slags enheder du kan overføre filerne til.

Forvrængning

Alt hvad der ændrer musiksignalet i forhold til det originale.

Dolby® Digital

Et lydformat med seks kanaler (til 5.1-systemer) – venstre og højre frontkanal, centerkanalen, venstre og højre bagkanal samt en kanal til subwooferen. Det er et af flere systemer som bruges til at skabe surroundlyd. Behandlingen af lyden sker digitalt.

Subwoofer med nedadrettede enheder

En subwoofer hvor selve højtalerenheden er rettet nedad. På den måde spredes lyden bedre i hele rummet.

Højtalerenhed

Det er her magien opstår. Det er en elektromagnetisk enhed der omdanner elektriske signaler til lydbølger i luften ved at bevæge tynde lag stof eller papir. De består normalt af en magnet og en svingspole.

DTS™

Der er DTS-afkodere i stort set alle 5.1-kanalers surroundlydsprocessorer fra alle store producenter.

E

Korrektion (equaliser, EQ)

Den bevidste ændring af frekvensgangen med henblik på at ændre lydbilledet. Man kan fx vælge at øge bassen i spil eller film. Omvendt kan man også vælge at skabe et mere velafbalanceret lydbillede når man hører musik.

F

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

Et metode til at komprimere lyd uden at noget går tabt (lossless = uden tab). Der fjernes ikke information fra lydbølgerne i modsætning til codecs som MP3 og AAC. Derfor er formatet velegnet både til at arkivere lydoptagelser og til afspilning. Se lossless, lossy.

Frekvens

Et mål for en lydbølge. Medmindre man er overmenneskelig eller et dyr, kan man høre toner i frekvensområdet 20-20.000 Hz (20 Hz til 20 kHz). De lave tal repræsenterer de lave frekvenser, dvs. dybe toner.

Frequency Directed Dual Drivers

En teknologi udviklet af Logitech® hvor der anvendes to identiske fuldtoneenheder i hver satellithøjtaler. Der knyttes et særligt filter som registrerer bestemte frekvenser, til en af enhederne. Disse specifikke frekvenser nedtones gradvist i denne enhed når det er nødvendigt, for at forhindre at der opstår store udsving i lyden i forskellige områder af rummet. Derved opnår man bedre lydkvalitet i hele højtalerens frekvensområde.

Frekvensgang

Det frekvensområde en lydenhed kan gengive.

 • De lave frekvenser (bas) – 20 Hz til 200 Hz.
 • Mellemtoner (bl.a. stemmer) 200 Hz til 4000 Hz
 • De høje frekvenser (diskant) – 4000 Hz til 20.000 Hz
 • Fuldtoneenhed

  En højtalerenhed som kan gengive det meste af lydspektret.

  H

  Hertz (Hz)

  Standardenheden for frekvens, lig med en svingning pr. sekund. En hertz (Hz) er således en svingning pr. sekund, 20 Hz er 20 svingninger pr. sekund osv.

  Diskantområdet (diskanten)

  De høje toner betegnes normalt som diskantområdet. Diskantområdet strækker sig fra 4000 til 20.000 Hz. I musikken dækker det bl.a. klokker, bækkener og de høje toner på et klaver.

  Hotspot

  Et engelsk udtryk som betegner et område i stuen eller rummet hvor lyden bliver for høj fordi lydbølgerne forstærkes.

  I

  Impedans

  Et mål for elektrisk modstand; angives i ohm.

  J

  Jitter

  En tendens i retning af dårlig synkronisering af signalet pga. ændringer i spændingen eller lignende. Det kan forårsage at lydsignaler fordobles eller springes over.

  L

  Subwoofer med stor slaglængde

  Bashøjtaleren i en subwoofer kan producere et større lydtryk over en større afstand.

  Lossless

  Lossless betyder "uden tab" og er karakteristisk for visse metoder til at komprimere lyddata på en sådan måde at de originale data kan gendannes helt nøjagtigt ud fra de komprimerede.

  Lossy

  Lossy betyder "med tab" og er karakteristisk for visse metoder til at komprimere lyddata på en sådan måde at de originale data ikke kan gendannes helt nøjagtigt ud fra de komprimerede.

  Lave frekvenser

  Se bas

  M

  Fire afstemte mikroenheder

  Et sæt bestående af fire identiske mikrohøjtalerenheder som tilsammen giver en kraftig lyd selvom de er monteret i et lille kabinet.

  Max-X™-enheder

  Højtalerenheder med stor slaglængde som derfor har et stort dynamisk område, forbedret basgengivelse og mindre forvrængning.

  Mellemtoneområde

  Mellemtoneområdet er frekvenserne fra 200 Hz til 4000 Hz. Det er den del af det hørbare område som vores ører er mest følsomme overfor, og de fleste almindelige stemmer (dog ikke de skingre som kan knuse glas...) og de fleste instrumenter ligger her.

  Mellemtoneenhed

  En højtalerenhed som producerer mellem- og nogle lave frekvenser.

  MP3

  En populær metode til at indkode lyd digitalt, men med tab af data (såkaldt lossy). Datamængden der skal bruges til at reproducere lyden, kan reduceres kraftigt (kompression på 10:1). Se lossy.

  Mudret

  Lyd der er dårligt defineret, slap eller vag.

  N

  Netværksmusikafspiller

  En enhed som trådløst kan sende digitaliseret musik, fx lydfiler på computeren, udsendelser fra internetbaserede radiostationer og numre fra internetbaserede musiktjenester til et hvilket som helst af husets rum. Du kan vælge en afspiller som sluttes til dit stereoanlæg eller et sæt højtalere med egen strømforsyning, eller en en alt i ét-løsning med indbyggede højtalere.

  Neodymiumenheder

  Små højtalerenheder som er fremstillet af et sjældent metal der er den stærkeste permanente magnet på jorden.

  Støj

  Uønsket lyd eller forvrængning.

  Støjreduktion

  I hovedtelefoner en metode til at forhindre lyde udefra i at nå øret. På den måde kan du høre musikken i hovedtelefonerne, men ikke den snakkende person bag dig.

  O

  Ogg

  Et filformat.

  Ohm

  Enheden som angiver den elektriske modstand eller impedans i højtaleren som registreres af forstærkeren. Se impedans.

  Retningsuafhængigt lydbillede

  Se 360-graders lyd.

  P

  Passivt delefilter

  Et filter som opdeler lydsignalet i separate båndbredder sådan at hvert frekvensinterval (målt i Hz) bliver sendt til den rigtige højtalerenhed. Det forhindrer fx at de lave frekvenser blander sig med de høje i diskanthøjtaleren. Denne type filter består af passive komponenter.

  Spidsbelastning

  Det højeste antal watt en forstærker kan producere i en kort periode når musikken er kraftigst. Det er ikke et nøjagtigt udtryk for effekt. RMS, der er standardmålet, bør benyttes når man sammenligner højtalere.

  Port

  En åbning i højtalerkabinettet som øger bassens frekvensområde, dvs. de frekvenser der kan gengives.

  Basreflekskabinet

  En særlig slags højtalerkabinet med en port (åbning) som giver en dybere bas.

  Passive højtalerenheder

  I en højtaler med et forseglet eller lufttæt kabinet (modsat et basreflekskabinet som er åbent) skaber den aktive enhed et tryk som flytter den passive enhed med det formål at øge lydtrykket. Dette er en effektiv måde at skabe en mere nøjagtig og dybere bas.

  R

  RMS (effektiv værdi)

  Et standardmål i forbindelse med forstærkere. Normalt måler man den effektive gennemsnitsværdi af lydsignalet eller en anden spænding.

  RMS – kontinuerlig effekt

  Et mål for hvor meget kontinuerlig effekt en forstærker kan producere, målt i watt. Jo højere RMS-tallet er, jo højere og klarere vil musikken lyde når den afspilles. Det er et meget mere nøjagtigt mål for et anlægs formåen end spidsbelastning.

  S

  Satellithøjtalere

  Små højtalere med et begrænset basområde.

  Afskærmet

  Et design som forhindrer at magneten skaber interferens med de andre elektroniske komponenter.

  Signal-støj-forhold

  En specifikation der beskriver hvor meget støj en lydkomponent rummer (baggrundsstøj) i forhold til lydsignalet.

  Lydtryksniveau (SPL)

  En angivelse af hvor høj en lyd er relativt til tærsklen for den menneskelige hørelse. Lydtryksniveauet måles i decibel (dB). Det ligger normalt mellem 0 og 140 dB. 140 dB anses for at gøre ondt og kan skade hørelsen.

  Lydbillede

  Oplevelsen af at instrumenterne og stemmerne er placeret forskellige steder i et imaginært billede.

  Stereo

  Illusionen af et kontinuerligt lydbillede der spredes omkring lytteren fra to eller flere relaterede lydsignaler. Det bruges ofte til at angive at der er to kanaler.

  Stereo XL

  En teknologi fra Logitech® der udvider lydbilledet til det omslutter dig, så man skulle tro at lyden produceres af højtalere som er langt større.

  Subwoofer

  En højtaler som er designet til at gengive de helt lave lydfrekvenser (20-200 Hz).

  Surroundlyd

  Flerkanalers lydafspilning som skaber et tredimensionelt lydbillede som du er placeret i midten af. Teknikken bruges typisk i film og spil på en måde der får det til at føles som om du er i begivenhedernes centrum.

  T

  THX®

  En række specifikationer for surroundlydsystemer. Specifikationerne skal sikre at lyden i film er så tæt som muligt på filmskaberens hensigt.

  Opadrettede højtalerenheder

  Et særligt design til øretelefoner som bl.a. findes i Ultimate Ears® SuperFi 5 og 5vi. Der benyttes en kompakt højtalerenhed med et bredt frekvensspektrum til at skabe en flot lyd.

  Diskant

  Se diskantområdet

  Tre forstærkerenheder

  Et design hvor hver højtalerenhed (subwoofer/basenhed, mellemtone og diskant) har sin egen forstærker. Det skaber generelt en bedre lyd fordi signalerne kan skræddersys sådan at de passer nøjagtigt til højtalerenhederne.

  Diskanthøjtaler

  En lille, let enhed der bruges til at gengive musikkens højeste frekvenser, fx violiner og bækkener, typisk alt over 2.000 Hz.

  Højtaler med to højtalerenheder

  En højtaler med to forskellige enheder der gengiver hvert sit frekvensområde.

  V

  Virtuel surroundlyd

  Teknologi der producerer en oplevelse af surroundlyd vha. blot to højtalere ved at nedmikse kanalerne i Dolby Digital 5.1 eller Dolby Surround (Pro Logic) til et 2-kanalers lydspor.

  W

  WAV (eller WAVE)

  Et lydfilformat fra Microsoft og IBM til at gemme lyd på pc'er.

  Watt

  Et mål for effekt der opnås ved at gange strøm med spænding. Det bruges til at kvantificere en forstærkers output, dvs. hvor højt den kan spille.

  WMA (Windows Media Audio)

  Et format til at komprimere lydfiler udviklet og ejet af Microsoft.

  WMA Lossless

  Et format til at komprimere lydfiler uden tab af data, udviklet og ejet af Microsoft. Se lossless.

  Basenhed

  En højtalerenhed som gengiver de dybe frekvenser. Den kan monteres i en subwoofer eller en højtaler med to eller tre enheder.