Vilkår og betingelser for Logitech og Calm-tilbuddet

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

VILKÅR OG BETINGELSER FOR LOGITECH OG CALM-TILBUDDET

Vilkår og betingelser for deltagelse i kampagnetilbuddet "Få det bedre. Gør det bedre" fra Logitech & Calm ("Kampagnetilbud")
Kampagneperiode fra 15.9.2021 til og med 31.10.2022 ("Kampagneperiode") eller så længe lager haves. Logitech og Calm promoverer et tilbud om en særlig gave ("Tilbud"). Deltagere får glæde af et 3 måneders abonnement på Calm Premium ("Gevinst"), under forudsætning af, at de respektive deltagere opfylder følgende vilkår og betingelser.

Produkter, der er omfattet af kampagnen ("Omfattede produkter")
MX Vertical
MX Ergo
M575
K860
Lift

Kampagnen gælder i følgende lande:
Storbritannien
Irland
Frankrig
Tyskland
Østrig
Schweiz
Belgien
Holland
Spanien
Portugal
Rumænien
Sverige
Danmark
Norge
Finland


1. Betingelser for deltagelse

1.1. Alle slutkunder, der er 18 år eller ældre (på tilmeldingsdatoen), som har lovlig bopæl i et af de deltagende lande, som er nævnt ovenfor, og som køber et produkt, som er omfattet af kampagnen i et af de deltagende lande indenfor kampagneperioden, kan tage del i "Få det bedre. Gør det bedre" Logitech-kampagnen. Funktionærer, ledere og medarbejdere hos Logitech og dennes datterselskaber og associerede virksomheder og Calm ("Calm") dennes datterselskaber og associerede virksomheder såvel som alle reklame- og markedsføringsbureauer, personer der er en del af udviklingen, produktionen eller distributionen af materialer til dette tilbud og deres nære familiemedlemmer eller personer, der bor i samme husholdning (uanset om de er familie eller ej), er ikke berettigede til at deltage i dette tilbud. Ved at deltage i dette tilbud accepterer deltageren ubetinget at være bundet af disse vilkår og betingelser.

1.2. Kampagnen gælder kun ved køb af nye produkter og ikke brugte produkter. Det er deltagerens ansvar at kunne fremvise et gyldigt købsbevis.

1.3. Kan kun deltage én gang pr. omfattet produkt og pr. e-mailadresse.

1.4. Gevinsten kan ikke videregives til andre, og værdien kan ikke udbetales i kontanter eller sættes på en konto.

2. Proces for deltagelse i Logitech-kampagnen "Få det bedre. Gør det bedre"

Følgende proces gælder for alle deltagere:
2.1 For at kunne deltage skal deltageren have tilmeldt sig online på logitech-promotions.com/calm senest 15 dage kampagneperiodens slutdato. Yderligere vilkår og betingelser for tilmelding findes på webstedet. Køb af det omfattede produkt skal være foretaget før midnat på kampagnens slutdato.

2.2 En kopi af fakturaen fra forhandleren skal uploades under tilmeldingsprocessen, og det produkt som bruges til deltagelse i kampagnen skal tydeligt fremgå af fakturaen.

3. Levering af linket til indløsning.

3.1 Linket til indløsning sendes kun hvis alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at kunne behandle anmodningen, er blevet fuldt ud og korrekt angivet og fremsendt af deltageren.

3.2 Deltageren får en bekræftelse pr. e-mail så snart alle data er blevet modtaget. Når alle dataene er blevet verificeret, modtager deltageren et unikt link pr. e-mail. Dette link kan derefter bruges til anskaffelse af gaven bestående af et 3 måneders abonnement på Calm. Deltageren har intet krav på modtagelse af abonnementet hvis de indsendte dokumenter er ufuldkomne, ulæselige eller på anden vis defekte eller ugyldige. Kun køb der er foretaget i løbet af kampagneperioden accepteres, og datoen skal fremgå af fakturaen.

3.3. Deltager får ikke tilsendt unik kode, hvis denne:
(a) ikke har købt et produkt der er omfattet af kampagnen inden for kampagnens løbetid, og/eller
(b) ikke har tilmeldt sig online, og/eller
(c) ikke har sendt os de dokumenter der er påkrævet til tilmelding, og/eller
d) ikke har tilmeldt sig online indenfor kampagneperioden, og/eller
e) har annulleret købskontrakten for det produkt der er omfattet af kampagnen, og/eller
f) ikke har sendt noget købsbevis, og/eller
g) har sendt et købsbevis der ikke viser en læselig købsdato eller ikke viser nogen dato, og/eller
h) har sendt et købsbevis der ikke viser købsprisen, eller hvor købsprisen er ulæselig, og/eller
(i) henviser til et forkert eller ugyldigt fakturanummer, og/eller
(j) allerede har deltaget i kampagnen med den e-mailadresse.

3.4 Hvis anmodningen om deltagelse i kampagnen er forkert eller ufuldstændig, har deltageren syv (7) dage efter modtagelsen af beskeden herom til at indsende de manglende oplysninger. Hvis modtageren stadig ikke opfylder vilkårene og betingelserne, sendes linket til indløsning ikke, og anmodningen annulleres. Det er deltagerens ansvar at bevise at han/hun ikke har fået nogen besked om dette.

4. Generelle betingelser

4.1 Linket til indløsning sendes kun hvis deltageren opfylder disse vilkår og betingelser. Ved at sende en tilmelding anerkender deltageren at han eller hun accepterer disse vilkår og betingelser. Logitech forbeholder sig retten til at kunne annullere eller ændre kampagnen på et hvilket som helst tidspunkt.

4.2 Det er ikke muligt at anlægge sag.

4.3 Ved at acceptere disse betingelser bekræfter deltageren at han eller hun er ejeren af produktet og at der ikke er nogen krav fra tredjepart (for eksempel ejendomsforbehold) med hensyn til ejerskabet.

4.4. Logitech påtager sig intet ansvar for tabt, forsinket, beskadiget og fejlsendte tilmeldinger, dog undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig handling. Logitech påtager sig intet ansvar for tekniske fejl der måtte opstå i hardware, software, server, websted eller andre fejl og/eller skader af nogen art der forhindrer deltageren i at tilmelde sig kampagnen "Få det bedre. Gør det bedre«.
Hvis der opstår en handling, undladelse, begivenhed eller omstændighed, der ligger uden for Logitechs rimelige kontrol, og som forhindrer Logitech i at overholde disse vilkår og betingelser, er Logitech ikke ansvarlig for manglende udførelse eller forsinkelse i udførelsen af sine forpligtelser. Logitech forbeholder sig ret til at ændre, udsætte, udsætte eller annullere tilbuddet i tilfælde af omstændigheder uden for dennes rimelige kontrol og uden forudgående varsel til deltagerne.

4.5. FORTROLIGHED, DATAINDSAMLING. Oplysninger leveret af deltageren til dette tilbud er underlagt Logitechs politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på
https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

4.6. Alle anvisninger vedrørende dette tilbud på Logitech-promotions.com/calm skal betragtes som en del af disse vilkår og betingelser såfremt der ikke findes modstridende oplysninger i disse betingelser for deltagelse.

4.7. I situationer hvor de enkelte bestemmelser i disse betingelser ikke er gældende, eller hvis der konstateres juridiske smuthuller, er de andre bestemmelser fortsat gyldige.

4.8. Vilkårene og betingelserne for dette særtilbud er offentliggjort på webstedet for kampagnen og kan også fås gratis via e-mail ved henvendelse til den e-mailadresse der er anført i slutningen af afsnittet med vilkår og betingelser. Dette særtilbud er blevet registreret hos de relevante myndigheder hvor det er relevant.

4.9. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. LOGITECH GIVER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE ENHVER GAVE ELLER DELTAGERENS DELTAGELSE I TILBUDDET. VED DELTAGELSE I TILBUDET ER DELTAGEREN ENIGE OM AT FRIGØRE OG HOLDE LOGITECH OG DENNES MEDARBEJDERE, LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, AKTIONÆRER, AGENTER, REPRÆSENTANTER, OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, MODERSELSKABER, REKLAME-, SALGSFREMME- OG OPFYLDELSESBUREAUER, JURIDISKE RÅDGIVERE SKADESLØSE FOR TAB, SKADER, RETTIGHEDER, KRAV OG FORANSTALTNINGER AF ENHVER ART I FORBINDELSE MED TILBUDDET ELLER RESULTATER AF ACCEPT, BESIDDELSE ELLER BRUG AF NOGEN GEVINST, INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING, PERSONLIG SKADE, DØD OG EJENDOMSSKADE OG KRAV, DER ER BASERET PÅ OFFENTLIGHEDSRETTIGHEDER, BAGVASKELSE ELLER KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED.

5. Kontaktoplysninger
10XCREW
T: +31 40 304 6219
E: logitech-promotions@activationboxx.com