Logitechs retningslinjer for mangfoldighed og inklusion

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

ANSVARLIGHED OG HANDLING

Logitechs retningslinjer for mangfoldighed og inklusion

Som Logitech CEO, Bracken Darrell, fortalte på LinkedIn den 19. juni 2020, så har udviklingen i den seneste tid fået os til at fokusere på Logitechs forhold til og investering i mangfoldighed og inklusion.

Vi har allerede set nærmere på vores påvirkning af medarbejdere og samfundet globalt set på en række forskellige måder og på tværs af mange underrepræsenterede grupper, herunder inklusiv kultur og tilhørsforhold, repræsentation, forhold til leverandører og partnere, initiativer til diversitet og inklusion, støtte til lokalsamfundet og meget mere. Men vi er slet ikke færdige. 

Som virksomhed tager vi racisme og fordomme meget alvorligt, og vi er parate til at sætte handling bag ordene og forventer at blive holdt ansvarlig for følgende:
 

 1. Vi vil sige til og sige fra:  Være en fortaler for ændringer, mens vi selv ændrer os.  Vi vil gøre alt for at stoppe racisme. Som virksomhed har vi ofte gået for stille med dørene i sociale og politiske spørgsmål, men nu vil vi i højere grad sige til og sige fra. Ved at gøre opmærksom på, at vi vil ændre tingenes tilstand men endnu ikke er nået i mål håber vi, at kunne spille en lille rolle mht. at anspore andre til at gøre det samme og være åbne og ærlige. 

 2. Vi vil støtte andre aktivister i at opnå denne ændring. På globalt plan giver vi vores medarbejdere mulighed for at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden samtidig med at vi som virksomhed også donerer. Men dette er blot begyndelsen – vi vil nu gøre endnu mere. Vi vil indgå i langvarigt samarbejde med organisationer som eksplicit arbejder på at fremme rimelighed og retfærdighed og udrydde racisme. Vi vil udvide vores støtte til skoler og almennytte organisationer i dele af samfundet i form af økonomisk hjælp, frivilligt arbejde og produktdonationer.  

 3. Vi vil støtte lokalt. Vi har altid investeret i og hjulpet iværksættere og vil også fremadrettet sikre at innovation og nye idéer kommer fra flere sider. Helt specifikt ved bl.a. at støtte sorte grupper og minoritetsgrupper med oprettelse af nye virksomheder (mentorordninger, joint ventures osv.). Vi har indgået partnerskab med Best Buy om at finansiere og støtte et tech-center for unge i Boys and Girls Club i Californien, og vi vil også støtte andre STEAM-centre i områder med særlige behov. 

 4. Vi vil støtte leverandører og partere som er sorte, kvinder og minoriteter. Vi har tusindvis af leverandører og arbejder aktivt på et program, som skal sikre leverandørdiversitet, og foretager en analyse af vores leverandørbase, hvilket vi også vil begynde at rapportere som en del af virksomhedens måltal. 
  Handling: Se næste trin her.

 5. Vi vil helt gennemsigtigt måle og rapportere vores forbedringer. Vi vil udvikle os indefra. Vi vil aktivt sørge for fair repræsentation af medarbejdere og lige løn og vil fremskynde vores planer om at dele disse tal offentligt. Vi vil øge vores investeringer i rekruttering, udvikling og promovering af sorte og andre underrepræsenterede grupper.  

 6. Vi vil støtte uddannelse på alle niveauer. Vi starter med vores egen virksomhed, hvor vi løbende vil uddanne vores ledere og alle medarbejdere i antiracisme. Vi vil også støtte uddannelse i skoler for at sikre retfærdighed for de kommende generationer.

 7. Vi vil aldrig stoppe. Vi vil lave fejl, Og vi vil lære af dem. Denne opgave er ikke løst, før alle har samme muligheder, inklusive sorte, andre farvede, LGBTQ+, kvinder og alle andre underrepræsenterede grupper.
   

Vi vil ikke være bange for at handle af frygt for repressalier eller provokationer.  Når vi laver fejl vil vi undskylde, rette op på det hvis vi kan og arbejde på at blive bedre. I sidste ende handler det om ansvarlighed og handling for Logitech. Vi lover at prioritere mangfoldighed og være gennemsigtige og ansvarlige, både når det lykkes for os og når vi ikke når vores mål.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu