Ο IE8/IE9/IE10 δεν υποστηρίζεται πλέον. Χρησιμοποιήστε ένα πιο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης για να δείτε την τοποθεσία μας.

Βιογραφικά στοιχεία στελεχών

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Logitech International S A
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Logitech International S A
Πρώην Α’ Αντιπρόεδρος και Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, Agilent Technologies, Inc.
Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Υπολογιστών και Επικοινωνίας της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL)
Γενικός διευθυντής, Enspire Capital
Οικονομική διευθύντρια, Όμιλος LEGO
Διευθύνων σύμβουλος, Crate & Barrel
Διευθύνων Σύμβουλος της Curai
Πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL)
Πρώην διευθύνων σύμβουλος, Jack Willis Limited

Ανώτερο στέλεχος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Οικονομικός διευθυντής

Επίτιμος Πρόεδρος

Επίτιμος Πρόεδρος