Διαφάνεια όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις | Logitech

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Η LOGITECH ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ανεπτυγμένο διάγραμμα πλαστικών μερών ποντικιού

Διαφάνεια όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα

Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της επείγουσας ανάγκης να υπάρξει δράση για το κλίμα. Παρουσιάζοντας ανοικτά και με διαφάνεια τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε στη λήψη καλύτερων αποφάσεων από τους σχεδιαστές αλλά και τους καταναλωτές. Κοινοποιούμε με ευδιάκριτο τρόπο τις επιπτώσεις όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και μειώνουμε ενεργά τον αντίκτυπο αυτό όποτε είναι εφικτό.

Σήμανση διαφάνειας σε συσκευασία ποντικιού

Γνωρίστε τη νέα μας σήμανση

Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που θα σας βοηθούν να λαμβάνετε πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με την αγορά σας. Οι ξεκάθαρες ετικέτες σας επιτρέπουν να αξιολογείτε την αγορά πέρα από την τιμή και τις λειτουργίες και σας βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της.

Οι ετικέτες για τη διαφάνεια σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα υπάρχουν στις συσκευασίες επιλεγμένων προϊόντων gaming της Logitech και σε αυτήν την τοποθεσία web. Θα συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε προϊόντα για gaming και δεσμευόμαστε να παρέχουμε αντίστοιχες ετικέτες σε όλη τη σειρά προϊόντων μας.

Βαθμολογία αποτυπώματος άνθρακα για ποντίκι

Κατανόηση του αποτυπώματος άνθρακα

Τα τελευταία χρόνια, στην εταιρεία μας έχουμε εργαστεί πάνω στην ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA). Με τις δυνατότητες ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA), μπορούμε να ποσοτικοποιούμε το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την κατασκευή, τη διανομή, τη χρήση του από τους καταναλωτές και το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Αυτή η ανάλυση και η αντίστοιχη προσέγγιση έχει λάβει πιστοποίηση από τρίτα μέρη για όλα τα προϊόντα μας.

Με την εισαγωγή της σήμανσης διαφάνειας όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα, θα προσφέρουμε μια (αριθμητική) τιμή αποτυπώματος του άνθρακα επάνω στη συσκευασία του προϊόντος, καθώς και επιπλέον πληροφορίες για καταναλωτές και συνεργάτες στην παρούσα ιστοσελίδα.

1 – Υποδεικνύει το αποτύπωμα άνθρακα ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την κατασκευή, τη διανομή, τη χρήση από τους καταναλωτές και το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
2 - Υποδεικνύει αν το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος έχει επαληθευμένα αντισταθμιστεί, συνεπώς έχει επιτευχθεί ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Φωτογραφία προσώπου του Alastair Curtis
«Η Logitech αναζητά τρόπους να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο για τις επόμενες γενιές. Για τον λόγο αυτόν αξιολογούμε πάντα την ευθύνη μας για τη δημιουργία αειφόρων, ηθικά κατασκευασμένων και χρήσιμων προϊόντων. Η προσθήκη σημάνσεων διαφάνειας όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα στις συσκευασίες μας είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτόν τον στόχο.»


Alastair Curtis
Επικεφαλής Σχεδίασης

Η προσέγγισή μας

Υιοθετούμε μια συστηματική προσέγγιση, ώστε να εφαρμόσουμε τις σημάνσεις διαφάνειας όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα σε όλες τις σειρές των προϊόντων μας. Καθώς ποσοτικοποιούμε το αποτύπωμα άνθρακα κάθε προϊόντος, αποκομίζουμε και πολύτιμες γνώσεις, τις οποίες μπορούμε να ενσωματώσουμε στην οικολογική σχεδίαση της επόμενης γενιάς προϊόντων. Με αυτό το πρόγραμμα αντιμετωπίζουμε και μειώνουμε τις επιπτώσεις των προϊόντων μας, επεκτείνοντας παράλληλα τη σήμανση του χαρτοφυλακίου μας.

Υπάρχουν πλέον ετικέτες σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα αυτών των προϊόντων.

Ερωτήσεις και απαντήσεις πελατών

Τι ελπίζετε να πετύχετε με τη χρήση σημάνσεων όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα;

Σε έναν κλάδο που βασίζεται στα ηλεκτρονικά και πλαστικά εξαρτήματα, η κατανόηση και η διαφάνεια όσον αφορά τις επιπτώσεις του προϊόντος στα επίπεδα άνθρακα είναι ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη θετικών αλλαγών. Ωστόσο, αυτό είναι απλώς μια αφετηρία, καθώς για να επιτευχθούν πραγματικές αλλαγές θα χρειαστεί προσπάθεια από ολόκληρο τον κλάδο. Καλούμε και τις υπόλοιπες εταιρείες να επιλέξουν την πλήρη διαφάνεια σε επίπεδο προϊόντος.
 

Πώς γνωρίζουμε αν η αριθμητική τιμή του αποτυπώματος άνθρακα είναι καλή ή κακή;

Προς το παρόν, λίγες είναι οι εταιρείες που κοινοποιούν πληροφορίες για το αποτύπωμα άνθρακα σε επίπεδο προϊόντος, όμως ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον. Για την ώρα, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις δικές μας τιμές εκπομπών CO2e με τις τιμές CO2e συνηθισμένων εργασιών ή συνηθισμένων προϊόντων που καταναλώνουμε. Για παράδειγμα, κατά την παραγωγή 1 κιλού σοκολάτας εκπέμπονται περίπου 21 κιλά CO2e.
 

Πότε θα συμπεριληφθεί η σήμανση άνθρακα στα προϊόντα;

Οι πρώτες σημάνσεις όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα αναμένεται να εμφανιστούν σε επιλεγμένα προϊόντα gaming αργότερα μέσα σε αυτήν τη χρονιά. Θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα προϊόντα gaming και, στη συνέχεια, η σήμανση θα εφαρμοστεί και στα άλλα χαρτοφυλάκια προϊόντων.

Ποια μεγέθη μετράτε;

Θα κοινοποιούμε τις επιπτώσεις στα επίπεδα άνθρακα για τον πλήρη κύκλο ζωής κάθε προϊόντος, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την κατασκευή, τη διανομή, τη χρήση από τους καταναλωτές και τελικώς το τέλος της ωφέλιμης ζωής.

Ποιος επικυρώνει τις τιμές αποτυπώματος άνθρακα που ανακοινώνετε;

Προς υποστήριξη της ακεραιότητας των εσωτερικών μας υπολογισμών, η Logitech συνεργάζεται με αξιόπιστα τρίτα μέρη, μεταξύ των οποίων η IFU Hamburg, μια εταιρεία του Ομίλου iPoint, για την καθιέρωση ενός έγκυρου πρωτοκόλλου μετρήσεων ευθυγραμμισμένου με τα σχετικά πρότυπα ISO, ένας ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης με εξουσιοδότηση από την εταιρεία ελέγχου εκπομπών DEKRA, για την επαλήθευση και την επικύρωση του αποτυπώματος άνθρακα κάθε προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης της DEKRA, αλλά και συνεργάτες φυσικού κεφαλαίου για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή πιστοποιημένων διαδικασιών αντιστάθμισης άνθρακα για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση sustainability@logitech.com