Πολιτική ανεπιθύμητων υποβολών

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Πολιτική αυτόκλητων υποβολών

Πολιτική αυτόκλητων υποβολών της Logitech

Η Logitech ή οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους της δεν αποδέχονται ούτε εξετάζουν αυτόκλητες ιδέες, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών για νέα προϊόντα, βελτιώσεις προϊόντων, νέες τεχνολογίες, διαδικασίες, υλικά, υπηρεσίες, διαφημιστικές ή προωθητικές καμπάνιες, μάρκετινγκ ή νέα ονόματα προϊόντων. Μην υποβάλλετε τυχόν αυτόκλητες ιδέες, προτάσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ή υλικά με οποιαδήποτε μορφή στη Logitech ή σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους της. Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η αποφυγή ενδεχόμενων παρανοήσεων ή διενέξεων όταν προϊόντα, υπηρεσίες, δυνατότητες ή στρατηγικές μάρκετινγκ της Logitech ενδέχεται να φαίνεται ότι είναι όμοια ή πανομοιότυπα με ιδέες που έχουν αποσταλεί στη Logitech. Αν, παρά το γεγονός ότι γνωρίζετε την πολιτική μας, εξακολουθείτε να υποβάλλετε τις ιδέες σας στην Logitech, τότε ανεξάρτητα από το τι αναφέρει η επιστολή, το email, το συνοδευτικό έγγραφο ή άλλο είδος μετάδοσης που χρησιμοποιείτε, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι για τις υποβολές που πραγματοποιείτε.
 

Όροι για την υποβολή ιδεών

Συμφωνείτε ότι:

  1. Οι υποβολές σας και τα περιεχόμενά τους θα αποτελούν αυτόματα ιδιοκτησία της Logitech, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση προς εσάς ή τυχόν τρίτο μέρος.
  2. Η Logitech δεν έχει καμία υποχρέωση να αντιμετωπίζει την υποβολή σας ως εμπιστευτική ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη της υποβολής.
  3. Η Logitech έχει το δικαίωμα χρήσης ή διανομής των υποβολών και των περιεχομένων τους για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς περιορισμό.
  4. Η Logitech δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει, να διατηρεί, να αναγνωρίζει ή να επιστρέφει την υποβολή ή οποιωνδήποτε σχετικών υλικών.
     
Σχόλια για προϊόντα

Μολονότι η Logitech δεν δέχεται αυτόκλητες υποβολές, τα σχόλιά σας σχετικά με τα υπάρχοντα προϊόντα μας είναι ευπρόσδεκτα. Αν σας ενδιαφέρει να αφήσετε τα σχόλιά σας, χρησιμοποιήστε τα φόρουμ προϊόντων μας στη διεύθυνση https://support.logi.com/hc/en-us/community/topics. Τα σχόλιά σας πρέπει να αφορούν μόνο τα υπάρχοντα προϊόντα της Logitech. Μην συμπεριλαμβάνετε τυχόν ιδέες τις οποίες η πολιτική της Logitech δεν επιτρέπει να δεχόμαστε ή να εξετάζουμε.
 

Σχόλια και πληροφορίες

Τυχόν σχόλια τα οποία παρέχετε σε αυτήν την τοποθεσία, στα φόρουμ προϊόντων μας ή απευθείας στη Logitech, ή τους υπαλλήλους της, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη υποκείμενα σε δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Η Logitech έχει το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης τέτοιων πληροφοριών σε απεριόριστη βάση, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση προς εσάς ή τυχόν τρίτο μέρος.