Logitechin ja Calmin tarjouksen käyttöehdot

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH- JA CALM-TARJOUKSEN EHDOT

Ehdot Logitechin ja Calmin ”Voi paremmin, elä paremmin” -kampanjaan (“kampanja”) osallistumiseen.
Kampanjakausi 15.9.2021–31.10.2022 (”Kampanjakausi”). Logitech ja Calm mainostavat nyt erikoislahjatarjousta ("Tarjous"). Osallistujat saavat Calm Premiumin kolmeksi (3) kuukaudeksi ("Palkinto") edellyttäen, että kyseiset osallistujat täyttävät seuraavat ehdot.

Kampanjan tuotteet (“kampanjatuotteet”)
MX Vertical
MX Ergo
M575
K860
Lift

Osallistujamaat:
Yhdistynyt kuningaskunta
Irlanti
Ranska
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Belgia
Alankomaat
Espanja
Portugali
Romania
Ruotsi
Tanska
Norja
Suomi


1. Osallistumisen ehdot

1.1 Jokainen vähintään 18-vuotias (osallistumispäivänä) loppuasiakas, joka on laillinen asukas jossakin yllä luetelluista osallistujamaista ja joka ostaa kampanjatuotteen jostakin osallistujamaasta kampanjakauden aikana, voi osallistua Logitechin ”Voi paremmin, elä paremmin” -kampanjaan. Logitechin, sen tytäryhtiöiden ja sidosyritysten sekä Calmin (”Calm”), sen tytäryhtiöiden ja sidosyritysten toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät sekä kaikki tämän tarjouksen kehittämiseen, tuottamiseen tai jakeluun osallistuvat mainos- ja markkinointitoimistot ja henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä tai samassa kotitaloudessa asuvat henkilöt (sukulaisuussuhteesta riippumatta) eivät saa osallistua tähän tarjoukseen. Osallistumalla Tarjoukseen Osallistuja ehdoitta hyväksyy nämä Tarjousehdot.

1.2 Kampanja koskee ainoastaan uutena ostettuja, ei käytettyjä tuotteita. Tuotteen uutuuden todistaminen on osallistujan vastuulla.

1.3 Vain yksi lunastuskerta kampanjatuotetta ja sähköpostiosoitetta kohden.

1.4. Palkintoa ei voi siirtää eikä sen hintaa voida maksaa käteisenä tai tilille.

2. Osallistuminen Logitechin ”Voi paremmin, elä paremmin” -kampanjaan

Seuraava osallistumismenettely koskee kaikkia osallistujia:
2.1 Kilpailuun osallistumiseksi osallistujan on rekisteröidyttävä verkossa osoitteessa logitech-promotions.com/calm viimeistään 15 päivän kuluttua kampanjakauden päättymispäivästä. Tarkista muut hakemusprosessin ehdot kyseiseltä sivustolta. Kampanjatuotteen osto on suoritettava viimeistään kampanjan päättymispäivänä keskiyöhön mennessä.

2.2 Kopio jälleenmyyjän laskusta pitää ladata verkkorekisteröitymisprosessin aikana, ja osallistujan pitää selkeästi ilmoittaa ostettu kampanjatuote.

3. Lunastuslinkin toimitus.

3.1 Lunastuslinkki lähetetään ainoastaan siinä tapauksessa, että osallistuja on antanut kaikki hakemuksen käsittelyyn vaadittavat tiedot todenmukaisesti ja täydellisesti ja että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla.

3.2 Osallistuja saa vahvistuksen sähköpostitse heti, kun kaikki tiedot on vastaanotettu kokonaisuudessaan. Kun kaikki tiedot on vahvistettu, osallistuja saa sähköpostitse yksilöllisen koodin ja linkin, joiden avulla hän voi lunastaa kolmen kuukauden Calm Premium -lahjansa. Lahjaan ei ole oikeutta, jos lähetetyt asiakirjat ovat vaillinaisia, lukukelvottomia tai muutoin puutteellisia tai virheellisiä. Vain kampanja-aikana tehdyt ostokset hyväksytään laskun päiväyksen oikeuttaessa tarjoukseen.

3.3 Osallistujalle ei lähetetä yksilöllistä koodia, jos hän:
a) ei ole ostanut vaatimukset täyttävää kampanjatuotetta kampanjajakson aikana
b) ei ole täyttänyt verkkorekisteröitymistä
c) ei ole toimittanut kaikkia rekisteröitymiseen vaadittavia asiakirjoja
d) ei ole lähettänyt hakemusta verkossa kampanja-ajan kuluessa
e) on peruuttanut kampanjatuotteen ostosopimuksen
f) ei ole lähettänyt ostotositetta
g) on lähettänyt ostotositteen, jossa ei selkeästi näy ostopäivämäärä tai ostopäivämäärä puuttuu
h) on lähettänyt ostotositteen, jossa ei näy ostohinta tai ostohinta on epäselvä
i) ilmaisee virheellisen tai puutteellisen laskunumeron
j) on jo osallistunut kampanjaan samalla sähköpostiosoitteella.

3.4 Jos osallistujan hakemus on virheellinen tai puutteellinen, hän voi lähettää vaaditut tiedot seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksesta hakemuksen puutteellisuudesta. Jos osallistuja ei edelleenkään täytä ehtoja, lunastuslinkkiä ei lähetetä ja pyyntö peruutetaan. Osallistujan vastuulla on todistaa, että hänelle ei ole ilmoitettu asiasta.

4. Yleiset ehdot

4.1 Lunastuslinkki lähetetään ainoastaan siinä tapauksessa, että osallistuja täyttää nämä ehdot kokonaisuudessaan. Lähettämällä hakemuksen osallistuja hyväksyy nämä ehdot. Logitech pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa kampanja tai muokata sitä.

4.2 Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen on poissuljettu.

4.3 Hyväksymällä nämä ehdot osallistuja vakuuttaa, että hän on kampanjatuotteen omistaja ja että omistajuuteen ei liity kolmansien osapuolien vaateita (esimerkiksi omistuksenpidätystä).

4.4. Logitech ei ota mitään vastuuta kadonneista, viivästyneistä, vahingoittuneista tai väärää reittiä ohjatuista hakemuksista paitsi silloin, kun kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallinen teko. Logitech ei ota mitään vastuuta laitteistoihin, ohjelmistoihin, palvelimeen tai verkkosivustoon liittyvistä teknisistä vioista tai muista vioista tai haitoista, jotka estävät osallistujaa osallistumasta ”Voi paremmin, elä paremmin” -kampanjaan.
Sellaisen teon, laiminlyönnin, tapahtuman tai olosuhteen sattuessa, johon Logitech ei voi kohtuudella vaikuttaa ja joka estää Logitechia toimimasta näiden tarjousehtojen mukaisesti, Logitech ei ole vastuussa velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä tai viivästyksistä velvollisuuksiensa täyttämisessä. Logitechilla on oikeus muokata, viivästyttää, lykätä tai peruuttaa tarjous sellaisten olosuhteiden pakosta, joihin se ei voi kohtuudella vaikuttaa, ilman erillistä ilmoitusta osallistujille.

4.5. TIETOSUOJA; TIETOJEN KERÄÄMINEN. Osallistujan tähän tarjoukseen toimittamiin tietoihin sovelletaan Logitechin tietosuojakäytäntöä, joka sijaitsee osoitteessa
https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

4.6. Kaikki osoitteesta Logitech-promotions.com/calm löytyvät tätä tarjousta koskevat ohjeet ovat keskeinen osa näitä ehtoja siinä tapauksessa, että näissä ehdoissa ei esiinny päinvastaisia määräyksiä.

4.7. Mikäli näiden ehtojen yksittäiset ehdot ovat mitättömiä tai ehdoissa on porsaanreikä, muut ehdot sitovat edelleen.

4.8. Näiden erikoistarjouksen ehtojen kopiot ovat saatavilla kampanjasivustolla, ja ne voi hankkia maksutta sähköpostitse erikoistarjouksen ehtojen lopussa annetusta osoitteesta. Erikoistarjouksesta on tarvittaessa ilmoitettu asiaankuuluville viranomaisille.

4.9 KORVAUSVASTUUN RAJOITUS. LOGITECH EI ANNA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA KOSKIEN LAHJAA TAI OSALLISTUJAN OSALLISTUMISTA TARJOUKSEEN. OSALLISTUMALLA TARJOUKSEEN OSALLISTUJA SUOSTUU VAPAUTTAMAAN JA SUOJAAMAAN LOGITECHIN JA SEN TYÖNTEKIJÄT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAJAT SEKÄ NIIDEN SIDOSYRITYKSET, TYTÄR- TAI EMOYHTIÖT, MAINOS- JA MARKKINOINTITOIMISTOT JA TOIMEENPANIJAT SEKÄ OIKEUDELLISET NEUVONANTAJAT TAPPIOILTA, VAHINGONKORVAUKSILTA, OIKEUKSILTA, VAATEILTA JA KAIKENLAISILTA KANTEILTA, JOTKA LIITTYVÄT TARJOUKSEEN TAI AIHEUTUVAT LAHJAN HYVÄKSYMISESTÄ, OMISTAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUETTUINA RAJOITUKSETTA HENKILÖVAHINKOA, KUOLEMAA JA OMAISUUSVAHINKOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET SEKÄ JULKISUUSOIKEUKSIIN, KUNNIANLOUKKAUKSEEN TAI YKSITYISYYDEN LOUKKAUKSEEN PERUSTUVAT VAATEET.

5. Yhteystiedot
10XCREW
P: +31 40 304 6219
E: logitech-promotions@activationboxx.com