Logitech-praktijken aangaande diversiteit en inclusie

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

VERANTWOORDELIJ­KHEID EN ACTIE

De toewijding van Logitech aan diversiteit en inclusie

De CEO van Logitech, Bracken Darrell, liet op 19 juni 2020 op LinkedIn weten dat de recente gebeurtenissen ons ertoe hebben bewogen onze toewijding en investering in diversiteit en inclusie onder de loep te nemen.

We kijken al op verschillende manieren, en in meerdere ondervertegenwoordigde groepen, naar onze impact op werknemers en de wereldwijde gemeenschap, zoals een inclusieve cultuur en saamhorigheid, representatie, leveranciers- en partnerrelaties, initiatieven voor diversiteit en inclusie, hoe we wat terug kunnen geven aan de gemeenschap en nog veel meer. Maar er staat ons nog zo veel meer te doen. 

Specifiek met het oog op racisme en vooroordelen, leggen we er ons als bedrijf op toe actie te ondernemen en verwachten we verantwoordelijk te worden gehouden voor het volgende:
 

 1. We zullen onze stem laten horen:  We zullen ons inzetten voor verandering, zelfs terwijl we zelf nog aan het veranderen zijn.  We zullen een eerlijke en oprechte partner zijn in de strijd tegen racisme. Als bedrijf hebben we ons in het verleden vaak te terughoudend opgesteld in sociale en politieke zaken, maar vanaf nu zullen we een vocalere pleitbezorger zijn. Door aan te geven dat we wel handelen, maar er nog niet zijn, hopen we een kleine rol te kunnen spelen door anderen aan te sporen hetzelfde te doen, en zich transparant en verantwoordelijk op te stellen. 

 2. We ondersteunen andere activisten voor deze verandering. We bieden wereldwijd verlof voor vrijwilligers en hebben een programma waarbij we de donaties van medewerkers matchen. Dit is echter nog maar het begin. We zullen vanaf nu nog meer doen. We zullen meerjarige verbintenissen aangaan met organisaties die zich expliciet inzetten voor meer rechtvaardigheid en het uitbannen van racisme. We zullen onze steun aan scholen en non-profitorganisaties uitbreiden in gemeenschappen die weinig steun krijgen, met financiële bijdragen, vrijwilligerswerk en productdonaties.  

 3. We zullen onze gemeenschappen steunen. We hebben altijd al geïnvesteerd in ondernemers en deze begeleid. We gaan kijken naar de samenstelling van onze investeringen om ervoor te zorgen dat innovatie en ideeën van vele verschillende kanten komen. We zullen in het bijzonder zwarte en etnische minderheden steunen bij het oprichten van nieuwe bedrijven (starterscentra, durfkapitaalfondsen, joint ventures etc.). We werken samen met Best Buy om een technisch centrum voor tieners van de Boys and Girls Club in Californië te financieren en ondersteunen. We blijven uitkijken naar verdere kansen om STEAM-centra in achtergestelde gemeenschappen te ondersteunen. 

 4. We zullen leveranciers en partners ondersteunen die zwart zijn, vrouwen en minderheden. We werken met duizenden leveranciers actief aan een diversiteitsprogramma, en we zijn ons leveranciersbestand aan het analyseren. Hierover zullen we als bedrijfsmetriek rapporteren. 
  Actie ondernemen: zie hier voor volgende stappen.

 5. We zullen onze verbeteringen transparant meten en openbaar maken. We zullen van binnenuit evolueren. We reviewen en investeren actief in diverse representatie. Bovendien geloven we bij Logitech in gelijke beloning, en zullen we de plannen om onze cijfers openbaar te delen, versnellen. We zullen meer investeren in het werven, ontwikkelen en promoveren van zwarte en andere ondervertegenwoordigde personen.  

 6. We zullen het onderwijs op elk niveau ondersteunen. We beginnen met ons eigen bedrijf en zijn van plan ons management en alle medewerkers voortdurend bij te scholen op het gebied van racisme. We zullen ook het onderwijs op scholen ondersteunen om de volgende generaties van dit onrecht te bevrijden.

 7. We zullen nooit stoppen. We zullen fouten maken, en we zullen daarvan leren. Ons werk is pas gedaan als iedereen gelijke kansen heeft, dus inclusief zwarte personen, andere personen van kleur, personen uit de LGBTQ+-gemeenschap, vrouwen en alle andere ondervertegenwoordigde groepen.
   

We zullen niet bang zijn om te handelen uit angst voor vergelding of provocatie.  Als we een fout maken, zullen we ons verontschuldigen, de fout corrigeren als dit mogelijk is, en ons erop toeleggen het in het vervolg beter te doen. Uiteindelijk gaat het om verantwoordelijkheid en actie voor Logitech. We beloven dat we van diversiteit een prioriteit zullen maken, dat we transparant zullen zijn en verantwoording zullen nemen voor onze successen én onze tekortkomingen.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen