IE8/IE9/IE10 wordt niet meer ondersteund als browser. Gebruik een recentere browser om onze site te bekijken.

 
 

HET TOETSENBORD

U zit niet vast aan één apparaat, dus waarom zou uw toetsenbord dat ook niet kunnen?
U zit niet vast aan één apparaat, dus waarom zou uw toetsenbord dat ook niet kunnen?
Een nieuwe standaard voor draadloos gemak en veelzijdigheid: met de Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 kunt u tot wel drie draadloze Bluetooth-computers of mobiele apparaten verbinden en kunt u hier moeiteloos tussen schakelen.
 
Windows, Android, Chrome, Mac OS X en iOS—de Logitech Keyboard K480 werkt met alle apparaten die een extern toetsenbord ondersteunen.

KEYBOARD K480 BOVENKANT

Selectieknop
Draai om een draadloos Bluetooth-kanaal of -apparaat te kiezen
Houder
Plaatst uw telefoon of tablet in een comfortabele kijkhoek
Sneltoetsen
Functietoetsen
Verbindingsknoppen
Druk hierop om draadloze Bluetooth-apparaten te koppelen
Statuslampjes
Indicatie van de status van de draadloze Bluetooth-verbinding
Splitstoetsen
Effect wijzigen, afhankelijk van het aangesloten apparaat

KEYBOARD K480 ONDERKANT

Batterijhouder
Batterijstatuslampje
Aan/uit-schakelaar

EERSTE SET-UP

AANZETTEN
AANZETTEN
Trek het lipje uit de batterijhouder om het toetsenbord aan te zetten.

(Direct uit de doos is de Aan/uit-schakelaar van het toetsenbord ingeschakeld.)
HET TOETSENBORD AAN EEN APPARAAT KOPPELEN
HET TOETSENBORD AAN EEN APPARAAT KOPPELEN
Op het toetsenbord
Selecteer een draadloos Bluetooth-kanaal.
Draai de selectieknop op 1 (de fabrieksinstelling).
Windows OS, Android OS, Chrome OS
Verbinding maken met een computer of mobiel apparaat waarop Windows, Android of Chrome wordt uitgevoerd:
Houd de 'pc'-verbindingsknop 3 seconden lang ingedrukt.
Mac OS X, iOS
Verbinding maken met een Apple Macintosh, iPhone of iPad:
Houd de 'i'-verbindingsknop 3 seconden lang ingedrukt.
Het lampje naast de verbindingsknop begint te knipperen om aan te geven dat het toetsenbord een koppeling kan maken met een ander apparaat.

Het toetsenbord kan 3 minuten lang gedetecteerd worden.
Windows 7
Op het apparaat
Op een computer waarop Windows 7 wordt uitgevoerd:
Klik in het menu Start op Apparaten en printers.

Klik op Een apparaat toevoegen om pictogrammen van beschikbare draadloze Bluetooth-apparaten weer te geven.

Selecteer Logitech Keyboard K480 en klik op Volgende. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.
Windows 8
Op een computer waarop Windows 8 wordt uitgevoerd:
Klik op Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm.

Klik op Pc-instellingen wijzigen.

Klik op Pc en apparaten en selecteer Bluetooth.

Selecteer Logitech Keyboard K480 en volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

Opmerking: wanneer u een nieuwe draadloze Bluetooth-verbinding maakt, moet Windows mogelijk een aantal bronbestanden bijwerken. Deze updates worden mogelijk nog steeds uitgevoerd nadat uw computer een verbinding heeft gemaakt met het toetsenbord. Wacht tot het statuslampje naast de verbindingsknop 5 seconden lang blijft branden voordat u het toetsenbord met uw computer probeert te gebruiken. (Dit kan wel 20 minuten duren totdat Windows de updates heeft voltooid.)
Mac OS X
Op een computer waarop Mac OS X (10.9 of later) wordt uitgevoerd:
Open Systeemvoorkeuren en klik op Toetsenbord.

Klik op Stel Bluetooth-toetsenbord in en zoek naar toetsenborden vlakbij.

Klik op Ga door wanneer het bericht 'Logitech Keyboard K480 gevonden' wordt weergegeven.

Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.
Chrome OS
Op een computer waarop Chrome OS wordt uitgevoerd:
Klik op het statusgebied in de rechterbenedenhoek van het scherm (waar de avatar van uw account wordt weergegeven).

Selecteer Bluetooth-status in het vervolgkeuzemenu.

Selecteer Logitech Keyboard K480 in de lijst met beschikbare draadloze Bluetooth-apparaten en klik op Verbinden.

Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.
Android
Op een Android-apparaat:
Tik in Instellingen > Draadloos en netwerk op Bluetooth en controleer of het is geactiveerd.

Wanneer er een overzicht van draadloze Bluetooth-apparaten wordt weergegeven, selecteert u Logitech Keyboard K480 en klikt u vervolgens op Volgende.

Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.
iOS
Op een iPhone of iPad (iOS):
Ga naar Instellingen > Bluetooth. (Schakel Bluetooth in als dit nog niet is geactiveerd.) Wanneer er een overzicht van draadloze Bluetooth-apparaten wordt weergegeven, tikt u op Logitech Keyboard K480.

Opmerking: als uw apparaat om een pincode vraagt, voert u de code in op uw Logitech Keyboard K480 en niet met het virtuele toetsenbord van uw apparaat.
Op het toetsenbord
Wanneer uw toetsenbord is gekoppeld met een apparaat, gaat het lampje naast de verbindingsknop 5 seconden lang branden.

MEER APPARATEN TOEVOEGEN

U kunt uw Logitech Keyboard K480 verbinden met wel drie draadloze Bluetooth-apparaten tegelijk.

Opmerking: voordat u probeert een ander apparaat te koppelen, moet u zeker weten dat u kunt typen op het apparaat dat u op het toetsenbord hebt aangesloten via kanaal 1. Nadat u hebt bevestigd dat er een actieve verbinding is tussen het apparaat en het toetsenbord, gaat u verder met de onderstaande instructies.
Op het toetsenbord
Selecteer een niet-gebruikt draadloos Bluetooth-kanaal.
Als u het toetsenbord al hebt gekoppeld aan een apparaat via kanaal 1, draait u de selectieknop op kanaal 2 of 3.

Herhaal de instructies in EERSTE SET-UP, Het toetsenbord aan een apparaat koppelen, om de koppeling van het toetsenbord aan een andere computer, tablet of smartphone te voltooien.

EEN APPARAAT SELECTEREN

Nadat u het toetsenbord aan uw apparaten hebt gekoppeld, kunt u een apparaat selecteren waarmee u het toetsenbord wilt gebruiken

Een apparaat selecteren

Draai de selectieknop op het kanaal waarmee u de computer, tablet of smartphone aan het toetsenbord hebt gekoppeld.

Het lampje naast de desbetreffende knop knippert langzaam voordat het 5 seconden lang continu blijft branden om de selectie te bevestigen.

Gebruik nu het toetsenbord om te typen op de geselecteerde computer of op het mobiele apparaat.
DOE MEER—INSTALLEER DE SOFTWARE
Installeer de Logitech-software om uw toetsenbordervaring naar een hoger niveau te tillen. Ga naar support.logitech.com/product/multi-device-keyboard-k480 en volg de instructies voor het downloaden van de gratis Logitech-toetsenbordsoftware voor uw specifieke computer of mobiele apparaat.
Logitech Options (voor pc)
Met Logitech Options hebt u meer controle over uw toetsenbord, zodat u productiever kunt zijn terwijl u meer uit uw toetsenbord haalt.

Gebruik Logitech Options voor het volgende:
 • Sneltoetsen instellen voor het uitvoeren van opdrachten of aangepaste sneltoetsen.
 • Toetsen in- en uitschakelen—Caps Lock, Ins en Windows Start.
 • Caps Lock-indicator weergeven op uw pc-scherm.
 • Waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen weergeven op uw pc-scherm.
Logitech Preference Manager (voor Mac OS X)
Met Logitech Preference Manager kunt u maximaal gebruikmaken van uw sneltoetsen en functietoetsen.

Met Logitech Preference Manager kunt u het volgende:
 • De bovenste rij sneltoetsen gebruiken als standaardfunctietoetsen. (U kunt sneltoetsen nog steeds uitvoeren door de FN-toets in te drukken in combinatie met de bovenste rij toetsen.)
 • Caps Lock-indicator of status weergeven op uw Mac-scherm.
 • Waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen weergeven op uw Mac-scherm.
Logitech Keyboard Plus-app (voor Android)
Als u de Logitech Keyboard K480 gebruikt met een Android-tablet of -smartphone, zult u kunnen waarderen hoeveel beter u kunt typen met Logitech Keyboard Plus.

Gebruik Logitech Keyboard Plus voor het volgende:
 • Selecteer uit 13 internationale toetsenbordindelingen (V.S.-indeling niet inbegrepen). Kies de juiste indeling voor uw toetsenbord en u beschikt over de volledige ondersteuning voor alle toetsen en functies.
 • Met behulp van een wizard kunt u stapsgewijs de installatie uitvoeren en draadloos Bluetooth koppelen.
 • Moeiteloos schakelen tussen de Keyboard K480 en het Android-schermtoetsenbord tijdens het in- of uitschakelen van het apparaat.

SCHAKELEN TUSSEN APPARATEN

Het toetsenbord kan aan drie apparaten tegelijk zijn gekoppeld, maar de lijst met computers, tablets of smartphones waarmee u het kunt gebruiken is eindeloos. De drie kanalen zijn heel gemakkelijk opnieuw te koppelen aan andere apparaten. (U kunt op elk moment gemakkelijk opnieuw een verbinding maken met een apparaat.)
Schakelen tussen apparaten
Open de draadloze Bluetooth-instellingen op een computer of mobiel apparaat dat is aangesloten en geef het de opdracht het toetsenbord te vergeten. 

Opmerking: de stappen voor het vergeten van een draadloze Bluetooth-verbinding verschillen per type apparaat en besturingssysteem. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw computer of mobiele apparaat voor meer informatie over het vergeten van een draadloos Bluetooth-apparaat.

Volg de instructies in EERSTE SET-UP, Het toetsenbord aan een apparaat koppelen, om een andere computer of een ander mobiel apparaat te koppelen aan het nieuwe beschikbare kanaal.

MEERDERE TOETSENINDELINGEN IN ÉÉN

Een unieke multifunctionele indeling zorgt ervoor dat de Logitech Keyboard K480 compatibel is met de computer of het mobiele apparaat dat u momenteel gebruikt. Met gekleurde toetslabels en splitslijnen kunt u functies of symbolen onderscheiden die voor bepaalde apparaten en besturingssystemen zijn gereserveerd.

Gekleurde toetslabels
Grijze labels geven functies aan die beschikbaar zijn op Apple-apparaten met Mac OS X of iOS.

Witte labels op grijze cirkels geven symbolen aan die zij gereserveerd voor de toetsencombinatie ALT GR op Windows-computers.

Splitstoetsen

Wijzigingstoetsen aan weerszijden van de spatiebalk geven twee sets labels aan, gescheiden door splitslijnen.

De label boven de splitslijn geeft de wijzigingstoets aan die naar een Windows-, Android- of Chrome-apparaat wordt gestuurd.

De label onder de splitslijn geeft de wijzigingstoets aan die naar een Apple Macintosh, iPhone of iPad wordt gestuurd.
Het toetsenbord past automatisch de wijzigingstoetsen toe die horen bij het momenteel geselecteerde apparaat.

Universele toetsen
Alle overige toetsen voeren dezelfde actie uit op alle apparaten en besturingssystemen.

SNELTOETSEN EN FUNCTIETOETSEN

Sneltoetsen
In de onderstaande tabel worden de sneltoetstoewijzingen getoond voor Windows, Mac OS X, Android en iOS.

Opmerking: een sterretje (*) duidt op acties waarvoor Logitech-software moet zijn geïnstalleerd.
Functietoetsen
U gebruikt de functietoetsen door de FN-toets ingedrukt te houden en vervolgens op de sneltoets te drukken die is gekoppeld aan het functienummer en de actie. In de onderstaande tabel worden de speciale toetsencombinaties voor de verschillende besturingssystemen beschreven.

Als u vaker functietoetsen gebruikt in plaats van sneltoetsen, kunt u de Logitech-software installeren en hiermee de sneltoetsen instellen als functietoetsen die u rechtstreeks kunt indrukken (zonder dat u de FN-toets hoeft in te drukken).

Opmerking: een sterretje (*) duidt op acties waarvoor Logitech-software moet zijn geïnstalleerd.

DE BATTERIJEN VERVANGEN

Schuif het klepje van de batterijhouder in de richting van de aan/uit-schakelaar en til het klepje op.

Vervang de oude batterijen door twee nieuwe AAA-batterijen en zet het klepje weer vast.

COMPATIBELE APPARATEN

De Logitech Keyboard K480 werkt met computers, tablets en smartphones die draadloze Bluetooth-apparaten kunnen gebruiken en die externe toetsenborden ondersteunen.

Het toetsenbord is ook compatibel met de meeste besturingssystemen.
 • Windows® OS versie 7 en later
 • Mac OS® X 10.9 of later • Chrome OS™
 • Apple® iPhone en iPad, iOS® 5 of later
 • Android™ OS tablet of smartphone, Android 3.2 of later
Als u niet zeker weet welk besturingssysteem wordt uitgevoerd op een apparaat dat u wilt gebruiken met het toetsenbord, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

Opmerking: voor het downloaden van Logitech-software is een internetverbinding vereist.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Ik kan het toetsenbord niet koppelen aan mijn apparaat
Uw toetsenbord kan alleen een verbinding maken met apparaten die draadloze Bluetooth-koppelingen ondersteunen. Controleer of het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken draadloze Bluetooth-koppelingen ondersteunt. Opmerking: de Logitech Keyboard K480 is niet compatibel met een Logitech Unifying-ontvanger die is gebaseerd op een andere draadloze technologie.

Start het apparaat opnieuw op en probeer het te opnieuw te koppelen aan het toetsenbord via het oorspronkelijke kanaal of via een ander kanaal.

Opmerking: op een Windows-computer moeten voor een draadloze Bluetooth-verbinding soms extra software-updates worden geïnstalleerd. Mogelijk is dit proces nog niet afgerond terwijl het bericht over een succesvolle voltooiing al wordt weergegeven. Wacht ten minste 20 minuten na de koppeling om er zeker van te zijn dat alle updates zijn voltooid voordat u de computer opnieuw start.

Controleer of het apparaat is geconfigureerd voor het accepteren van draadloze Bluetooth-verbindingen. (Windows)

Ga naar Bluetooth-apparaten > Instellingen openen en schakel de volgende selectievakjes in:
 • Deze computer mag met Bluetooth-apparaten worden gedetecteerd
 • Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken
 • Waarschuwen als nieuw Bluetooth-apparaat verbinding wil maken
Controleer of uw computer, tablet of smartphone compatibel is met de Logitech Keyboard K480. (Zie COMPATIBELE APPARATEN.)

Controleer of uw computer, tablet of smartphone compatibel is met een extern toetsenbord (HID-profiel). Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw apparaat werd geleverd of neem contact op met de fabrikant.
Mijn toetsenbord werkt niet.
 • Controleer of het juiste kanaal is geselecteerd.
 • Druk op een willekeurige toets om het toetsenbord uit de slaapstand te halen.
 • Schakel het toetsenbord uit en vervolgens weer in.
 • Schakel draadloos Bluetooth uit en start de computer opnieuw op. (Windows)
Op het apparaat:

Ga naar de instellingen voor draadloos Bluetooth en schakel draadloos Bluetooth in.

Start het apparaat opnieuw op en schakel draadloos Bluetooth in.

Sluit het toetsenbord weer aan.
 • Vervang de batterijen van het toetsenbord.
 • Controleer of het toetsenbord is gekoppeld met het apparaat.
 • Koppel het toetsenbord opnieuw aan uw computer, tablet of smartphone.
Op het apparaat:

Ga naar de instellingen voor draadloos Bluetooth en 'vergeet' de Logitech Keyboard K480.

Schakel draadloos Bluetooth uit.

Start het apparaat opnieuw op en schakel draadloos Bluetooth in.

Volg de stappen in EERSTE SET-UP, Het toetsenbord aan een apparaat koppelen, om het apparaat en het toetsenbord opnieuw te koppelen.
Mijn toetsenbord werkt niet meer of werkt sporadisch.
Als uw apparaat geschikt is voor draadloos Bluetooth, wordt dit probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een verloren draadloze Bluetooth-verbinding. Door verschillende omgevingsfactoren kan de verbinding tussen de Logitech Keyboard K480 en een computer of mobiel apparaat uitvallen.
 • Controleer de batterijen van het toetsenbord.
 • Zorg ervoor dat het toetsenbord niet op een metalen oppervlak rust dat voor storing van het draadloze Bluetooth-signaal kan zorgen.
 • Controleer of er geen andere draadloze bron voor een storing met het draadloze Bluetooth-signaal zorgt. 
 • Mogelijke storingsbronnen zijn draadloze luidsprekers, de stroomvoorziening van een computer, een monitor, mobiele telefoons en garagedeurzenders.
 • Houd andere elektrische apparaten ten minste 20 cm bij uw toetsenbord en de computer of het mobiele apparaat vandaan.
 • Plaats het toetsenbord dichter bij de computer of het mobiele apparaat.
Mijn toetsenbord werkt niet nadat de gekoppelde pc uit de slaapstand is gehaald.
 • Wijzig de energie-instellingen voor draadloze Bluetooth-adapter op de pc:
Ga naar Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem > Apparaatbeheer.

Klik onder Bluetooth-radio's met de rechtermuisknop op de draadloze Bluetooth-adapter (bijv. Dell Wireless 370-adapter) en klik op Eigenschappen.

Selecteer in het venster Eigenschappen de tab Energiebeheer en schakel het selectievakje De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen uit.

Klik op OK om deze instellingen op te slaan en de computer opnieuw op te starten.
De tekens die ik typ komen niet overeen met de toetslabels.
 • Controleer of u de juiste draadloze Bluetooth-verbindingsknop hebt gebruikt om het toetsenbord aan uw apparaat te koppelen.
Lees de instructies in EERSTE SET-UP, Het toetsenbord aan een apparaat koppelen.

Wanneer u een gekoppeld apparaat selecteert met de selectieknop, gaat het statuslampje naast de verbindingsknop die u hebt gebruikt voor de koppeling te knipperen. Als u de verkeerde verbindingsknop hebt gebruikt, koppelt u het apparaat opnieuw door de andere verbindingsknop ingedrukt te houden totdat het statuslampje ernaast begint te knipperen.