Beleid inzake ongevraagde inzendingen

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Beleid inzake ongevraagde voorlegging

Logitech-beleid voor ongevraagde inzendingen

Logitech en zijn werknemers zullen ongevraagde ideeën niet accepteren of in overweging nemen, waaronder ideeën voor nieuwe producten, productverbeteringen, nieuwe technologieën, processen, materialen, services, reclame- of promotiecampagnes, marketing of nieuwe productnamen. Wij verzoeken u geen ongevraagde ideeën, suggesties, voorstellen, opmerkingen of materialen in welke vorm dan ook aan Logitech of zijn werknemers te sturen. Het doel van dit beleid is mogelijke misverstanden of disputen te voorkomen wanneer het lijkt alsof producten, services, functies of marketingstrategieën van Logitech overeenkomen met, of identiek zijn aan, ideeën die bij Logitech zijn ingediend. Als u, ook al heeft u kennisgenomen van ons beleid, uw ideeën toch bij Logitech indient, dan zullen ongeacht de inhoud van uw brief, e-mail, beredenering of andere transmissie, de volgende voorwaarden van toepassing zijn op uw inzending.
 

Voorwaarden voor inzending van ideeën

U stemt in met het volgende:

  1. Uw inzending en de inhoud hiervan worden automatisch eigendom van Logitech, zonder enige vergoeding aan u of een derde partij.
  2. Logitech zal geen enkele verplichting hebben om uw inzending vertrouwelijk of onder eigendomsrecht te behandelen, en zal niet aansprakelijk zijn voor gebruik of bekendmaking van de inzending.
  3. Logitech mag de inzendingen en de inhoud hiervan gebruiken en opnieuw distribueren voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder enige beperking.
  4. Logitech is niet verplicht de inzending of verwante materialen te beoordelen, bewaren, erkennen of retourneren.

 

Productfeedback

Hoewel Logitech uw ongevraagde inzendingen niet kan accepteren, is uw feedback over onze bestaande producten meer dan welkom. Wilt u ons feedback geven, gebruik dan onze productformulieren op https://support.logi.com/hc/en-us/community/topics. Geef alleen feedback op bestaande producten van Logitech; geef geen ideeën die volgens het Logitech-beleid niet kunnen worden geaccepteerd of overwogen.

 

Feedback en informatie

Alle feedback die u op deze site, onze productforums, en rechtstreeks aan Logitech of zijn werknemers verstrekt, zal als niet-vertrouwelijk en generiek worden beschouwd. Het zal Logitech vrij staan deze informatie onbeperkt te gebruiken, zonder enige vergoeding aan u of een derde partij.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen