NEIL HUNT

Strategidirektør, Curai


Neil Hunt har vært eksternt styremedlem i Logitech siden september 2010 og er medlem av Logitechs revisjonskomité og teknologi- og innovasjonskomité.

Dr. Hunt er administrerende direktør i Curai, et venture-støttet helseteknologiselskap som utvikler teknologi for å bruke kunstig intelligens og maskinlæring i primærhelsetjenesten. Før han overtok rollen i november 2018, var Dr. Hunt administrerende direktør i Curai siden januar 2018. Før han tok på seg denne stillingen i 2018 var Dr. Hunt produktdirektør hos Netflix, Inc fra 1999 til 2017, der han var ansvarlig for design, implementering og drift av teknologien deres. Han fungerte som viseadministrerende direktør for Netflix fra 1999 frem til han ble forfremmet til produktdirektør i 2002. Fra 1997 til 1999 var Dr. Hunt teknisk direktør for Rational Software, en produsent av verktøy for programvareutvikling i California, og han hadde også hatt andre tekniske roller i firmaets forgjengere fra 1991 til 1997.

Dr. Hunt er også styremedlem hos Roku, Inc.

Hunt har en doktorgrad i informatikk fra University of Aberdeen i Storbritannia, og en bachelorgrad fra University of Durham, også i Storbritannia.