Lydordliste

Nettleseren IE8/IE9 er ikke lenger støttet. Bruk en nyere nettleser for å vise siden.

Lydordliste

2.0 høyttaleranlegg

Et tradisjonelt oppsett: To høyttalere, også kalt satellitthøyttalere, som produserer stereolyd med begrenset bass. Slike anlegg er enkle å installere, inkluderer ikke en basshøyttaler og er kompatible med de fleste vanlige lydkort til pc.

2.1 høyttaleranlegg

Et lydanlegg som blåser litt nytt liv i musikken. Det har to satellitthøyttalere, som et 2.0-anlegg, men har i tillegg en basshøyttaler, som gir kraftigere lyd med dypere bass. Det er like lett å sette opp som et 2.0-anlegg, men med basshøyttaleren tar det opp mer plass.

5.1 høyttaleranlegg

Et surroundanlegg med høyttalere både foran og bak, som skaper en altoppslukende opplevelse. Dette oppsettet har høyttalere til høyre og venstre foran og bak, en senterhøyttaler framme og en basshøyttaler. Dersom du ser mye på film eller spiller mye spill, er dette et perfekt valg.

360-graders lyd

Balansert lyd uansett hvor i rommet du befinner deg. Dette er mulig takket være forover- og bakoverrettede elementer som sender lyden jevnt ut i alle retninger. Også kalt retningsuavhengig lyd.

Direkte 6-kanals

Inngang med tre separate ministereoplugger (0,3 cm) som kopler til pc-lydkort, og som kan brukes som tre separate stereoinnganger for hodetelefoner, iPod og andre enheter med en plugg på 0,3 cm.

96/24-koding

Et avansert og profesjonelt format med høy oppløsning, som finnes på mange film- og musikk-dvd-er. 24 står for 24-biters, 96 for 96 kHz-lyd.

A

AAC (Advanced Audio Coding)

Etterfølgeren til mp3. En lydkodek eller -enhet som koder og dekoder digitale data. Den gir høyere lydkvalitet ved lavere frekvenser enn mp3. Også kalt MPEG-4 AAC.

Aktivt element

Hovedelementet eller den viktigste elektromagnetiske komponenten i en høyttaler. Skaper lyden. Se: Element.

Forsterker (Amp)

Enhet som øker signalnivået. Øker spenningen, strømstyrken eller begge deler.

Analogt signal

Konstant, elektrisk signal som ofte symboliseres av en pulserende bølge. Det takler alle verdier på en frekvens, og bytter enkelt mellom verdier, i motsetning til digitale signaler som sender diskrete biter med informasjon i numeriske trinn.

Apple Lossless

En lydkodek eller enhet som koder eller dekoder data. Utviklet av Apple Inc. Dette er en datakomprimeringsmetode uten datatap, for digital musikk. Se: Lossless.

B

Bass

Den laveste enden av frekvensspekteret. Strekker seg fra 20 Hz til 200 Hz. Det er bassen som gir underholdningen litt ekstra smell. Dette er frekvensområdet for eksplosjoner, tubaer, celloer, trommer og mye mer. Dette kalles også lave frekvenser.

C

Midtre høyttaler

Midthøyttaleren i et surroundlydanlegg. Den står over eller under skjermen eller tv-en, og gir stemmer og sang som høres ut som om de kommer rett ut av skjermen.

Klipping

En type lydforvrenging som oppstår når forsterkeren overbelastes. Dette gjør at lyden høres hard og skarp ut.

D

DAC (digital-til-analog-omformer)

En enhet som konverterer et digitalt signal til et analogt signal, slik at høyttalerne kan gjøre det om til lyd.

dB (desibel)

En måleenhet som angir relativ lydstyrke. 0 dB er på grensen av hva en person med normal hørsel kan høre. Når du hvisker, er dette rundt 15–25 dB. Vanlig tale ligger på 65–70 dB. Rockemusikk på en konsert er 120 dB og oppover. Og et jetfly lager lyd på 140–180 dB. Lyd over 140 dB kan være smertefullt å lytte til, og kan også skade hørselen.

Dødsone

En del av rommet der lyden fra høyttalerne er lavere, fordi lydbølgene kommer i motfase og utligner hverandre.

Digitalt signal

Et lydsignal som vanligvis representeres med ettall og nuller. Et digitalt signal må konverteres til et analogt signal før det kan gjøres om til lyd.

DRM (Digital Rights Management)

En teknologi som gjør at de som har opphavsretten til innholdet, kan avgjøre og kontrollere hvordan du kan bruke det. De kan for eksempel styre hvor mange kopier du kan lage av en låt, og hva slags enheter du kan overføre den til.

Forvrengning

Alt som endrer lydsignalets opprinnelige kvalitet.

Dolby® Digital

Et firekanals lydformat med kanaler til venstre, høyre og i midten foran, og til venstre og høyre bak, pluss en kanal for basshøyttaleren. Det er et av flere oppsett for surroundlyd. All signalbehandling utføres digitalt for best mulig lyd.

Basshøyttaler med nedoverrettede elementer

En basshøyttaler som har en nedoverrettet membran, slik at bassen spres i hele rommet.

Driver

Driveren er det musikalske geniet i høyttaleren. Dette er en elektromagnetisk enhet som gjør elektriske signaler om til lydbølger ved å bevege en tynn membran av tøy eller papir. Den består vanligvis av en magnet og en svingspole.

DTS™

DTS-dekodere finnes i de fleste 5.1-kanals surroundlydbehandlere av kjente merker.

E

Lydutjevning (EQ)

Bevisst endring av frekvensresponsen i en krets for å endre lyden. Du kan for eksempel bruke dette til å få mer bass i spill og filmer. Eller du kan gjøre lyden mer balansert når du lytter til musikk.

F

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

En type lydkomprimering uten datatap. Den fjerner ikke noe informasjon fra lydsignalet, i motsetning til kodeker med datatap, som mp3 og AAC. Det er derfor et godt valg til både arkivering av lydsamlinger og vanlig avspilling. Se: Lossless (uten datatap), Lossy (med datatap).

Frekvens

Et mål for lydbølger. De fleste av oss kan høre 20–20 000 Hz (20 Hz–10 kHz). Jo lavere hertzverdi (Hz), jo lavere frekvens.

Frequency Directed Dual Drivers

En teknologi utviklet av Logitech® som bruker to identiske elementer som dekker hele frekvensspekteret i hver satellitt. Et eget filter registrerer bestemte frekvenser i ett element, og demper visse frekvenser gradvis i det elementet, for å unngå at lydfeltet får områder med for mye eller for lite lyd. Dette gir bedre lydkvalitet i hele frekvensområdet til høyttaleren.

Frekvensområde

Hvilke frekvenser en lydenhet kan gjengi.

 • Lave frekvenser (bass) er 20 Hz til 200 Hz
 • Middels frekvenser (stemmer) er 200 Hz til 4 000 Hz
 • Høye frekvenser (diskant) er 4 000 Hz til 20 000 Hz.
 • Elementer med fullt frekvensspekter

  Et element som er laget for å kunne gjengi det meste av det hørbare lydspekteret.

  H

  Hertz (Hz)

  Standard måleenhet for frekvens, tilsvarer én syklus per sekund. Én hertz (Hz) er én syklus per sekund, 20 Hz er 20 sykluser i sekundet osv.

  Høye frekvenser (lyse toner)

  Den øvre delen av lydspekteret, også kalt diskant. Høye frekvenser går fra 4 000 Hz til 20 000 Hz. Dette dekker bjeller, cymbaler og de lyseste tonene på et piano.

  Støysone

  En del av rommet der lyden blir for høy fordi lydbølgene blir forsterket.

  I

  Impedans

  Elektrisk motstand, målt i ohm.

  J

  Samplingsavvik

  Et tegn på dårlig signalsynkronisering grunnet endringer i spenningen. Det kan føre til at noe av lyden spilles dobbelt eller hoppes over.

  L

  Basshøyttaler med stor slaglengde

  En basshøyttaler som gir mer lyd på lengre avstand.

  Lossless (uten datatap)

  En type datakomprimering som gjør at dataene som komprimeres er uendret før og etter komprimering.

  Med datatap (lossy)

  En type datakomprimering som mister noe informasjon i forhold til de originale dataene ved dekomprimering.

  Lave frekvenser (mørke toner)

  Se: Bass

  M

  Fire matchende mikroelementer

  Et sett med fire helt like mikroelementer som gir kraftig lyd i en kompakt design.

  Max-X™-elementer

  Elementer med stor slaglengde som gir et større dynamisk spektrum, bedre basslyd og færre forstyrrelser.

  Middels frekvenser (mellomtoner)

  De midtre frekvensene går fra 200 Hz til 4 000 Hz. Ørene våre er mest følsomme overfor disse frekvensene. De dekker de fleste stemmer (men ikke de som kan knuse glass) og instrumenter.

  Mellomtonehøyttaler

  Et element som gir lyd i mellomtonespekteret samt enkelte mørke toner.

  Mp3

  Et populært, digitalt kodeformat med datatap. Det gir kraftig tap av data (komprimeringsforhold 10:1) som trengs for å gjengi lyden. Se: Lossy (med datatap).

  Uklar

  Lyd som er dårlig definert, de ulike lydene flyter sammen, eller er for vage.

  N

  Nettverksmusikkspiller

  En enhet som sender digital musikk fra datamaskinen, nettradiosendinger og spor fra nettbaserte musikktjenester til ethvert rom i huset, trådløst. Du kan velge mellom en spiller som du kan kople til et stereoanlegg eller et sett med høyttalere du allerede har, eller du kan velge en løsning med integrerte høyttalere.

  Mikroelementer i neodym

  Små elementer laget av et sjeldent metall som er den sterkeste permanente magneten på jorden.

  Støy

  Uønsket lyd eller forvrengning.

  Støyreduksjon

  Isolering mot lyder utenfra, så du slipper å høre dem når du lytter til musikk med øretelefoner. Du kan dermed høre på musikken i stedet for skravlingen rundt deg.

  O

  Ogg

  Et filformat.

  Ohm

  En måleenhet for elektrisk motstand eller impedans i høyttalerne, som gjenkjennes av forsterkeren. Se: Impedans.

  Retningsuavhengig lyd

  Se: 360-graders lyd.

  P

  Passivt delefilter

  Et filter som deler lydsignalet inn i ulike bånd, så hver del går til riktig element. Dette gjør f.eks. at du ikke får mørke toner i lyden fra diskanthøyttaleren. Denne filtertypen er laget av passive komponenter.

  Spisseffekt

  Angir den maksimale effekten en forsterker kan produsere i form av en kort effekttopp ved kraftige innslag i musikken. Dette er ikke en nøyaktig måte å måle høyttalerens effekt på. RMS er et standardisert mål, og du bør heller se på dette når du sammenligner høyttalere.

  Port

  En åpning i et høyttalerkabinett som øker bassresponsen.

  Port eller bassrefleksport

  En type høyttalerkammer som bruker en port til å gi bedre effekt ved lave frekvenser.

  Trykkammermonterte elementer

  Et element som skaper trykk i et høyttalerkabinett som er forseglet og lufttett, slik at den passive enheten beveger seg og øker lydnivået. Dette gir en strammere og dypere basslyd.

  R

  RMS (effektiv verdi av lydtrykk)

  Et standardmål for forsterkere. Det er en vanlig måte å måle gjennomsnittlig effekt for et lydsignal eller annen spenning på, som vekselstrømspenning.

  RMS-effekt

  Mengden sammenhengende effekt, målt i watt, som en forsterker kan avgi. Jo høyere RMS-tall, desto bedre og renere lyd vil du få. Dette er et mer nøyaktig mål enn spisseffekt.

  S

  Satellitthøyttalere

  En liten høyttaler med begrenset bassrespons.

  Avskjerming

  En design som hindrer at magnetene skaper interferens med annen elektronikk.

  Signal-til-støy-forhold

  En beskrivelse av forholdet mellom støy og musikksignal fra en lydkomponent.

  Følsomhet (SPL)

  Et mål for den relative lydintensiteten eller lydnivået i forhold til hørselsterskelen, målt i dB (desibel). Målinger ligger vanligvis mellom 0 og 140 dB. 140 dB er gjerne smertefullt å høre på, og kan skade hørselen.

  Lydbilde

  Måten lytteren oppfatter de ulike instrumentenes og vokalistenes plassering på, på en tenkt scene.

  Stereolyd

  En illusjon av et sammenhengende lydbilde rundt lytteren skapt av to eller flere samhørende lydsignaler. Det brukes ofte for å angi at det er to kanaler.

  Stereo XL

  En Logitech®-teknologi som utvider lydbildet ut over høyttalerens fysiske begrensninger, noe som gir en oppslukende lydopplevelse.

  Basshøyttaler

  En høyttaler som gjengir veldig lave frekvenser (20–200 Hz).

  Surroundlyd

  Flerkanals lydavspilling som skaper et tredimensjonalt lydbilde som drar deg inn i underholdningen. Det brukes vanligvis til filmer og spill.

  T

  THX®

  Et sett med spesifikasjoner for surroundlydanlegg. De er utformet for å sikre at lyden fra filmer ligger så tett opptil det filmskaperne laget som mulig.

  Fullfrekvente høyttalere

  En tilpasset design til plugger som brukes i øret. Du finner den i øretelefonene Ultimate Ears® SuperFi 5 og 5vi. Designen bruker et kompakt element med bred frekvensrespons som gir kvalitetslyd.

  Diskant

  Se: Høye frekvenser.

  Tre forsterkere

  En design der hvert element (bass, midttone og diskant) har sin egen forsterker. Dette gir vanligvis bedre lyd, fordi signalene kan tilpasses elementet med større nøyaktighet før de kommer til forsterkeren.

  Diskanthøyttaler

  En liten og lett driver som gjenskaper de høyeste frekvensene i et musikkstykke, for eksempel lyd fra fioliner og cymbaler, eller all lyd som ligger over 2 000 Hz.

  Toveishøyttaler

  En høyttaler med to ulike elementer som gjengir ulike frekvensområder.

  V

  Virtuell surroundlyd

  Teknologi som gir god surroundlyd med bare to høyttalere, ved å lage en nedmiks av Dolby Digital 5.1 og Dolby Surround (Pro Logic) til tokanals lyd.

  W

  WAV (eller WAVE)

  Et lydformat fra Microsoft og IBM som er standard for lagring av lyd på pc-er.

  Watt

  Et mål for effekt som beregnes ved å gange strømstyrke med spenning. Det brukes til å angi utgangseffekten til forsterkeren.

  WMA (Windows Media Audio)

  Et filformat for komprimert lyd som tilhører Microsoft.

  WMA Lossless

  Et filformat uten datatap for komprimert lyd, fra Microsoft. Se: Lossless.

  Basselement

  Et element som gjengir bassfrekvenser. Det kan brukes i en basshøyttaler eller en toveis eller treveis høyttaler.