Nettleseren IE8/IE9 er ikke lenger støttet. Bruk en nyere nettleser for å vise siden.

Sikkerhetsinformasjon om indikatorlampe og laser

Informasjonen under gjelder Logitechs produkter med lysdioder og lasere, klasse 1 og lasere, klasse 2. Det vil stå i brukermanualen eller -veiledningen dersom produktet har lysdioder og lasere, klasse 1 og lasere, klasse 2.

Laser- og lysdiodeprodukt, klasse 1.

Logitech-produkter med laser- og lysdiodeprodukt, klasse 1 overholder den internasjonale standarden EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 og FDA-standarder, 21 CFR, underkapittel J. Alle brukere bør følge sikkerhetsinstruksjonene under. Man kan utsettes for skadelig stråling dersom man bruker produktene på andre måter.

 • Ikke se direkte på lysdiodestrålen/laseren, og ikke pek strålen inn i øynene på noen andre.
 • Produktet skal ikke brukes av barn når det ikke er voksne til stede.
 • Ikke forsøk å reparere eller erstatte lysdioden/laseren da disse ikke kan skiftes av brukeren.
 • Rett ikke laserpekeren mot speil eller liknende flater.
 • Ikke skrap opp linsen.
 • Enheten bør rengjøres forsiktig med en tørr klut nå og da.
 • Produktet skal kastes i henhold til lokale lover og forskrifter, for eksempel på en gjenvinningsstasjon som tar i mot elektroniske produkter.
 • Ta kontakt med Logitechs brukerstøtte dersom du trenger teknisk eller annen hjelp.

Ta kontakt med brukerstøtte

Laserprodukt, klasse 2

Logitech-produkter med laser, klasse 2 overholder den internasjonale standarden EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 og FDA-standarder, kapittel 21 CFR, underkapittel J. Alle brukere bør følge sikkerhetsinstruksjonene under. Man kan utsettes for skadelig stråling dersom man bruker produktene på andre måter.

 • Ikke se direkte på lysdiodestrålen/laseren, og ikke pek strålen inn i øynene på noen andre.
 • Produktet skal ikke brukes av barn når det ikke er voksne til stede.
 • Ikke forsøk å reparere eller erstatte lysdioden/laseren da disse ikke kan skiftes av brukeren.
 • Rett ikke laserpekeren mot speil eller liknende flater.
 • Ikke skrap opp linsen.
 • Enheten bør rengjøres forsiktig med en tørr klut nå og da.
 • Produktet skal kastes i henhold til lokale lover og forskrifter, for eksempel på en gjenvinningsstasjon som tar i mot elektronikk.
 • Ta kontakt med Logitechs brukerstøtte dersom du trenger teknisk eller annen hjelp.

Ta kontakt med brukerstøtte