Tilbud fra Logitech and Calm, vilkår og betingelser

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

TILBUD FRA LOGITECH OG CALM, VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår og betingelser for deltakelse i «Føl deg bedre. Gjør det bedre» Logitech og Calm-kampanjen («Kampanjen»).
Kampanjeperiode fra 15.9.2021 til og med 31.10.2022 («Kampanjeperioden») eller så lenge lageret rekker. Logitech og Calm promoterer et spesielt gavetilbud («Tilbud»). Deltakerne får 3 måneders Calm Premium («Premie»), under forutsetning av at den enkelte deltaker oppfyller følgende vilkår og betingelser.

Kampanjeprodukter («Kampanjeprodukter»)
MX Vertical
MX Ergo
M575
K860
Lift

Land som deltar:
Storbritannia
Irland
Frankrike
Tyskland
Østerrike
Sveits
Belgia
Nederland
Spania
Portugal
Romania
Sverige
Danmark
Norge
Finland


1. Betingelser for å delta

1.1 Hver sluttkunde over 18 år (per datoen for innmelding), som er en lovlig innbygger i et av landene som deltar og er oppført ovenfor og som kjøper et av kampanjeproduktene i et av landene som deltar i løpet av kampanjeperioden, kan delta i «Føl deg bedre. Føl deg bedre», Logitech-kampanjen. Ledere, direktører og medarbeidere i Logitech, deres datterselskaper og partnerselskaper samt Calm («Calm»), deres datterselskaper og partnerselskaper samt alle reklame- og markedsføringsbyråer, personer som er involvert i utvikling, produksjon og distribusjon av materialer for dette tilbudet og nære familiemedlemmer eller personer som bor i samme husholdning (enten de er i slekt eller ei) er ikke kvalifisert til å delta i dette tilbudet. Ved å delta i dette tilbudet godtar deltakerne uten forbehold å være bundet av disse vilkår og betingelser.

1.2 Denne kampanjen er kun beregnet for nyinnkjøpte produkter og ikke brukte produkter. Det er deltakerens ansvar å fremlegge bevis for dette.

1.3 Kun én påmelding per kampanjeprodukt og per -postadresse.

1.4. Premien kan ikke overføres, og verdien kan ikke utbetales i kontanter eller krediteres en konto.

2. Prosess for deltakelse i «Føl deg bedre. Gjør det bedre», Logitech-kampanjen

Følgende prosess gjelder alle deltakere.
2.1 For å delta må deltakeren ha registrert seg via Internett på logitech-promotions.com/calm senest 15 dager etter av kampanjeperioden er avsluttet. Se nettsiden for ytterligere vilkår og betingelser for søknadsprosessen. Kjøp av kampanjeproduktet må foretas innen midnatt på datoen da kampanjen avsluttes.

2.2 En kopi av forhandlerens faktura må lastes opp i løpet av registreringsprosessen via nettet, og deltakeren må tydelig angi hvilket kampanjeprodukt som er kjøpt.

3. Utsendelse av innløsningskoblingen.

3.1 Innløsningskoblingen blir bare sendt dersom all nødvendig informasjon for å behandle søknaden har blitt ærlig og fullstendig oppgitt av deltakeren og nødvendige dokumenter er tilgjengelige.

3.2 Deltakeren vil motta en bekreftelse via e-post når alle data er fullstendig mottatt. Etter at alle dataene er kontrollert vil deltakeren motta en unik kode og kobling via e-post, som vedkommende kan bruke til å få gaven med 3 måneders Calm Premium. Man har ingen rett på gaven dersom innsendte dokumenter er ufullstendige, uleselige eller på annen måte defekte eller ukorrekte. Kun kjøp foretatt i kampanjeperioden vil bli godkjent, og datoen på fakturaen er relevant for kvalifikasjon.

3.3 Det blir ikke sendt noen unik kode til deltakeren dersom:
(a) ikke har kjøpt et kvalifisert kampanjeprodukt i løpet av kampanjeperioden, og/eller
(b) ikke registrerte seg via nettet, og/eller
(c) ikke har levert alle nødvendige dokumenter for registreringen, og/eller
(d) ikke har sendt inn søknaden via nettet i løpet av kampanjeperioden
(e) avbrøt kjøpskontrakten for kampanjeproduktet, og/eller
(f) ikke har sendt kjøpsbevis, og/eller
(g) har sendt inn et kjøpsbevis som ikke viser en leselig kjøpsdato eller ingen kjøpsdato i det hele tatt, og/eller
(h) har sendt inn et kjøpsbevis som ikke viser kjøpsprisen eller ikke viser en leselig kjøpspris, og eller
(i) oppgir et ukorrekt eller ugyldig fakturanummer, og/eller
(j) allerede har deltatt i kampanjen med samme e-postadresse.

3.4 Dersom en deltakers søknad er ukorrekt eller ufullstendig, har deltakeren anledning til å sende inn nødvendige data innen sju (7) dager etter å ha blitt informert om det. Dersom deltakeren fremdeles ikke oppfyller vilkår og betingelser, blir det ikke sendt ut noen innløsningskobling og søknaden blir avbrutt. Deltakeren er ansvarlig for å bevise at hun/han ikke har blitt informert om dette.

4. Generelle betingelser

4.1 Innløsningskoblingen blir bare sendt dersom deltakeren oppfyller disse vilkår og betingelser. Ved å sende en søknad godtar deltakeren disse vilkår og betingelser. Logitech reserverer seg retten til når som helst å avbryte eller endre kampanjen.

4.2 Reising av søksmål er unntatt.

4.3 Ved å godta disse betingelsene bekrefter deltakeren at vedkommende eier kampanjeproduktet og at det ikke er noen tredjepartskrav (for eksempel eiendomsforbehold) når det gjelder eierforholdet.

4.4. Logitech skal ikke på noen måte være ansvarlig for tapte, forsinkede, skadde eller feildirigerte apper, bortsett fra ved grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger. Logitech påtar seg ikke på noen måte ansvar eller erstatningsansvar for tekniske feil når det gjelder maskinvare, programvare, server, nettside eller andre feil og/eller skader av noe slag som hindrer deltakeren i å delta i kampanjen «Føl deg bedre. Gjør det bedre».
Dersom en lov, utelatelse, hendelse eller omstendighet oppstår som ligger utenfor Logitechs rimelige kontroll og som hindrer Logitech i å overholde disse vilkår og betingelser, skal ikke Logitech holdes ansvarlig for eventuell unnlatelse av å utføre sine forpliktelser. Logitech reserverer seg retten til, uten å varsle deltakerne, å endre, utsette, forsinke eller avslutte tilbudet dersom det oppstår omstendigheter som ligger uten for deres kontroll.

4.5. PERSONVERN, DATAINNSAMLING. Informasjon gitt av deltakeren for dette tilbudet er underlagt Logitechs personvernerklæring på
https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

4.6. Alle instruksjoner i forbindelse med dette tilbudet på Logitech-promotions.com/calm skal være en integrert del av disse vilkår og betingelser dersom det ikke er noe som taler i mot det i disse deltakerbetingelsene.

4.7. Dersom enkeltstående klausuler i disse vilkår og betingelser er uvirksomme eller dersom de inneholder et juridisk smutthull, skal ikke disse ha innvirkning på gyldigheten til de andre klausulene.

4.8. Kopier av disse tilbudsbetingelsene finnes på kampanjenettsiden og kan fås via e-post kostnadsfritt fra adressen oppgitt på slutten av disse betingelsene for spesialtilbudet. Der det er påkrevet, har dette spesialtilbudet blitt registrert hos relevante myndigheter.

4.9 ANSVARSBEGRENSNING. LOGITECH GIR INGEN FORSIKRINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM NOEN GAVE ELLER DELTAKERENS DELTAKELSE I TILBUDET. VED Å DELTA I TILBUDET GODTAR DELTAKEREN Å FRIGI OG HOLDE LOGITECH OG DERES MEDARBEIDERE, LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, REPRESENTANTER OG PARTNERE, DATTERSELSKAPER, MORSELSKAPER, REKLAME-, MARKEDSFØRINGS- OG GJENNOMFØRINGSBYRÅER SAMT JURIDISKE RÅDGIVERE SKADESLØSE FOR EVENTUELLE TAP, SKADER, RETTIGHETER, ERSTATNINGSKRAV OG HANDLINGER AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED TILBUDET ELLER SOM SKRIVER SEG FRA MOTTAK, BESITTELSE ELLER BRUK AV EN PREMIE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PERSONSKADE, DØD OG SKADE PÅ EIENDOM, OG ERSTATNINGSKRAV BASERT PÅ OFFENTLIGHETSRETTER, ÆREKRENKELSE ELLER KRENKELSE AV PRIVATLIVETS FRED.

5. Kontaktopplysninger
10XCREW
T: +31 40 304 6219
E: logitech-promotions@activationboxx.com