Nettleseren IE8/IE9 er ikke lenger støttet. Bruk en nyere nettleser for å vise siden.

 
 

OM TASTATURET

Du trenger ikke å begrense deg til en enkelt enhet, så hvorfor skulle tastaturet være det?
Du trenger ikke å begrense deg til en enkelt enhet, så hvorfor skulle tastaturet være det?
En ny standard for trådløs beleilighet og allsidighet, Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 kobler til opptil datamaskiner eller mobile enheter som er kompatible med Bluetooth trådløst nettverk, slik at du kan bytte mellom dem uten problemer.
 
Windows, Android, Chrome, Mac OS X og iOS – Logitech Keyboard K480 fungerer med alle typer enheter som støtter et eksternt tastatur.

KEYBOARD K480 TOPP

Valgbryter
Drei på denne for å velge en trådløs Bluetooth-kanal eller -enhet
Holder
Holder telefonen eller nettbrettet i en komfortabel vinkel
Hurtigtaster
Funksjonstaster
Tilkoblingsknapper
Trykk for å pare med trådløse Bluetooth-enheter
Statuslamper
Indiker status på trådløs Bluetooth-tilkobling
Delte taster
Effekten endres avhengig av tilkoblet enhet

KEYBOARD K480 BASE

Batterikammer
Statuslampe for batteri
Av/på-bryter

FØRSTE GANGS KONFIGURERING

SLÅ PÅ
SLÅ PÅ
Trekk av beskyttelsen på batterihuset for å slå på tastaturet.

(Fra esken er tastaturets på/av-bryter i på-stilling.)
OPPRETT PARVIS TILKOBLING MELLOM TASTATURET OG EN ENHET
OPPRETT PARVIS TILKOBLING MELLOM TASTATURET OG EN ENHET
På tastaturet
Velg en trådløs Bluetooth-kanal.
Drei valgbryteren til 1 (fabrikkinnstilling).
Windows OS, Android OS, Chrome OS
For tilkobling til en datamaskin eller mobil enhet som kjører Windows, Android eller Chrome:
Trykk og hold "PC"-tilkoblingsknappen inne i 3 sekunder.
Mac OS X, iOS
For tilkobling til en Apple Macintosh, iPhone eller iPad:
Trykk og hold "i"-tilkoblingsknappen inne i 3 sekunder.
Lyset ved siden av tilkoblingsknappen begynner å blinke for å varsle deg om at tastaturet er klart til parvis tilkobling til en annen enhet.

Tastaturet forblir i "oppdagelsesmodus" i ca. 3 minutter.
Windows 7
På enheten
På en datamaskin som kjører Windows 7:
I Start-menyen, klikk på Enheter og skrivere.

Klikk på Legg til en enhet for å vise ikoner med tilgjengelige trådløse Bluetooth-enheter.

Velg Logitech Keyboard K480 og klikk på Neste. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre den parvise tilkoblingen.
Windows 8
På en datamaskin som kjører Windows 8:
Klikk på Innstillinger øverst til høyre på displayet.

Klikk på Endre PC-innstillinger.

Klikk på PC og enheter og velg Bluetooth.

Velg Logitech Keyboard K480 og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den parvise tilkoblingen.

Merk: Når du oppretter en ny Bluetooth trådløs tilkobling, kan det hende at Windows må oppdatere noen ressursfiler. Disse oppdateringene kan fortsatt pågå selv etter at datamaskinen forteller deg at den er tilkoblet tastaturet. Vent inntil statuslyset ved siden av tilkoblingsknappen lyser fast i 5 sekunder før du prøver å bruke tastaturet med datamaskinen. (Det kan ta så lenge som 20 minutter for Windows å fullføre oppdateringene.)
Mac OS X
Intel®-basert Mac datamaskin med Mac OS® X 10.5 eller nyere
Åpne Systemvalg og klikk på Tastatur.

Klikk på konfigurere Bluetooth-tastatur for å starte et søk etter tastaturer som finnes i nærheten.

Når meldingen "Fant Logitech Keyboard K480" vises, klikker du på Fortsett.

Følg anvisningene på skjermen for å fullføre den parvise tilkoblingen.
Chrome OS
På en datamaskin som kjører Chrome OS:
Klikk på statusområdet nederst i høyre hjørne av skjermen (der kontoavataren vises).

Fra nedtrekkingsmenyen velger du Bluetooth-status.

Velg Logitech Keyboard K480 fra listen over tilgjengelige trådløse Bluetooth-enheter, og klikk på Koble til.

Følg anvisningene på skjermen for å fullføre den parvise tilkoblingen.
Android
På en Android-enhet:
I Innstillinger > Trådløse og nettverk berører du Bluetooth og bekrefter at det er aktivt.

Når en trådløs Bluetooth-enhet vises, velger du Logitech Keyboard K480 og klikker på Neste.

Følg anvisningene på skjermen for å fullføre den parvise tilkoblingen.
iOS
På en iPhone eller iPad (iOS):
Gå til Innstillinger > Bluetooth. (Slå på Bluetooth hvis den ikke allerede er aktiv.) Når en trådløs Bluetooth-enhet vises, berører du Logitech Keyboard K480.

Merk: Hvis enheten ber om en PIN-kode, oppgir du koden på Logitech Keyboard K480, ikke enhetens virtuelle tastatur.
På tastaturet
Når tastaturet er vellykket parvis tilkoblet en enhet, vil lyset ved siden av tilkoblingsknappen tennes stabilt i 5 sekunder.

LEGGE TIL FLERE ENHETER

Du kan koble til Logitech Keyboard K480 til så mange som tre trådløse Bluetooth-enheter om gangen.

Merk: Før du forsøker å koble til en annen enhet, se til at du er i stand til å skrive på enheten du koblet til tastaturet på kanal 1. Etter å ha bekreftet at det finnes en aktiv tilkobling mellom enheten og tastaturet, gå videre med anvisningene nedenfor.
På tastaturet
Velg en ubrukt trådløs Bluetooth-kanal.
Hvis du allerede har koblet tastaturet parvis med en enhet på kanal 1, drei valgbryteren til kanal 2 eller 3.

For å fullføre den parvise tilkoblingen av tastaturet med en annen datamaskin, nettbrett eller smarttelefon, gjenta anvisningene i FØRSTE GANGS KONFIGURERING, "Koble tastaturet parvis med en enhet".

VELG EN ENHET

Etter parvis tilkobling mellom tastaturet og enhetene kan du velge en enhet som du vil bruke med tastaturet

Slik velger du en enhet

Drei valgbryteren til kanalen du brukte til å koble til datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen til tastaturet.

Lyset ved siden av den tilknyttede tilkoblingsknappen blinker langsomt før den blir fast blå i 5 sekunder og bekrefter valget.

Bruk nå tastaturet til å skrive på den valgte datamaskinen eller den mobile enheten.
GJØR MER – SKAFF DEG PROGRAMVAREN!
Få Logitech programvare til å føre tastaturopplevelsen til neste nivå. Gå til support.logitech.com/product/multi-device-keyboard-k480 og følg anvisningene for å laste ned gratis tastaturprogramvare fra Logitech som er utformet til å fungere med din datamaskin eller mobile enhet.
Logitech Options (for PC)
Logitech Options gir deg mer kontroll over tastaturet, slik at du blir mer produktiv, samtidig som du øker nytelsen med ditt tastatur.

Bruk Logitech Options til å:
 • Sette opp hurtigtaster for å utføre vanlige kommandoer eller tilpassede tastatursnarveier.
 • Deaktivere (og aktivere) taster – Caps Lock, Insert og Windows Start.
 • Vise Caps Lock-varsling på PC-skjermen.
 • Vise advarsel om lavt batterinivå på PC-skjermen.
Logitech Preference Manager (for Mac OS X)
Logitech Preference Manager gjør at du kan få full nytte av hurtigtastene og funksjonstastene.

Logitech Preference Manager gjør at du kan:
 • Bruke toppraden av hurtigtaster som standard funksjonstaster. (Du kan fortsatt utføre snarveier ved å trykke på fn-tasten i kombinasjon med en av tastene i toppraden.)
 • Vise Caps Lock-varsling eller status på Mac-skjermen.
 • Vise advarsel om lavt batterinivå på Mac-skjermen.
Logitech Keyboard Plus App (for Android)
Hvis du bruker Logitech Keyboard K480 med et Android-nettbrett eller smarttelefon, vil du sette pris på hvordan Logitech Keyboard Plus forbedrer skriveopplevelsen.

Bruk Logitech Keyboard Plus til å:
 • Velg fra 13 internasjonale tastaturlayouter (amerikansk tastatur er ikke inkludert). Bruk riktig layout for tastaturet for å nyte full støtte for alle taster og funksjoner.
 • Kjør en veiviser som veileder deg gjennom oppsett og trådløs parvis Bluetooth-tilkobling.
 • Uanstrengt bytte mellom Keyboard K480 og Android-skjermtastaturet når du slår enheten på eller av.

BYTTE ENHETER

Tastaturet kan kobles til tre enheter samtidig, men det er ingen grense for antall datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner du kan bruke den med. Det er lett å tilordne en av de tre kanalene på nytt til andre enheter. (Du kan enkelt koblet til en enhet på nytt når som helst.)
Bytte enheter
Åpne Bluetooth trådløse innstillinger på en aktuelt tilkoblet datamaskin eller mobil enhet og led den til "glem" tastaturet.

Merk: Trinn for å glemme en trådløs Bluetooth-enhet avhenger av typen enhet og operativsystem. Se brukerhåndboken som medfølger datamaskinen eller den mobile enheten for mer informasjon om å glemme en trådløs Bluetooth-enhet.

Følg nå anvisningene i FØRSTE GANGS KONFIGURERING, "Koble tastaturert parvis til en enhet" for å koble en annen datamaskin eller mobil enhet til den nylig tilgjengelige kanalen.

FLERE TASTATURLAYOUTER I ETT

En unik multifunksjonslayout gjør Logitech Keyboard K480 kompatibelt med datamaskinen eller den mobile enheten du aktuelt bruker. Tastmerkefarger og delte linjer identifiserer funksjonene eller eller symbolene som er reservert for ulike enheter og operativsystemer.

Tastmerkefarge
Grå merker indikerer funksjoner som er tilgjengelige på Apple-enheter som kjører Mac OS X eller iOS.

Hvite merker på grå sirkler identifiserer symboler som er reservert til bruk med ALT GR på Windows-datamaskiner.

Delte taster

Modifiseringstaster på hver side av mellomromstasten viser to sett av merker som er separert av delte linjer.

Merket over den delte linjen identifiserer modifikatoren som sendes til en Windows-, Android- eller Chrome-enhet.

Merket under den delte linjen identifiserer modifikatoren som sendes til en Apple Macintosh, iPhone eller iPad.
Tastaturet bruker automatisk modifikatorer som er tilknyttet den aktuelt valgte enheten.

Universale taster
Alle andre taster utfører samme handling på alle enheter og driftssystemer.

HURTIGTASTER OG FUNKSJONSTASTER

Hurtigtaster
Tabellen nedenfor viser snarveitildelingene for Windows, Mac OS X, Android og iOS.

Merk: En stjerne (*) viser handlinger som krever installasjon av Logitech-programvare.
Funksjonstaster
Bruk funksjonstaster ved å holde nede fn-tasten og trykke på hurtigtasten som er tilknyttet funksjonsnummeret og handlingen. Tabellen nedenfor beskriver de spesielle tastekombinasjonene for ulike operativsystemer.

Hvis du typisk sett bruker funksjonstaster oftere enn hurtigtaster, kan du installere Logitech-programvare og bruke denne til å sette opp hurtigtastene som funksjonstaster som du kan trykke direkte (uten at du må holde ned fn-tasten).

Merk: En stjerne (*) viser handlinger som krever installasjon av Logitech-programvare.

SKIFT UT BATTERIENE

Skyv batterihusdøren mot På/av-bryteren og løft døren.

Skift ut de gamle batteriene med to nye AA-batterier og fest på batteridøren igjen.ke

KOMPATIBLE ENHETER

Logitech Keyboard K480 fungerer med trådløse Bluetooth-kompatible datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som støtter eksterne tastaturer.

Tastaturet er kompatibelt med alle større operativsystemer:
 • Windows® OS versjon 7 og senere
 • Mac OS® X 10.9 eller senere • Chrome OS™
 • Apple® iPhone og iPad, iOS® 5 eller senere
 • Android™ OS nettbrett eller smarttelefon, Android 3.2 eller senere
Hvis du er usikker på hvilket operativsystem som kjører på en enhet som du ønsker å bruke med tastaturet, se enhetens brukerveiledning for mer informasjon.

Merk: En Internett-tilkobling kreves for å laste ned Logitech-programvare.

FEILSØKING

Jeg kan ikke opprette parvis tilkobling mellom tastaturet og enheten
Tastaturet kobles kun til trådløse Bluetooth-kompatible enheter. Bekreft at enheten du prøver å opprette parvis tilkobling til er trådløs Bluetooth-kompatibel. Merk: Logitech Keyboard K480 er ikke kompatibelt med en Logitech Unifying-mottaker er basert på en annen trådløs teknologi.

Start enheten på nytt og prøv å opprette parvis tilkobling med tastaturet igjen på den opprinnelige kanalen eller en annen kanal.

Merk: På en Windows-datamaskin vil en ny trådløs Bluetooth-tilkobling noen ganger kreve ekstre programvareoppdateringer – en prosess som fortsatt kan pågå etter at en melding vises som indikerer en vellykket fullføring. Vent i minst 20 minutter etter den parvise tilkoblingen for å se til at alle oppdateringer er fullført før du starter datamaskinen på nytt.

Bekreft at enheten er konfigurert til å godta trådløse Bluetooth-tilkoblinger. (Windows)

Gå til Bluetooth-enheter > Åpne Innstillinger og velg følgende avkryssingsbokser:
 • Tillat Bluetooth-enheter å finne denne datamaskinen
 • Tillat Bluetooth-enheter å koble til denne datamaskinen
 • Varsle meg når en Bluetooth-enhet ønsker å koble til
Bekreft at datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen er kompatibel med Logitech Keyboard K480. (Se KOMPATIBLE ENHETER.)

Se til at datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen støtter et eksternt tastatur (HID-profil). Se brukerhåndboken som medfulgte enheten eller ta kontakt med produsenten.
Tastaturet fungerer ikke.
 • Bekreft at riktig kanal er valgt.
 • Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus.
 • Slå tastaturet av og deretter på igjen.
 • Slå av trådløs Bluetooth og start datamaskinen på nytt. (Windows)
På enheten:

Gå til Bluetooth trådløse innstillinger og slå av trådløs Bluetooth.

Start enheten på nytt og slå på trådløs Bluetooth.

Kople til tastaturet på nytt.
 • Bytt ut tastaturbatteriene.
 • Bekreft at tastaturet er parvis tilkoblet enheten.
 • Koble tastaturet parvis igjen til datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.
På enheten:

Gå til Bluetooth trådløse innstillinger og "glem" Logitech Keyboard K480.

Slå av trådløs Bluetooth.

Start enheten på nytt og slå på trådløs Bluetooth.

Koble enheten og tastaturet parvis igjen ved å følge trinnene i FØRSTE GANGS KONFIGURERING, "Koble tastaturet parvis med en enhet".
Tastaturet sluttet å virke, eller virker kun intermitterende.
Hvis enheten er kompatibel med trådløs Bluetooth, er dette problemet sannsynligvis forårsaket av en tapt trådløs Bluetooth-tilkobling. Flere miljøfaktorer kan gjøre at tilkoblingen mellom Logitech Keyboard K480 og en datamaskin eller mobil enhet svikter.
 • Kontroller tastaturbatteriene.
 • Se til at tastaturet ikke hviler på en metalloverflate som kan forstyrre et trådløst Bluetooth-signal.
 • Verifiser at en annen trådløs kilde ikke interfererer med det trådløse Bluetooth-signalet.
 • Mulige interferenskilder inkluderer trådløse høyttalere, en datamaskins strømforsyning, en skjerm, mobiltelefoner og garasjeportåpnere.
 • Se til at andre elektriske enheter er minst 8 tommer (20 cm) fra tastaturet og datamaskinen eller den mobile enheten.
 • Prøv å flytte tastaturet nærmere datamaskinen eller den mobile enheten.
Tastaturet fungerer ikke etter at tilkoblet PC våkner opp fra hvilemodus.
 • På PC-en endrer du strøminnstillingene for den trådløse Bluetooth-adapteren:
Gå til Kontrollpanel > System og sikkerhet > System > Enhetsbehandling.

I Bluetooth-radioer høyreklikker du på Bluetooth-enhetens trådløse adapter, (f.eks. Dell Wireless 370 adapter) og klikker deretter på Egenskaper.

Klikk på kategorien Strømstyring i vinduet Egenskaper og fjern avkrysningen for "Tillat datamaskinen å slå av denne enheten for å spare strøm".

Klikk på OK for å lagre innstillingene og gjenstart PC-en.
Tegnene jeg skriver inn samsvarer ikke med tastemerkene.
 • Se til at du brukte riktig trådløs Bluetooth-tilkoblingsknapp for å koble tastaturet parvis med enheten.
Gjennomgå anvisningene i FØRSTE GANGS KONFIGURERING, "Koble tastaturet parvis med en enhet".

Når du velger en parvis tilkoblet enhet med valgbryteren, vil statuslampen ved siden av tilkoblingsknappen du brukte for parvis tilkobling begynne å blinke. Hvis du brukte feil tilkoblingsknapp, utfør parvis tilkobling av enheten på nytt ved å holde nede den andre tilkoblingsknappen inntil statuslyset deretter begynner å blinke.