Nettleseren IE8/IE9 er ikke lenger støttet. Bruk en nyere nettleser for å vise siden.

 
 

OM MX Master

Et instrument av et rent håndverksmesterverk
Logitech MX Master har hevet standarden når det gjelder ytelse og presisjon i en lasermus.

Koble til opptil tre datamaskiner ved bruk av den inkluderte Logitech Unifying™-mottakeren eller Bluetooth® Smart trådløs teknologi, og bytt mellom tilkoblingene med trykk på en knapp.

Et hastighetsadaptivt rullehjul bytter automatisk mellom to moduser: en nøyaktig klikk-til-klikk-modus og en hyperhurtig modus som er ideell for navigering i lange dokumenter eller nettsider. Det unike tommelhjulet gir side-til-side-rulling uten større innsats.

Den perfekt skulpturerte kroppen på musen støtter hånd og håndledd i en komfortabel, naturlig posisjon. Darkfield™ lasersporing gir deg lytefri kontroll på praktisk talt alle overflater, inkludert glass* og andre høyglansmaterialer.

Lås opp alle mulighetene MX Master byr på ved å installere programvaren Logitech Options™. I tillegg til å optimalisere musen for operativsystemet, lar programvaren deg tilpasse MX Master-knappene og handlingene etter dine behov.

Merk: Beskrivelser av funksjoner som krever installasjon av Logitech Options, vises i blått.

MX Master-musen lades hurtig: 4 minutter gir den strøm til hele dagen. En full oppladning kan vare opptil 40 dager**.

* Minimum tykkelse på 4 mm
** Basert på 6-timers daglig bruk. Batteriets levetid kan variere avhengig av bruker og driftsforhold.
Kort oversikt over MX Master
Kort oversikt over MX Master

KOBLE TIL NÅ!

SETT OPP TILKOBLINGER

MX Master-musen gir deg valget mellom to trådløse tilkoblinger: Logitech Unifying (det finnes en mottaker i musen for dette) og Bluetooth Smart-teknologi.

Finn ut mer om Unifying
Last ned Unifying-programvare
Liste over Bluetooth Smart-klare datamaskiner
Slik kobler du til
MX Master leveres forhåndsparet med en Unifying-mottaker. (Du kan også pare musten med hvilken som helst annen Unifying-mottaker.)
Bruk Bluetooth Smart trådløst nettverk for koble MX Master til hvilken som helst Bluetooth® Smart Ready-datamaskin.

For å koble til den forhåndsparede Unifying-mottaker
 1. På musen trykker du på Easy-Switch-knappen for å velge en kanal.
 2. Trykk på tilkoplingsknappen.
 3. Kople Unifying-mottakeren til en USB-port på datamaskinen.
 4. Ved paring slutter det valgte kanallyset på musen å blinke og forblir stabilt i 5 sekunder.
Datamaskinen holdes tilkoblet på denne kanalen med mindre du kobler til en annen kanal eller bruker kanalen til å stille inn en annen tilkobling.

Hvis lyset blinker langsomt, betyr det at musen ikke var i stand til å fullføre tilkoblingen.

Problemer med å koble til?

Du kan også koble MX Master til en annen Unifying-mottaker enn den som er inkludert med musen.
 1. Kople Unifying-mottakeren til en USB-port på datamaskinen.
 2. Trykk på tilkoplingsknappen.
 3. På datamaskinen følg instruksjonene som vises av Unifying-programvaren.
Koble til med Bluetooth Smart-teknologi
 1. På musen velger du en kanal.
 2. Trykk på tilkoplingsknappen.
 3. Fullfør paringen på din Bluetooth Smart-klare datamaskinen.
Liste over Bluetooth Smart-klare enheter:
Mac OS X
 1. Åpne Systemvalg og klikk på Bluetooth.
 2. Velg MX Master i enhetslisten og klikk på Par.
Følg anvisningene på skjermen for å fullføre den parvise tilkoblingen.
Ved paring slutter det valgte kanallyset på musen å blinke og forblir stabilt i 5 sekunder.
Windows 8
 1. Gå til innstillingene klikk PC og Enheter.
 2. Velg Bluetooth.
 3. I listen over Bluetooth-enheter velger du MX Master og klikker på Neste.
 4. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre den parvise tilkoblingen.
Ved paring slutter det valgte kanallyset på musen å blinke og forblir stabilt i 5 sekunder.

Problemer med å koble til?

LEGGE TIL ENHETER

Etter å ha lagt til en innledende tilkobling, still inn andre datamaskiner på de resterende kanalene ved bruk av enten Unifying eller Bluetooth Smart. MX Master tilkobler med opptil tre enheter.

Følg instruksjonene i "KOBLE TIL NÅ!" og velg en åpen kanal. Ved behov gjennomgå "STILL INN TILKOBLINGER" for mer informasjon om å fullføre en tilkobling.

VELG KANALER (OG ENHETER)

Etter innstilling av tilkoblinger med opptil tre datamaskiner, bytt blant disse ved å velge kanalen der den ønskede enheten er tilkoblet.
Trykk på Easy-Switch-knappen for å bla gjennom de tre kanalene. Når en kanal velges, lyser kanalnummeret.

Feilsøk tilkoblingen
For å velge en kanal
 1. På musen trykker du på Easy-Switch-knappen.
 2. Når tilkoblingen er aktiv, forblir kanallyset stabilt i 5 sekunder.
Det bakgrunnsopplyste kanalnummeret gir informasjon om tilkoblingen.

Hvis lyset er... er MX Master...
 Stabil  Tilkoplet
 Blinker (hurtig)  Kan detekteres...
 Blinker (langsomt)  Parvis tilkopling

FUNKSJONER OG EGENSKAPER

Logitech MX Master er rik på funksjoner som gjør den til et kraftig og sofistikert instrument i dine hender.

Logitech Options-programvaren – avgjørende for MX Master

I tillegg til å optimalisere MX-musen for datamaskinens operativsystem, lar programvaren deg oppleve alle mulighetene musen ha å by på.

Installer programvaren og bruk den til å tilordne knappefunksjoner på nytt, aktiver og bruk bevegelser, juster sporingshastighet og mye mer.

Logitech Options-programvaren er tilgjengelig for Windows® 7, Windows 8 eller senere, samt Mac® OS X-versjon 10.10 eller senere.

Lær mer om Logitech Options
Installer Logitech Options-programvare: Mac eller Windows

Hastighetstilpasset rullehjul
Spinn for å veksle til hyperhurtig modus   Brems for å aktivere klikk-til-klikk-modus
Hastighetstilpasset rullehjul
Det hastighetstilpassede rullehjulet bytter automatisk mellom rullemoduser som respons på berøringen din.

Klikk-til-klikk-modus er ideell for nøyaktig, kontrollert bevegelse. I hyperhurtig modus snurrer hjulet fritt, så du kan fare fort gjennom lange dokumenter og nettsider.

(Trykk på den manuelle skifteknappen for å endre modus manuelt.)

Installer Logitech Options-programvare for å forbedre rulleopplevelsen

 • Deaktivere (og aktivere) SmartShift
 • Juster SmartShift-sensitiviteten
 • Bytt rulleretning mellom adaptiv og naturlig
 • Bytt standard driftsmodus på rullehjul
 • Juster rullehastigheten (kun Mac)

Unikt tommelhjul
Rull fra side til side uten problemer med et tommelstrøk.
Rulle horisontalt
Spinn tommelhjulet opp (for å rulle til høyre) eller ned (for å rulle til venstre).


Installer Logitech Options-programvare for å forlenge tommelhjulegenskapene

 • Inverter rulleretning
 • Reproduser berøringsbaserte bevegelser
 • Juster rullehastighet og oppløsning
 • Naviger faneinnhold
 • Bytt mellom apper
 • Sveip mellom fullskjermapper (kun Mac)
 • Bytt mellom fullskjermapper (kun Windows 8)
 • Zoom inn og ut
 • Justere volum
 • Kontroller skjermens lysstyrke
 • Vis varslinger (kun Mac)

Bevegelser strømlinjeformer navigasjon og skrivebordsadministrasjon

Installer Logitech Options-programvaren for å gjøre det mulig for bevegelser for å forvalte medier, panorere, zoome og rotere, pluss utføre spesialtilpassede oppgaver.

Tilordne opptil fem ulike handlinger til bevegelsesknappen. Vårt kart gjør tegn til andre MX Master-knapper, inkludert midtknappen eller den manuelle skiftknappen.

Slik utfører du en bevegelse
Hold nede bevegelse-knappen mens du beveger musen til venstre, til høyre, opp eller ned.

Figuren under viser bevegelsene for å administrere vinduer i Windows 8 og i Mac OS X.
Enkel tilgang fremover/tilbake-knapper
Bakre og fremre knapper praktisk lokalisert ved tommelen, bakover- og fremover-knapper forbedrer navigasjonen og forenkler oppgaver.
Å flytte bakover og fremover
Trykk på bakover- eller fremover-knappen for å navigere nett- eller dokumentsider, avhengig av lokasjonen på musepekeren.

Merk: På Mac, krever aktivering av bakover-/fremover-knappene installasjon av Logitech Options-programvaren.

Installer Logitech Options-programvaren for å låse opp nye muligheter for fremover/bakover

I tillegg til å aktivere knapper for bruk med Macs, gjør Logitech Options-programvaren det mulig å kartlegge andre nyttige funksjoner til knappene, inkludert OS-navigasjon, zoom, ordboksøk og mer.

Sporer så godt som overalt
Darkfield lasersensor sporer lytefritt på praktisk talt alle overflater, inkludert glass* og andre høyglansmaterialer.
* Minimum tykkelse på 4 mm

Lær mer om Darkfield lasersporing
Lade MX Master
Lade MX Master
Koble den ene enden av den medfølgende ladekabelen til Micro-USB-porten på musen og den andre enden til en USB-strømkilde.

Minimum 4 minutter lading gir deg tilstrekkelig med kapasitet til en hel dags bruk. Avhengig av hvordan du bruker musen, kan en full oppladning vare opptil 40 dager*.

** Basert på 6-timers daglig bruk. Batteriets levetid kan variere avhengig av bruker og driftsforhold.
Kontroller batteriets status

LED-er tent Farge Indikasjon
3 Grønn 100% ladning
2 Grønn 66% ladning
1 Grønn 33% ladning
1 Rød 10 % ladning
    Lad nå!
Kontroller batteriets status
Tre LED-lys på siden av musen indikerer batteristatusen.

Installer Logitech Options-programvaren for å motta batteristatusvarslinger, inkludert advarsler om lav kapasitet

KOMPATIBILITET

Bluetooth Smart-klare datamaskiner
Mac

Operativsystem

Mac OS X 10.10 eller nyere

Modeller

MacBook Air (startet i midten av 2011)

Mac mini (startet på slutten av 2011)

MacBook Pro (startet i midten av 2012)

iMac (startet tidlig 2013)

 
Windows

Operativsystem

Windows 8 eller nyere

Modeller

Enhver datamaskin som leveres med Windows 8 eller senere og som støtter Bluetooth 4.0 eller høyere er kompatibel med MX Master.

Flere datamaskiner kan også støtte MX Master.

Bekrefte kompatibilitet:

Start Enhetsbehandling

Hvis beskrivelsen inkluderer "Microsoft Bluetooth LE Enumerator", støtter datamaskinen MX Master.

FEILSØKING

MUSEN KOBLER IKKE TIL?

Hvis kanallyset forsetter å blinke langsomt, se nedenfor for å fikse problemet.

Feilsøke en Unifying-tilkobling

Er datamaskinen slått på og innen rekkevidde – 10 meter (33 fot)?

Flytt musen nærmere datamaskinen.

Er den valgte kanalen den som datamaskinen er tilkoblet?

Velg riktig kanal.

Er Unifying-mottakeren satt inn i en USB-port?

Se til at mottakeren er satt godt inn i porten.

Hvis kanallyset forsetter å blinke langsomt, start paringen på nytt.

Feilsøke en Bluetooth Smart-tilkobling

Er datamaskinen strømført og innen området – 10 meter (33 fot)?

Flytt musen nærmere datamaskinen.

Er den valgte kanalen den som datamaskinen er tilkoblet?

Velg riktig kanal.

Er datamaskinen Bluetooth Smart-klar?

Se listen over Bluetooth Smart-klare datamaskiner.

På datamaskinen er Bluetooth Smart slått på og konfigurert til å godta Bluetooth Smart-tilkoblinger?

Se til at Bluetooth er på og er riktig konfigurert. 

Hvis kanallyset forsetter å blinke langsomt, start paringen på nytt.

Merk: På en Windows-datamaskin vil en ny trådløs Bluetooth Smart-tilkobling kanskje kreve ekstra programvareoppdateringer – en prosess som fortsatt kan pågå etter at en melding vises som indikerer en vellykket fullføring. Vent i minst 20 minutter for å se til at alle oppdateringer er fullført før du starter datamaskinen på nytt.