Logitechs policy for mangfold og inkludering

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

ANSVARLIGHET OG HANDLING

Logitech har forpliktet seg til å satse på mangfold og inkludering

Administrerende direktør hos Logitech, Bracken Darrell, delte følgende på Linkedin den 19. juni 2020: Nylige hendelser har fått oss til å fokusere på Logitechs engasjement og satsing på en policy for mangfold og inkludering.

Vi har allerede begynt å vurdere vår innvirkning på de ansatte og det globale samfunnet på en rekke måter og på tvers av mange underpriviligerte grupper, blant annet inkluderende kultur og tilhørighet, representasjon, relasjon til leverandører og samarbeidspartnere, tiltak for mangfold og inkludering, samfunnsengasjement med mer. Men vi må gjøre mye mer. 

Når det gjelder håndtering av rasisme og fordommer, er vi som selskap forpliktet til å iverksette tiltak og forventer å stilles til ansvar for følgende:
 

 1. Vi skal stå opp og si fra:  Være en stemme for endringer, også ved å utfordre oss selv.  Vi skal bli en ærlig og reell aktør for å stoppe rasisme. Som selskap har vi ofte vært for fraværende med hensyn til sosiale og politiske saker, men vil fra nå av bli en stemme å regne med. Ved å formidle at vi handler, men at vi ennå ikke er fornøyd, håper vi at vi kan spille en liten rolle for å påvirke andre til å gjøre det samme og være transparente og ansvarlige. 

 2. Vi skal støtte andre aktivister for å få til endringer. Vi tilbyr global avspasering for frivillig arbeid og et program matcher de ansattes donasjoner, men dette er bare en begynnelse. Vi vil gjøre mer. Vi skal innlede et flerårig engasjement overfor organisasjoner som klart jobber med å bekjempe urettferdighet og rasisme. Vi skal utvide støtten til skoler og ideelle organisasjoner i vanskeligstilte samfunn med økonomiske bidrag, frivillig arbeid og donering av produkter.  

 3. Vi skal støtte lokalsamfunn. Vi har en historikk med investering og veiledning av entreprenører og vil vurdere å styrke investeringene for å sørge for at innovasjon og ideer kommer fra mange ulike stemmer. Vi skal særlig støtte entreprenører blant svarte og minoriteter slik at de kan skape ny virksomhet (gründere, risikokapitalfond, prosjektsamarbeid osv.). Vi har inngått samarbeid med Best Buy for å finansiere og støtte et teknologisk senter for ungdom, Boys and Girls Club i California, og vi skal se på muligheter for å støtte andre STEAM-sentre i vanskeligstilte lokalsamfunn. 

 4. Vi skal støtte leverandører og samarbeidspartnere som eies av svarte, kvinner og minoriteter. Med tusenvis av leverandører jobber vi aktivt med et program for leverandørmangfold og foretar en analyse av leverandørbasen, som vi vil begynne å rapportere fra som et bedriftsmål. 
  Foreta en handling: Se neste trinn her.

 5. Vi skal måle og rapportere fremgangen på en transparent måte. Vi ønsker å utvikle oss innenfra og ut. Vi gransker aktivt og investerer i allsidig representasjon og lik lønn for likt arbeid i Logitech og vil fremskynde planene om å offentliggjøre tallene. Vi skal styrke investeringene i rekruttering, utvikling og støtte til svarte og andre underpriviligerte grupper.  

 6. Vi skal støtte utdannelse på alle nivåer. Med utgangspunkt i vårt eget selskap skal vi kontinuerlig fokusere på å fremme antirasisme hos lederne våre og alle ansatte. Vi skal også støtte utdannelse i skoleverket for å la den neste generasjonen slippe slik urettferdighet.

 7. Vi stopper aldri. Vi kommer til å gjøre feil, men vi lærer av det. Denne jobben er ikke ferdig før vi alle konkurrerer på like vilkår, svarte og andre fargede, LHBTQ+, kvinner og alle andre vanskeligstilte grupper.
   

Vi er ikke redde for å handle av frykt for represalier og provokasjoner.  Når vi gjør feil, skal vi be om unnskyldning, korrigere feilene hvis det er mulig, og prøve å forbedre oss. Til syvende og sist handler dette om ansvarlighet og handling fra Logitechs side. Vi lover å sette mangfold først og være transparente og ansvarlige både når vi lykkes og mislykkes.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå