Karbontransparens og miljøpåvirkning | Logitech

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH FORPLIKTER SEG TIL KARBONAVTRYKKTRANSPARENS

Utvid skjemaet for plastmusdeler

Karbontransparens

Vi er klar over det presserende behovet for å iverksette klimaaksjon. Ved å være åpne og transparente om vårt avtrykk mener vi at vi kan fremme bedre design og beslutningstaking blant forbrukerne. Vi deler karbonavtrykket på en synlig måte, og vi prøver på alle måter å redusere dette avtrykket.

Transparent merking på emballasje for mus

Bli kjent med vårt nye merke

Vi mener at du skal ha tilgang til informasjon som hjelper deg med å foreta mer informerte beslutninger rundt kjøpene dine. Transparent merking gjør at du kan vurdere kjøpet utover pris og egenskaper og få informasjon om miljøpåvirkningen av kjøpet.

Karbontransparensmerking er nå tilgjengelig på utvalgte Logitech spillproduktpakker og på denne nettsiden. Det vil bli utgitt flere produkter i spillporteføljen, og vi har forpliktet oss til å merke hele produktporteføljen.

Karbonavtrykkpoeng for mus

Forstå karbonavtrykk

I løpet av de seneste årene har vi jobbet med å utvikle kompetansen for livssyklusanalyse (LCA). Med LCA kan vi kvantifisere karbonavtrykket for produktet, fra innkjøp av råmaterialer til produksjon, distribuering, bruk og kassering. Denne analysen og strategien er tredjepartssertifisert for alle produkter.

Med innføringen av vårt karbontransparensmerke vil vi oppgi et karbonavtrykk (tall på produktemballasjen, samt mer innsikt og informasjon til forbrukere og partnere på denne nettsiden.

1 – Angir karbonavtrykket for hele levetiden til produktet, fra materialinnkjøp og produksjon til distribuering, bruk og kassering.
2 – Angir om produktets karbonavtrykk har blitt beviselig utlignet, noe som gjør det karbonnøytralt.

Portrettbilde av Alastair Curtis
«Når Logitech skal lage produkter for neste generasjon, er vi oss bevisst ansvaret for å skape bærekraftige, etiske og nyttige produkter. Merking av emballasjen med karbontransparens er nok et skritt i riktig retning».


Alastair Curtis
Sjefsdesigner

Vår strategi

Vi følger en systematisk strategi for å innføre karbontransparensmerking for alle våre produktlinjer. Når vi kvantifiserer karbonavtrykket for hvert produkt, innhenter vi erfaringer som kan innlemmes i økodesignen for neste generasjon av produkter. Med dette programmet vil vi håndtere og redusere påvirkningen, sammen med merking av porteføljen vår.

Disse produktene har nå fått karbonavtrykkmerking.

Spørsmål og svar, kunder

Hva håper dere å oppnå med karbonmerking?

I en bransje som er avhengig av elektroniske komponenter og plast, er det viktig å forstå og være transparente om karbonavtrykket for å få til positive endringer. Dette er bare begynnelsen – det vil kreve en innsats fra hele bransjen for å oppni skikkelige resultater. Vi inviterer også andre selskaper til å vise full transparens på produktnivå.
 

Hvordan vet vi om karbonavtrykktallet er bra eller dårlig?

På nåværende stadium er det få selskaper som deler karbonavtrykk på produktnivå, men vi håper dette vil endre seg i fremtiden. I øyeblikket kan forbrukere sammenligne våre CO2e-utslipp med CO2e ved normale menneskelige gjøremål eller produkter vi forbruker. For eksempel vil produksjon av 907 g sjokolade slippe ut rundt 19 kg CO2e.
 

Når vil produktene få karbonmerking?

Vi forventer at den første karbonavtrykkmerkingen på utvalgte spillprodukter vil iverksettes senere i år, etterfulgt av de øvrige spillproduktene og deretter utrulling for alle andre produktporteføljer.

Hva måler dere?

Vi vil fremlegge karbonavtrykket for hele livssyklusen til hvert produkt, fra råmaterialer til produksjon, distribuering, bruk og til slutt kassering.

Hvem kontrollerer karbonavtrykktallet deres?

For å støtte integriteten til interne beregninger samarbeider Logitech med velkjente tredjeparter, blant andre IFU Hamburg, et iPoint Group-selskap, for å etablere en gyldig ISO-tilpasset måleprotokoll, en uavhengig DEKRA-autorisert kontrollenhet for å kontrollere og bekrefte hvert produkts karbonavtrykk etter DEKRA-sertifiseringsstandarder, og Natural Capital Partners for å identifisere og anvende sertifiserte karbonutligningsmetoder for å oppnå statusen karbonnøytral for produktene.

For mer informasjon kan du kontakte sustainability@logitech.com