Oprogramowanie SetPoint

Przeglądarka IE8/IE9 nie jest już obsługiwana. Użyj nowszej przeglądarki, aby wyświetlić naszą witrynę.

Oprogramowanie SetPoint

Oprogramowanie Logitech SetPoint™ pozwala na dostosowanie przycisków myszy oraz klawiszy funkcyjnych i klawiszy dostępu na klawiaturze. Za pomocą oprogramowania SetPoint można określić szybkość śledzenia ruchów i skonfigurować inne ustawienia specyficzne dla urządzenia. Oprogramowanie powiadamia także o stanie baterii urządzenia oraz o włączeniu klawiszy Caps Lock i Num Lock.

Kiedy należy zainstalować oprogramowanie SetPoint

 • Gdy chcesz przypisać różne funkcje do przycisków myszy oraz klawiszy funkcyjnych i klawiszy dostępu na klawiaturze.
 • Gdy mysz ma ponad pięć przycisków. 
  System Windows ma wbudowaną obsługę myszy z pięcioma przyciskami; jeśli jednak mysz ma ponad pięć przycisków, należy zainstalować oprogramowanie SetPoint w celu ich obsługi.*
  * Jeśli używana jest mysz do gier serii G firmy Logitech, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Logitech Gaming Software (LGS) zamiast oprogramowania SetPoint.
 • Gdy mysz ma kółko przechylane i chcesz używać go do przewijania w poziomie w tradycyjnych aplikacjach systemu Windows na pulpicie, takich jak Microsoft Excel.
 • Gdy chcesz przypisać skróty typowych funkcji systemu Windows* 8 do klawiszy funkcyjnych na klawiaturze.

Kiedy oprogramowanie SetPoint nie jest wymagane

Oprogramowanie SetPoint nie jest wymagane dla następujących funkcji myszy, które są wbudowane w system Windows® 8:

 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
 • Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy*
 • Przyciski Wstecz/Dalej do nawigacji po stronach internetowych
 • Przewijanie**

* Aby przypisać do przycisków myszy inne funkcje, należy użyć do tego celu oprogramowania SetPoint.

** Ponadto jeśli mysz ma kółko przechylane, będzie ono działać w większości aplikacji w stylu systemu Windows 8, ale oprogramowanie SetPoint będzie wymagane do przewijania w poziomie w tradycyjnych aplikacjach systemu Windows na pulpicie.

Funkcje, które działają tylko w systemie Windows 8

 • Ekran startowy: po przypisaniu tej funkcji do przycisku myszy lub klawisza na klawiaturze naciśnięcie przycisku lub klawisza spowoduje przejście bezpośrednio do ekranu startowego. Drugie naciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniej lokalizacji.
 • Pokaż pulpit: powoduje przejście do pulpitu systemu Windows 8. W systemie Windows 7 powoduje minimalizację otwartych okien aplikacji.
 • Przełącz aplikacje: ta funkcja przełącza kolejno otwarte aplikacje po każdym naciśnięciu przycisku lub klawisza.
 • Paski funkcji: powoduje otwarcie pasków funkcji systemu Windows 8.
 • Pasek aplikacji: powoduje otwarcie paska aplikacji w aplikacjach w stylu systemu Windows 8.

Pobierz oprogramowanie SetPoint