Praktyki Logitech dotyczące różnorodności i integracji

Pangea temporary hotfixes here

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DZIAŁANIE

Praktyki Logitech dotyczące zaangażowania się na rzecz różnorodności i integracji

Zgodnie z tym, co dyrektor naczelny Logitech Bracken Darrell napisał na portalu Linkedin w dniu 19 czerwca 2020 r. ostatnie wydarzenia zachęciły nas do rzucenia jaśniejszego światła na zaangażowanie i inwestycje firmy Logitech w praktyki dotyczące różnorodność i integracji.

Już teraz przyglądamy się naszemu wpływowi na pracowników i społeczność na całym świecie na wiele różnych sposobów oraz w wielu niedostatecznie reprezentowanych grupach, w tym na kulturę i przynależność, reprezentację, relacje z dostawcami i partnerami, inicjatywy na rzecz różnorodności i integracji, wsparcie społeczności i wiele innych. Ale mamy o wiele więcej do zrobienia. 

Jako firma zajmująca się zwalczaniem rasizmu i uprzedzeń rasowych, jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań i wzięcia odpowiedzialność za:
 

 1. Będziemy mówić głośno o:  Bycie głosem zmiany, nawet gdy sami się zmieniamy.  Staniemy się uczciwym i autentycznym adwokatem powstrzymania rasizmu. Jako firma często milczeliśmy w kwestiach społecznych i politycznych, ale staniemy się bardziej konsekwentnym orędownikiem tych spraw. Mamy nadzieję, że możemy odegrać niewielką rolę w zachęcaniu innych do robienia tego samego oraz do zachowania przejrzystości i odpowiedzialności. 

 2. Będziemy wspierać innych aktywistów dla tej zmiany. Oferujemy globalny program wolontariatu i darowizn dla pracowników, ale to dopiero początek, teraz będziemy zaangażowani w jeszcze większym stopniu. Będziemy podejmować wieloletnie zobowiązania wobec organizacji, które działają na rzecz sprawiedliwości i wyeliminowania rasizmu. Rozszerzymy nasze wsparcie dla szkół i organizacji non-profit w społecznościach, które nie otrzymują odpowiedniego wsparcia, dzięki wkładom finansowym, wolontariatowi i darowiznom w postaci naszych produktów.  

 3. Będziemy wspierać nasze społeczności. Za nami stoi historia inwestowania i mentorowania przedsiębiorców, przyjrzymy się także naszym inwestycjom, aby upewnić się, że innowacje i pomysły pochodzą z różnych stron. W szczególności będziemy wspierać założycieli nowych firm wśród osób czarnoskórych i mniejszości rasowych (inkubatory, fundusze VC, Joint Ventures itp.). Nawiązaliśmy współpracę z Best Buy, aby sfinansować i wesprzeć centrum technologiczne organizacji Boys and Girls Club w Kalifornii i będziemy skupiać się na możliwościach wspierania innych centrów STEAM w społecznościach objętych niedostateczną opieką. 

 4. Będziemy wspierać dostawców i partnerów wśród osób czarnoskórych, kobiet i mniejszości. Wraz z tysiącami dostawców aktywnie pracujemy nad programem dywersyfikacji dostawców i przeprowadzamy analizę naszej bazy dostawców. 
  Podjęcie działań: tutaj zobaczysz następne kroki.

 5. Będziemy w transparentny sposób mierzyć i informować o naszych ulepszeniach. Będziemy ewoluować od wewnątrz. Aktywnie weryfikujemy i inwestujemy w różnorodną reprezentację i równość płac w Logitech i przyspieszymy nasze plany publicznego udostępniania naszych danych. Zwiększymy nasze inwestycje w rekrutację, rozwój i promocję osób czarnoskórych i innych niedostatecznie reprezentowanych osób.  

 6. Będziemy wspierać edukację na każdym poziomie. Począwszy od nas samych, będziemy stale edukować naszych liderów i wszystkich pracowników w zakresie walki z rasizmem. Będziemy również wspierać edukację w szkołach, aby uwolnić kolejne pokolenia od niesprawiedliwości.

 7. I nigdy nie przestaniemy. Będziemy popełniać błędy, ale będziemy się na nich uczyć. Nie skończymy, dopóki nie zostaną wyrównane szanse dla wszystkich, w tym dla osób czarnoskórych, osób o innym kolorze skóry, LGBTQ+, kobiet i wszystkich innych niedostatecznie reprezentowanych grup.
   

Nie będziemy czuć strachu przed odwetem lub prowokacją.  Gdy popełnimy błąd, będziemy przepraszać, poprawiać i starać się być lepszymi. Ostatecznie chodzi o odpowiedzialność i działalność firmy Logitech. Zobowiązujemy się do uznania różnorodności za nasz priorytet oraz do zachowania transparentności i odpowiedzialności za sukcesy i porażki.