Polityka przesyłania materiałów bez wezwania

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Polityka dotycząca niezamawianych zgłoszeń

Zasady firmy Logitech dotyczące niezamawianych zgłoszeń

Firma Logitech ani żadni jej pracownicy nie przyjmują i nie biorą pod uwagę żadnych niezamawianych pomysłów, włącznie z pomysłami dotyczącymi nowych produktów, ulepszeń produktów, nowych technologii, procesów, materiałów, usług, kampanii reklamowych lub promocyjnych, marketingu lub nowych nazw produktów. Prosimy nie przesyłać do firmy Logitech ani żadnych jej pracowników wszelkich niezamawianych pomysłów, sugestii, propozycji, komentarzy lub materiałów w jakiejkolwiek formie. Celem tych zasad jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień lub sporów w przypadku, gdy produkty, usługi, funkcje lub strategie marketingowe firmy Logitech mogą wydawać się podobne lub identyczne jak pomysły przesłane do firmy Logitech. Jeśli pomimo zaznajomienia się z naszymi zasadami zostaną przesłane pomysły do firmy Logitech, to niezależnie od stwierdzeń zawartych w liście, wiadomości e-mail, na okładce lub w innej formie transmisji, do zgłoszeń będą stosowane następujące warunki.

 

Warunki zgłaszania pomysłów

Użytkownik wyraża zgodę w następujących punktach:

  1. Zgłoszenia i ich zawartość stają się automatycznie własnością firmy Logitech bez żadnego wynagrodzenia dla autora lub dowolnej innej strony.
  2. Firma Logitech nie jest w żaden sposób zobowiązana do zachowania poufności lub własności zgłoszenia, a także nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek użycie lub ujawnienie zgłoszenia.
  3. Firma Logitech może używać lub przekazywać dalej zgłoszenia i ich zawartość do jakiegokolwiek celu, w tym handlowego, bez żadnych ograniczeń.
  4. Firma Logitech nie jest w żaden sposób zobowiązana do przeglądu, zachowania, potwierdzenia lub zwrotu zgłoszenia albo powiązanych materiałów.

 

Opinie dotyczące produktów

Firma Logitech nie może przyjmować niezamawianych zgłoszeń, ale zachęca do przesyłania opinii dotyczących istniejących produktów. Aby przekazać nam swoją opinię, prosimy skorzystać z forów poświęconych naszym produktom pod adresem https://support.logi.com/hc/en-us/community/topics. Prosimy przekazywać opinie dotyczące istniejących produktów firmy Logitech; nie należy dołączać żadnych pomysłów, których przyjęcie lub rozważenie przez firmę Logitech jest niedozwolone zgodnie z tymi zasadami.
 

Opinie i informacje

Wszystkie opinie przekazane w tej witrynie, na naszych forach poświęconych produktom, bezpośrednio do firmy Logitech lub do ich pracowników będą traktowane jako informacje, które nie są poufne lub zastrzeżone. Firma Logitech może swobodnie wykorzystać takie informacje bez żadnych ograniczeń i wynagrodzenia dla autora lub dowolnej innej strony.