IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

Företagsledarnas bakgrund

Lung Yeh har varit icke-verkställande ledamot av Logitechs styrelse sedan september 2015 och sitter i Logitechs revisionskommitté och i teknik- och innovationskommittén.

Lung Yeh är VD för Enspire Capital, ett riskkapital- och private equity-företag i Singapore som fokuserar på teknik, media och telekommunikation, samt internet och mobila investeringar i Silicon Valley, Kina, Taiwan, Hongkong och Singapore. Innan doktor Yeh kom till Enspire Capital år 2004 verkade han ett år som vice VD för företagsutveckling på Centrality Communications, Inc., en ledande leverantör av GPS-halvledarplattformar för mobila enheter. Han grundade även Pico Communications Inc., en leverantör av integrerad Bluetooth-teknik och mobil internetåtkomst samt nätverkslösningar och var dess VD från 1999 till 2003. Dessförinnan var han vice VD för Communication and Internet Division of Creative Labs Ltd. Dessutom grundade han ShareVision Technology, Inc. och var dess VD, samt innehade olika befattningar inom förvaltning och teknik på Apple Inc., NYNEX och Kodak.

Doktor Yeh har en kandidatexamen i elektroteknik från National Chiao-Tung University och en doktorsexamen i elektroteknik från University of Wisconsin i – Madison.

Kommitténs sammansättning