Guerrino De Luca – verkställande direktör för Logitech

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDARSKAP    /    GUERRINO DE LUCA

Guerrino De Luca

GUERRINO DE LUCA

Verkställande direktör
Före detta styrelseordförande och verkställande direktör


Guerrino De Luca anställdes av Logitech som direktör och verkställande direktör i början av 1998 och blev styrelseledamot några månader senare. Under hans tid som Logitechs verkställande chef från 1998 till 2008 följde nio år med försäljningsrekord och resultatökning. Den årliga vinsten ökade från 400 miljoner dollar till mer än 2,1 miljarder dollar och rörelseresultatet växte från 16 miljoner dollar till mer än 230 miljoner dollar. Från 2008 till september 2019 fungerade De Luca enbart som styrelsens ordförande, förutom mellan juli 2011 och december 2012 då han åter antog den verkställande ledarrollen innan han överlämnade den till Bracken Darrell i januari 2013.

Guerrino De Luca är en veteran inom teknikindustrin med mer än trettio års erfarenhet i Europa och USA. Han har en gedigen bakgrund inom produktstrategi, marknadsföring och ledarskap. Innan han började på Logitech arbetade han som vice verkställande direktör för den globala marknadsföringen inom Apple. Han var direktör för Claris Corporation (en amerikansk programvarutillverkare) efter att ha arbetat i olika marknadsföringsbefattningar hos Apple i USA och Europa. Han påbörjade sin karriär hos Olivetti i Ivrea i Italien.

De Luca sitter i styrelsen för Nielsen Holdings plc.

Han har en universitetsexamen (Laurea) i elektroteknik från La Sapienza i Rom i Italien.