MICHAEL POLK

Före detta ordförande och verkställande direktör för Newell Brands Inc.


Michael Polk är icke-verkställande ledamot i Logitechs styrelse sedan september 2019 och är ordförande i Logitechs kompensationskommitté.

Michael Polk är före detta ordförande och verkställande direktör för Newell Brands Inc., ett multinationellt företag för konsumentvaror, en befattning han innehade från 2011 till 2019.  Från 2003 till 2011 innehade han en rad ledande befattningar på Unilever.  I sina två sista roller på Unilever rapporterade Polk till koncernchefen och var ledamot i Unilevers globala exekutivstyrelse.  Innan Michael Polk började på Unilever arbetade han på Kraft Foods Inc. i 16 år. Där innehade han ledande befattningar och chefspositioner och satt i Kraft Foods förvaltningskommitté.  Michael Polk påbörjade sin karriär på Procter & Gamble.

Michael Polk sitter i styrelsen för företaget Colgate-Palmolive.

Han har en kandidatexamen i operationsanalys och industriteknik från Cornell University och en MBA från Harvard University.