NEIL HUNT

Strategichef, Curai


Neil Hunt har varit icke-verkställande ledamot av Logitechs styrelse sedan september 2010 och sitter i Logitechs kompensationskommitté och teknik- och innovationskommitté.

Doktor Hunt är strategichef på Curai, ett riskkapitaluppbackat företag inom hälsoteknik som bygger teknik som ska tillämpa artificiell intelligens och maskininlärning till primärvårdsmedicin. Innan doktor Hunt antog den rollen i november 2018 var han verkställande direktör för Curai sedan januari 2018. Innan han grundade Curai arbetade han som produktchef på Netflix från 1999 till 2017 och hade ansvaret för utformning, implementering och drift av tekniken på Netflix. Han tjänstgjorde som vice direktör för Internet Engineering på Netflix från 1999 tills han befordrades till chef och produktansvarig 2002. Från 1997 till 1999 var Neil Hunt teknisk direktör på Rational Software, en tillverkare av verktyg för utveckling av programvara baserad i Kalifornien. Dessförinnan innehade han tekniska befattningar på flera företag mellan 1991 och 1997.

Han sitter även i styrelsen för Roku, Inc.

Neil Hunt innehar en doktorstitel i datavetenskap från University of Aberdeen i Skottland och en kandidatexamen från University of Durham i England.