PATRICK AEBISCHER

Före detta rektor på École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)


Patrick Aebischer har varit icke-verkställande ledamot i Logitechs styrelse sedan september 2016 och sitter i Logitechs nomineringskommitté och i teknik- och innovationskommittén.

Patrick Aebischer var från år 2000 till 2016 rektor för École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ett av världens mest prestigefyllda universitet. Han är även professor i neurovetenskap på EPFL och direktör för EPFL:s Neurodegenerative Disease Laboratory vid Brain Mind Institute, EPFL. Innan doktor Aebischer åtog sig dessa ansvarsuppgifter 2000 var han professor och direktör på den kirurgiska forskningsavdelningen och genterapicentret på universitetssjukhuset i Lausanne. Han var även ordförande för avdelningen Artificial Organs, Biomaterials and Cellular Technology på Browns Universitys avdelning för biologi och medicin.

Dr. Aebischer är grundare av tre bioteknikföretag och sitter i styrelsen för Nestlé S.A. and Lonza Group Ltd. Han är även ordförande för Advisory Board of Novartis Venture Fund.

Doktor Aebischer innehar en medicinsk examen från universitet i Genevé och universitet i Fribourg i Schweiz. Han har även tre hedersdoktorstitlar.