Vad är Bluetooth Smart-teknik?

IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

Vad är Bluetooth Smart-teknik?

Bluetooth® Smart-teknik skiljer sig från traditionell trådlös Bluetooth-teknik genom låg energiförbrukning och hög intelligens och banar väg för Internet of Things (IoT).

Du behöver följande för att ansluta Logitech® MX Anywhere 2 till din Bluetooth Smart-förberedda dator:

Windows: Windows®: 8 eller senare
eller
Mac: Mac OS® X 10.10 eller senare

Obs! Om din dator inte är Bluetooth Smart-förberedd, eller om du använder en tidigare version av Windows eller Mac OS, ska du använda Logitech Unifying™-mottagaren för att ansluta MX Anywhere 2.

 

Så här kontrollerar du om din dator ärBluetoothSmart-förberedd:

Windows

  1. Sök efter Enhetshanteraren på Windows-startskärmen
  2. Välj Enhetshanteraren
  3. Välj Bluetooth
  4. Om det står Microsoft Bluetooth LE Enumerator i beskrivningen, så är enheten Bluetooth Smart-förberedd.

Mac

  1. Klicka på Apple-ikonen i det övre vänstra hörnet på skärmen
  2. Välj Om denna Mac
  3. Klicka på Systemrapport
  4. Välj Bluetooth i listrutan Maskinvara
  5. Om Ja visas bredvid Bluetooth Low Energy så är enheten Bluetooth Smart-förberedd.