IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

Säkerhetsinformation om lysdiod- och laserprodukter

Informationen nedan gäller Logitechs laser- och lysdiodsprodukter klass 1 och laserprodukter klass 2. I produktens användarhandbok kan du se om produkten innehåller lysdiod- eller laserprodukter klass 1 eller laserprodukter klass 2.

Lysdiod- eller laserprodukt klass 1

Logitechs lysdiod- eller laserprodukter klass 1 uppfyller kraven för internationella standarder EN 60825-1: 1994 + A1 + A2: 2001 och FDA-standarder, titel 21 CFR, underkapitel J. Alla användare bör följa instruktionerna nedan. Risk för farlig strålning föreligger vid användning av produkterna på ett annat sätt än vad som föreskrivs i detta dokument.

 • Titta inte in i lysdiod- eller laserstrålen eller rikta den mot ögonen på någon annan.
 • Låt inte barn använda produkten utan en vuxens uppsikt.
 • Försök inte att byta ut komponenter i produkten eller reparera lysdiod- eller laserprodukten. Komponenterna får endast bytas ut av experter.
 • Rikta inte lysdiod- eller laserstrålen mot en återspeglande yta.
 • Undvik repor på linsen.
 • Tvätta rent linsen med jämna mellanrum med en ren och mjuk trasa.
 • Följ gällande miljölagstiftning när du kasserar produkten, t.ex. vid en återvinningsstation som tar emot elektronisk utrustning.
 • Kontakta Logitechs kundsupport om du behöver tekniskt support eller hjälp.

Kontakta supporten

Laserprodukt klass 2

Logitechs laserprodukter klass 2 uppfyller kraven för internationella standarder EN 60825-1: 1994 + A1 + A2: 2001 och FDA-standarder, titel 21 CFR, underkapitel J. Alla användare bör följa instruktionerna nedan. Risk för farlig strålning föreligger vid användning av produkterna på ett annat sätt än vad som föreskrivs i detta dokument.

 • Titta inte in i lysdiod- eller laserstrålen eller rikta den mot ögonen på någon annan.
 • Låt inte barn använda produkten utan en vuxens uppsikt.
 • Försök inte att byta ut komponenter i produkten eller reparera lysdiod- eller laserprodukten. Komponenterna får endast bytas ut av experter.
 • Rikta inte lysdiod- eller laserstrålen mot en återspeglande yta.
 • Undvik repor på linsen.
 • Tvätta rent linsen med jämna mellanrum med en ren och mjuk trasa.
 • Följ gällande miljölagstiftning när du kasserar produkten, t.ex. vid en återvinningsstation som tar emot elektronisk utrustning.
 • Kontakta Logitechs kundsupport om du behöver tekniskt support eller hjälp.

Kontakta supporten