IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

 
 

OM TANGENTBORDET

Du är ju inte begränsad till att använda en enda enhet så varför ska ditt tangentbord vara det?
Du är ju inte begränsad till att använda en enda enhet så varför ska ditt tangentbord vara det?
En ny standard för trådlös bekvämlighet och mångsidighet – Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 kan anslutas till upp till tre datorer eller mobila enheter förberedda för trådlös Bluetooth-anslutning och gör att du utan problem kan växla mellan dem.
 
Windows, Android, Chrome, Mac OS X och iOS – Logitech Keyboard K480 fungerar med alla typer av enheter som stödjer ett externt tangentbord.

TANGENTBORDET K480 OVANSIDA

Valreglage
Vrid för att välja en trådlös Bluetooth-kanal eller -enhet
Hållare
Håller telefonen eller surfplattan i en bekväm vinkel
Snabbtangenter
Funktionstangenter
Anslutningsknappar
Tryck för att para ihop med trådlösa Bluetooth-enheter
Statusindikatorer
Indikera status för den trådlösa Bluetooth-anslutningen
Delningsknappar
Effekten varierar beroende på vilken enhet som är ansluten

TANGENTBORDET K480 BAS

Batterifack
Batteriindikator
På/av-reglage

FÖRSTA KONFIGURATIONEN

SLÅ PÅ
SLÅ PÅ
Slå på tangentbordet genom att dra bort fliken från batterifacket.

(Vid leverans är tangentbordets på/av-reglage i läget På).
PARA IHOP TANGENTBORDET MED EN ENHET
PARA IHOP TANGENTBORDET MED EN ENHET
På tangentbordet
Välj en trådlös Bluetooth-kanal.
Vrid valreglaget till 1 (fabriksinställningen).
Windows OS, Android OS, Chrome OS
Så här ansluter du till en dator eller mobil enhet som kör Windows, Android eller Chrome:
Tryck och håll ned "pc"-anslutningsknappen i 3 sekunder.
Mac OS X, iOS
Så här ansluter du till en Apple Macintosh, iPhone eller iPad:
Tryck och håll ned "i"-anslutningsknappen i 3 sekunder.
Indikatorn bredvid anslutningsknappen börjar blinka för att tala om att tangentbordet är redo att paras ihop med en annan enhet.

Tangentbordet är fortsatt i identifieringsläge i ca 3 minuter.
Windows 7
På enheten
På en dator som kör Windows 7:
Gå till Startmenyn och klicka på Enheter och skrivare.

Klicka på Lägg till en enhet för att visa ikoner för tillgängliga trådlösa Bluetooth-enheter.

Välj Logitech Keyboard K480 och klicka på Nästa. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen.
Windows 8
På en dator som kör Windows 8:
Klicka på Inställningar i det övre högra hörnet av skärmen.

Klicka på Ändra datorinställningar.

Klicka på Dator och enheter och välj Bluetooth.

Välj Logitech Keyboard K480 och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen.

Obs! När du skapar en ny trådlös Bluetooth-anslutning kan Windows behöva uppdatera en del resursfiler. Dessa uppdateringar kan fortfarande pågå även när datorn talar om att den har anslutits till tangentbordet. Vänta tills statusindikatorn bredvid anslutningsknappen lyser med fast sken i 5 sekunder innan du försöker använda tangentbordet tillsammans med datorn. (Det kan ta upp till 20 minuter innan Windows-uppdateringen är klar.)
Mac OS X
På en datorn som kör Mac OS X (10.9 eller senare):
Öppna Systeminställningar och klicka på Tangentbord.

Klicka på Ställ in Bluetooth-tangentbord för att starta en sökning efter närliggande tangentbord.

När meddelandet "Hittade Logitech Keyboard K480" visas klickar du på Fortsätt.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen.
Chrome OS
På en dator som kör Chrome OS:
Klicka på statusområdet i det nedre högra hörnet av skärmen (där kontots avatar visas).

Välj Bluetooth-status i listrutan.

Välj Logitech Keyboard K480 i listan över tillgängliga trådlösa Bluetooth-enheter och klicka på Anslut.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen.
Android
På en Android-enhet:
Gå till Inställningar > Trådlöst och nätverk, tryck på Bluetooth och bekräfta att det är aktivt.

När en lista över trådlösa Bluetooth-enheter visas väljer du Logitech Keyboard K480 och klickar på Nästa.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen.
iOS
På en iPhone eller iPad (iOS):
Gå till Inställningar > Bluetooth. (Aktivera Bluetooth om det inte redan är aktivt.) När en lista över trådlösa Bluetooth-enheter visas trycker du på Logitech Keyboard K480.

Obs! Om enheten kräver en PIN-kod anger du koden på Logitech Keyboard K480, inte på enhetens virtuella tangentbord.
På tangentbordet
När tangentbordet har parats ihop med en enhet blinkar indikatorn bredvid anslutningsknappen med fast sken i 5 sekunder.

LÄGG TILL FLER ENHETER

Du kan ansluta ditt Logitech Keyboard K480 till upp till tre trådlösa Bluetooth-enheter samtidigt.

Obs! Innan du försöker ansluta till en annan enhet ser du till att du kan skriva på den enhet som du anslöt till tangentbordet på kanal 1. När du har bekräftat att det finns en aktiv anslutning mellan enheten och tangentbordet fortsätter du med instruktionerna nedan.
På tangentbordet
Välj en trådlös Bluetooth-kanal som inte används.
Om du redan har parat ihop tangentbordet med en enhet på kanal 1 vrider du valreglaget till kanal 2 eller 3.

För att slutföra ihopparningen av tangentbordet med en annan dator, surfplatta eller smarttelefon upprepar du instruktionerna i FÖRSTA KONFIGURATIONEN, "Para ihop tangentbordet med en enhet."

VÄLJ EN ENHET

När du är klar med ihopparningen av tangentbordet med enheterna, kan du välja en enhet att använda med tangentbordet.

Så här väljer du en enhet

Vrid valreglaget till den kanal som du använde för att ansluta datorn, surfplattan eller smarttelefonen till tangentbordet.

Indikatorn bredvid anslutningsknappen blinkar innan den övergår till att lysa med fast blått sken i 5 sekunder för att markera valet.

Använd nu tangentbordet för att skriva på den valda datorn eller mobila enheten.
GÖR MER – SKAFFA PROGRAMVARAN!
Skaffa Logitech-programvara för att ta din tangentbordsupplevelse till nästa nivå. Gå till support.logitech.com/product/multi-device-keyboard-k480 och följ anvisningarna för att ladda ned kostnadsfri Logitech-tangentbordsprogramvara som fungerar med din dator eller mobila enhet.
Logitech Options (för PC)
Logitech Options ger dig större kontroll över ditt tangentbord och gör att du kan vara produktivare och få ut mer av ditt tangentbord.

Använd Logitech Options för att:
 • Konfigurera snabbtangenter för att utföra vanliga kommandon eller anpassade snabbtangenter för tangentbordet.
 • Inaktivera (och aktivera) tangenter – Caps Lock, Infoga och Windows Start.
 • Visa Caps Lock-avisering på datorskärmen.
 • Visa en varning om låg batterinivå på datorskärmen.
Logitech Preference Manager (för Mac OS X)
Med Logitech Preference Manager kan du dra nytta av snabbtangenter och funktionstangenterna fullt ut.

Med Logitech Preference Manager kan du:
 • Använd den översta raden av snabbtangenter som standardfunktionstangenter. (Du kan fortfarande använda genvägar genom att trycka på Fn-tangenten i kombination med någon av tangenterna på den översta raden.)
 • Visa Caps Lock-avisering eller status på Mac-skärmen.
 • Visa en varning om låg batterinivå på Mac-skärmen.
Logitech Keyboard Plus-appen (för Android)
Om du använder Logitech Keyboard K480 med en Android-surfplatta eller smarttelefon kommer du att märka hur Logitech Keyboard Plus förbättrar din skrivupplevelse.

Använd Logitech Keyboard Plus för följande:
 • Välj bland 13 internationella tangentbordslayouter (layout för USA inkluderas inte). Matcha rätt layout med ditt tangentbord för att kunna använda alla tangenter och funktioner.
 • Kör en guide som vägleder dig genom inställningar och ihopparning av trådlösa Bluetooth-enheter.
 • Växla enkelt mellan K480-tangentbordet och skärmtangentbordet på Android-enheten när du slår på och stänger av enheten.

VÄXLA ENHETER

Du kan ansluta tangentbordet till tre enheter samtidigt men det finns ingen gräns för antalet datorer, surfplattor eller smarttelefoner som du kan använda med det. Det är enkelt att omtilldela en av de tre kanalerna till andra enheter. (Du kan enkelt återansluta med en enhet när som helst.)
Växla enheter
Öppna trådlösa Bluetooth-inställningar på en ansluten dator eller mobil enhet och dirigera den att "glömma" tangentbordet.

Obs! Steg för att glömma en trådlös Bluetooth-enhet varierar beroende på typ av enhet och operativsystem. Mer information om hur du glömmer en Bluetooth-enhet finns i användarhandboken som medföljde datorn eller den mobila enheten.

Följ nu instruktionerna i FÖRSTA KONFIGURATIONEN, "Para ihop tangentbordet med en enhet", för att ansluta ytterligare en dator eller mobil enhet på den nya kanalen.

FLERA TANGENTLAYOUTER I EN

En unik layout med flera funktioner gör Logitech Keyboard K480 kompatibelt med den dator eller mobila enhet som du använder just nu. Etikettfärgen på tangenter och delningslinjer identifierar funktioner eller symboler som är reserverade för olika enheter och operativsystem.

Etikettfärg på tangent
Grå etiketter indikerar funktioner som är tillgängliga på Apple-enheter som kör Mac OS X eller iOS.

Vita etiketter på grå cirklar identifierar symboler som är reserverade för användning med ALT GR på Windows-datorer.

Delningstangenter

Modifieringstangenter på ömse sidor av blankstegstangenten visar två uppsättningar etiketter åtskilda av delade linjer.

Etiketten ovanför delningslinjen identifierar den modifierare som skickas till en Windows-, Android- eller Chrome-enhet.

Etiketten nedanför delningslinjen identifierar den modifierare som skickas till en Apple Macintosh-, iPhone- eller iPad-enhet.
Tangentbordet använder automatiskt modifierare som är kopplade till den enhet som är vald för tillfället.

Universaltangenter
Alla andra tangenter utför samma åtgärd på alla enheter och operativsystem.

SNABBTANGENTER OCH FUNKTIONSTANGENTER

Snabbtangenter
I tabellen nedan visas tilldelningarna för snabbtangenterna för Windows, Mac OS X, Android och iOS.

Obs! En asterisk (*) identifierar åtgärder som kräver att Logitech-programvara installeras.
Funktionstangenter
Välj funktionstangenter genom att hålla fn-tangenten nedtryckt samtidigt som du trycker på den snabbtangent som är kopplad till funktionsnumret och åtgärden. I tabellen nedan beskrivs specialtangentkombinationerna för olika operativsystem.

Om du vanligtvis använder funktionstangenter oftare än snabbtangenter, kan du installera Logitech-programvara och använda den för att konfigurera snabbtangenterna som funktionstangenter som du kan trycka på direkt (utan att behöva hålla fn-tangenten nedtryckt).

Obs! En asterisk (*) identifierar åtgärder som kräver att Logitech-programvara installeras.

BYTA BATTERIER

För locket på batterifacket mot på/av-reglaget och lyft locket.

Byt ut de gamla batterierna mot två nya AAA-batterier och sätt tillbaka locket.

KOMPATIBLA ENHETER

Logitech Keyboard K480 fungerar tillsammans med datorer, surfplattor och smarttelefoner förberedda för trådlös Bluetooth-anslutning, som stödjer externa tangentbord.

Tangentbordet är kompatibelt med de vanligaste operativsystemen:
 • Windows® OS version 7 och senare
 • Mac OS® X 10.9 eller senare • Chrome OS™
 • Apple® iPhone och iPad, iOS® 5 eller senare
 • Android™ OS-surfplatta eller smarttelefon, Android 3.2 eller senare
Om du är osäker på vilket operativsystem som körs på en enhet som du vill använda med tangentbordet hittar du mer information i användarhandboken till enheten.

Obs! Det krävs en internetanslutning för att ladda ned Logitech-programvara.

FELSÖKNING

Jag kan inte para ihop tangentbordet med min enhet.
Det går bara att ansluta ditt tangentbord till enheter som är förberedda för trådlös Bluetooth-anslutning. Kontrollera att enheten som du försöker para ihop med är förberedd för trådlös Bluetooth-anslutning. Obs! Logitech Keyboard K480-tangentbordet är inte kompatibelt med en Logitech Unifying-mottagare som baseras på annan trådlös teknik.

Starta om enheten och försök att para ihop den med tangentbordet igen på den ursprungliga kanalen eller annan kanal.

Obs! På en Windows-dator kräver en ny trådlös Bluetooth-anslutning ibland ytterligare programvaruuppdateringar – en process som kan fortgå även efter att ett meddelande om att anslutningen har lyckats visas. Vänta i minst 20 minuter efter ihopparningen för att säkerställa att alla uppdateringar har slutförts innan du startar om datorn.

Kontrollera att enheten är förberedd för trådlösa Bluetooth-anslutningar. (Windows)

Gå till Bluetooth-enheter > Öppna Inställningar och markera följande kryssrutor:
 • Tillåt att Bluetooth-enheter hittar den här datorn
 • Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn
 • Varna mig när en Bluethooth-enhet vill ansluta
Bekräfta att din dator, surfplatta eller smarttelefon är kompatibel med Logitech Keyboard K480. (Se KOMPATIBLA ENHETER.)

Se till att din dator, surfplatta eller smarttelefon stödjer ett externt tangentbord (HID-profil). Kontrollera användarhandboken som medföljde enheten eller kontakta tillverkaren.
Mitt tangentbord fungerar inte.
 • Kontrollera att du har valt rätt kanal.
 • Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget.
 • Slå av tangentbordet och slå på det igen.
 • Stäng av trådlös Bluetooth-anslutning och starta om datorn. (Windows)
På enheten:

Gå till inställningar för trådlöst Bluetooth och stäng av trådlöst Bluetooth.

Starta om enheten och slå på trådlöst Bluetooth.

Återanslut tangentbordet.
 • BYTA BATTERIER
 • Kontrollera att tangentbordet är ihopparat med enheten.
 • Para ihop tangentbordet med din dator, surfplatta eller smarttelefon på nytt.
På enheten:

Gå till inställningar för trådlöst Bluetooth och "glöm" Logitech Keyboard K480.

Stäng av trådlöst Bluetooth.

Starta om enheten och slå på trådlöst Bluetooth.

Para ihop enheten och tangentbordet igen genom att följa stegen i FÖRSTA KONFIGURATIONEN, "Para ihop tangentbordet med en enhet".
Mitt tangentbord slutade fungera eller fungerar bara ibland.
Om din enhet är förberedd för Bluetooth beror problemet troligen på en avbruten Bluetooth-anslutning. Flera miljöfaktorer kan orsaka att anslutningen mellan Logitech Keyboard K480 och en dator eller mobil enhet bryts.
 • Kontrollera tangentbordets batterier.
 • Kontrollera att tangentbordet inte ligger på en metallyta som kan störa en trådlös Bluetooth-signal.
 • Kontrollera att inte någon annan trådlös källa stör Bluetooth-signalen. 
 • Möjliga störningskällor kan vara trådlösa högtalare, strömförsörjning till dator, en bildskärm, mobiltelefon och öppnare till garageport.
 • Håll övriga elektriska enheter minst 20 cm från tangentbordet och dator eller mobil enhet.
 • Testa att flytta tangentbordet närmare datorn eller den mobila enheten.
Mitt tangentbord fungerar inte efter att den anslutna datorn väcks från viloläget.
 • På datorn ändrar du inställningarna för trådlös Bluetooth-adapter:
Gå till Kontrollpanelen > System och säkerhet > System > Enhetshanteraren.

Under Bluetooth-radio högerklickar du på Trådlös Bluetooth-adapter (t.ex. Dell Wireless 370-adapter) och klickar sedan på Egenskaper.

I fönstret Egenskaper väljer du fliken Strömhantering och avmarkerar kryssrutan Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström.

Klicka på OK för att spara inställningarna och starta om datorn.
De tecken jag skriver matchar inte tangentetiketterna.
 • Kontrollera att du använde rätt anslutningsknapp för trådlöst Bluetooth för att para ihop tangentbordet med enheten.
Gå igenom anvisningarna i FÖRSTA KONFIGURATIONEN, "Para ihop tangentbordet med en enhet".

När du väljer en ihopparad enhet med valreglaget börjar statusindikatorn bredvid den anslutningsknapp som du använde för ihopparningen att blinka. Om du har använt fel anslutningsknapp parar du ihop enheten igen genom att hålla den andra anslutningsknappen nedtryckt till dess statusindikator börjar blinka.