IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

 
 

Om MX Master

Ett mästerligt utformat instrument
Logitech MX Master höjer ribban för lasermössens prestanda och precision.

Anslut till tre datorer via den medföljande Logitech Unifying™-mottagaren eller med trådlös Bluetooth® Smart-teknik. Växla mellan anslutningarna med en knapptryckning.

Ett rullningshjul som automatiskt växlar mellan två lägen: ett precisionsläge och ett blixtsnabbt läge som är idealiskt för att navigera i långa dokument eller webbsidor. Det unika tumhjulet erbjuder smidig rullning från sida till sida.

Musens perfekt utformade och handskulpterade form ger handen och vristen stöd för en naturlig och bekväm ställning. Darkfield™-laseravläsning ger dig exakt kontroll på praktiskt taget alla ytor, till och med på glas* och andra högblanka ytor.

Upptäck allt du kan göra med MX Master genom att installera Logitech Options™-programvaran. Du kan optimera musen för ditt operativsystem och helt anpassa MX Masters knappar och rörelser efter dina behov.

Obs! Beskrivningar av funktioner som kräver installation av Logitech Options-programvara visas i blått.

MX Master laddas snabbt: Fyra minuters laddning räcker för en hel dag. En fulladdning kan räcka upp till 40 dagar**.

* Underlaget måste vara 4 mm eller tjockare
** Baserat på sex timmars daglig användning. Batteriets livslängd varierar beroende på datormiljö och användning.
MX Master-översikt
MX Master-översikt

ANSLUT NU!

KONFIGURERA ANSLUTNINGAR

MX Master-musen ger dig två alternativa trådlösa anslutningar: Logitech Unifying (som inkluderar en mottagare till musen) och Bluetooth Smart-teknik.

Läs mer om Unifying
Ladda ned Unifying-programvaran
Lista över Bluetooth Smart-förberedda datorer
Anslut så här
MX Master levereras kopplad till en Unifying-mottagare. (Du kan även koppla musen med en annan Unifying-mottagare.)
Använd trådlös Bluetooth Smart-teknik för att ansluta MX Master till alla Bluetooth® Smart-förberedda datorer.

Anslut så här till Unifying-mottagare med förinstallerad koppling
 1. Tryck på musens Easy-Switch-knapp för att välja kanal.
 2. Tryck på knappen Anslut.
 3. Anslut Unifying-mottagaren till en USB-port på datorn.
 4. Vid kopplingen visas det blinkande ljuset för den valda kanalen på musen som ett fast sken i fem sekunder.
Datorn fortsätter att vara ansluten till denna kanal om du inte ansluter den till en annan kanal – eller använder kanalen för att konfigurera en annan anslutning.

Ett långsamt blinkande ljus betyder att musen inte kunde slutföra anslutningen.

Har du problem vid anslutningen?

Du kan även ansluta MX Master med en annan Unifying-mottagare och inte använda den som medföljer musen.
 1. Anslut Unifying-mottagaren till en USB-port på datorn.
 2. Tryck på knappen Anslut.
 3. Följ anvisningarna som visas av Unifying-programvaran på din dator.
Anslut med Bluetooth Smart-teknik
 1. Välj en kanal på musen.
 2. Tryck på knappen Anslut.
 3. Slutför kopplingen på din Bluetooth Smart-förberedda dator.
Lista över Bluetooth Smart-förberedda enheter:
Mac OS X
 1. Öppna Systeminställningar och klicka på Bluetooth.
 2. Välj MX Master i enhetslistan och klicka på Koppla.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kopplingen.
Vid kopplingen visas det blinkande ljuset för den valda kanalen på musen som ett fast sken i fem sekunder.
Windows 8
 1. Gå till Inställningar och klicka på Dator och enheter.
 2. Välj Bluetooth.
 3. Gå till listan över Bluetooth-enheter och välj MX Master, klicka sedan på Nästa.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kopplingen.
Vid kopplingen visas det blinkande ljuset för den valda kanalen på musen som ett fast sken i fem sekunder.

Har du problem med anslutningen?

LÄGG TILL ENHETER

När du har konfigurerat den första anslutningen kan du installera fler datorer med hjälp av Unifying eller Bluetooth Smart. Du kan ansluta upp till tre enheter med MX Master.

Följ anvisningarna i ANSLUT NU! och välj en öppen kanal. Om det behövs kan du läsa KONFIGURERA ANSLUTNINGAR för mera information om att slutföra en anslutning.

VÄLJ KANALER (OCH ENHETER)

Konfigurera anslutningar med upp till tre datorer. Sedan kan du växla mellan dem genom att välja den kanal som vald enhet är ansluten till.
Tryck på Easy Switch-knappen och bläddra igenom de tre kanalerna. När en kanal väljs lyser numret för vald kanal.

Felsökning av anslutningen
Välja kanal
 1. Tryck på musens Easy-Switch-knapp.
 2. När anslutningen är aktiverad lyser kanalens indikator med ett fast sken under fem sekunder.
Det bakgrundsupplysta kanalnumret ger information om anslutningen.

Om lampan lyser med... är MX Master...
 Fast sken  Ansluten
 Blinkande (snabbt)  Identifierbar...
 Blinkande (sakta)  Kopplas

FUNKTIONER

Logitech MX Master är rikt utrustad med funktioner som gör den till ett kraftfullt, sofistikerat instrument för mästare.

Logitech Options-programvara – essentiell för MX Master

Logitech Options-programvaran optimerar MX-musen för operativsystemet i din dator och dessutom får du chansen att utforska musens alla möjligheter.

Installera programvaran och använd den för att tilldela knapparna nya funktioner, aktivera och använda gester, justera avläsningshastighet och mycket mera.

Logitech Options-programvaran finns tillgänglig för Windows® 7, Windows 8 eller senare, samt Mac® OS X version 10.10 eller senare.

Mer information om Logitech Options
Installera Logitech Options-programvara:Mac eller Windows

Rullningshjul som anpassar sig efter hastigheten
Snurra för att växla till blixtsnabbt läge   Bromsa för att aktivera precisionsläget
Rullningshjul som anpassar sig efter hastigheten
Rullningshjulet är hastighetsanpassat och växlar automatiskt mellan lägen baserat på dina rörelser.

Precisionsläget är perfekt för exakta rörelser. Blixtsnabbt rullningsläge (frirullning) – som gör att du flyger genom långa dokument och webbsidor.

(Tryck på den manuella kanalknappen för att byta kanal manuellt.)

Installera Logitech Options-programvaran och förbättra rullningens funktioner

 • Inaktivera (och aktivera) SmartShift
 • Justera SmartShift-känslighet
 • Växla rullningsriktning mellan anpassad och naturlig
 • Växla till rullningshjulets standardläge
 • Justera rullningshastighet (endast Mac)

Unikt tumhjul
Rulla smidigt i sidled med en gest från tummen.
Rulla horisontellt
Snurra tumhjulet uppåt (för att rulla åt höger) och nedåt (för att rulla åt vänster).


Installera Logitech Options-programvaran och utöka tumhjulets kapacitet 

 • Invertera rullningsriktning
 • Reproducera tryckbaserade gester
 • Justera rullningshastighet och upplösning
 • Navigera genom flikar med innehåll
 • Växla mellan appar
 • Växla mellan appar i helskärmsläge (endast Mac)
 • Växla mellan appar i helskärmsläge (endast Windows 8)
 • Zooma in och ut
 • Justera volymen
 • Kontrollera skärmens ljusstyrka
 • Visa meddelanden (endast Mac)

Anpassa navigering med gester och skrivbordshantering

Installera Logitech Options-programvaran och aktivera gester som hanterar media, panorering, zoom och rotation samt anpassade funktioner.

Tilldela knappen Gester upp till fem olika funktioner Eller koppla gester till andra MX Master-knappar, inklusive mittenknappen och den manuella växlingsknappen.

Så här utför du en gest
Håll knappen Gester nedtryckt samtidigt som du rör musen åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt.

Illustrationen nedan visar gester för att hantera fönster i Windows 8 och i Mac OS X.
Lättåtkomliga bakåt/framåt-knappar
Bakåt/framåt-knapparna som är bekvämt placerade vid tummen förbättrar navigering och förenklar uppgifter.
Så här förflyttar du dig bakåt och framåt
Tryck på bakåt/framåt-knappen för att navigera genom webbinnehåll eller dokumentsidor, beroende på var musens pekare befinner sig.

Obs! På Mac krävs installation av Logitech Options-programvaran för att aktivera bakåt/framåt-knapparna.

Installera Logitech Options-programvaran så öppnas nya funktioner för framåt/bakåt-knapparna.

Logitech Options-programvaran aktiverar knappar som kan användas i Mac. Men dessutom gör programmet att du kan tilldela knapparna andra praktiska funktioner, bl. a OS-navigering, zoom, sökningar i ordböcker m.m.

Avläser i stort sett var som helst
Lasersensorn Darkfield ger felfri avläsning från praktiskt taget alla ytor – till och med från glas* och andra högblanka ytor.
* Underlaget måste vara 4 mm eller tjockare

Ta reda på mer om Darkfield Laser™-avläsning
Ladda MX Master
Ladda MX Master
Anslut ena änden av den medföljande laddningskabeln till mikro-USB-porten på musen och den andra kabeländen till en USB-strömkälla.

Du får tillräckligt med ström för en hel dags användning på bara fyra minuter. En fulladdning kan räcka upp till 40 dagar, beroende på hur musen används.

* Baserat på sex timmars daglig användning. Batteriets livslängd varierar beroende på datormiljö och användning.
Kontrollera batteristatus

LED-indikatorer som lyser Färg Indikation
3 Grön Laddat till 100 %
2 Grön Laddat till 66 %
1 Grön Laddat till 33 %
1 Röd Laddat till 10 %
    Ladda nu!
Kontrollera batteristatus
Tre LED-indikatorer på musens sida anger batteristatus.

Installera Logitech Options-programvara och få meddelanden om batteristatus, samt varningar vid låg laddning

KOMPATIBILITET

Bluetooth Smart-förberedda datorer
Mac

Operativsystem

Mac OS X 10.10 eller senare

Modeller

MacBook Air (från mitten av 2011)

Mac mini (från slutet av 2011)

MacBook Pro (från mitten av 2012)

iMac (från början av 2013)

 
Windows

Operativsystem

Windows 8 eller senare

Modeller

Alla datorer som levereras med Windows 8 eller senare, med stöd för Bluetooth 4.0 eller senare, är kompatibla med MX Master.

Även andra datorer kan ha stöd för MX Master.

Bekräfta kompatibilitet:

Starta enhetshanteraren

Om Microsoft Bluetooth LE Enumerator inkluderas i beskrivningen innebär det att datorn har stöd för MX Master.

FELSÖKNING

KAN MUSEN INTE ANSLUTA?

Om kanalindikatorns ljus fortsätter att blinka sakta, går du till informationen nedan för att korrigera felet.

Felsöka en Unifying-anslutning

Är datorn aktiverad och befinner den sig inom räckvidden 10 meter?

Flytta musen närmare datorn.

Har du valt kanalen som datorn är ansluten till?

Välj korrekt kanal.

Är Unifying-mottagaren ansluten till en USB-port?

Se till att mottagaren är stabilt ansluten till porten.

Om kanalindikatorns ljus fortsätter att blinka sakta, startar du kopplingen.

Felsöka en Bluetooth Smart-anslutning

Är datorn aktiverad och befinner sig inom räckvidden 10 meter?

Flytta musen närmare datorn.

Har du valt kanalen som datorn är ansluten till?

Välj korrekt kanal.

Är datorn Bluetooth Smart-förberedd?

Se listan över Bluetooth Smart-förberedda datorer.

Är Bluetooth Smart aktiverad på din dator och är den konfigurerad att godkänna Bluetooth Smart-anslutningar?

Se till att Bluetooth är aktiverad och korrekt konfigurerad. 

Om kanalindikatorns ljus fortsätter att blinka långsamt, startar du kopplingen.

Obs! På en Windows-dator kräver en ny trådlös Bluetooth Smart-anslutning eventuellt fler programvaruuppdateringar – en process som kan fortgå även efter att du ser ett meddelande om att anslutningen har slutförts. Vänta i minst 20 minuter efter kopplingen så att alla uppdateringar säkert har slutförts innan du startar om datorn.