Logitechs åtgärder för mångfald och inkludering

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

ANSVAR OCH HANDLING

Logitechs åtaganden gällande åtgärder för mångfald och inkludering

Som Logitechs VD Bracken Darrell delade via Linkedin den 19 juni 2020 har den senaste tidens händelser fått oss att uppmärksamma Logitechs åtaganden kring och engagemang i åtgärder för mångfald och inkludering.

Vi håller redan på att se över vår inverkan på anställda och samhällsgrupper världen över på en rad olika sätt för att se vad vi kan göra när det gäller flera underrepresenterade grupper. I detta ingår att ha en inkluderande kultur och tillhörighet, representation, relationer till leverantörer och partners, initiativ för mångfald och inkludering samt att ge tillbaka till samhällsgrupper med mera. Men det finns så mycket mer att göra. 

När det gäller att bekämpa rasism och fördomar vill vi som företag vidta åtgärder och vi förväntar oss att vi hålls ansvariga för följande:
 

 1. Vi ska höja vår röst:  Vara en röst för förändring, även när vi förändrar oss själva.  Vi ska bli ärliga och autentiska förespråkare för att stoppa rasism. Som företag har vi ofta varit för tysta när det gäller sociala och politiska frågor, men vi ska bli en röst som hörs mer konsekvent. Genom att dela med oss av faktumet att vi agerar men att vi inte har nått ända fram än hoppas vi på så sätt kunna uppmuntra andra att göra samma sak och även att vara transparenta och ta ansvar. 

 2. Vi ska stötta andra aktivister för att få till stånd den här förändringen. Vi erbjuder ledighet för dem som vill volontärarbeta och har ett matchningsprogram för anställdas donationer. Men detta är bara början, vi ska göra ännu mer nu. Vi tar på oss åtaganden, som sträcker sig över flera år, med organisationer som uttryckligen jobbar för ökad rättvisa och för att utrota rasism. Vi kommer att utöka stödet till skolor och ideella organisationer i eftersatta lokalsamhällen genom ekonomiska bidrag, volontärarbete och produktdonationer.  

 3. Vi ska stötta våra olika samhällsgrupper. Vi har en historia av att investera i och vara mentorer åt entreprenörer, och vi kommer att titta på hur dessa investeringar görs för att säkerställa att innovationerna och idéerna kommer från många olika röster. Mer specifikt ska vi stötta grundare som är svarta och tillhör minoritetsgrupper när de skapar nya affärsverksamheter (inkubatorer, riskkapitalfonder, samriskföretag osv.). Vi har gått samman med Best Buy för att finansiera och stötta ett teknikcenter för Boys and Girls Club i Kalifornien, och vi kommer att rikta in oss på möjligheter att stötta andra STEAM-center (center som är inriktade på naturvetenskap, teknik, konst och matematik) i lågprioriterade områden. 

 4. Vi ska stötta leverantörer och partners som ägs av svarta, kvinnor eller minoriteter. Vi har över 1 000 leverantörer och arbetar aktivt på ett program för mångfald bland leverantörerna och utför en analys av leverantörsbasen. Den kommer vi att börja rapportera om som ett företagsmått. 
  Vidta åtgärder: Se de följande stegen här.

 5. Vi ska mäta och rapportera om våra förbättringar på ett transparent sätt. Vi ska utvecklas inifrån och ut. Vi ser aktivt över och satsar på mångfald och jämlika löner på Logitech, och vi påskyndar nu våra planer på att offentliggöra siffrorna. Vi ska utöka satsningarna på att rekrytera, utveckla och främja svarta och andra underrepresenterade grupper.  

 6. Vi ska stötta utbildning på alla nivåer. Vi börjar med vårt eget företag, och vi kommer kontinuerligt att utbilda våra chefer och anställda i antirasism. Vi ska också att stötta skolledd utbildning för att kommande generationer ska slippa den här orättvisan.

 7. Vi kommer aldrig sluta. Vi kommer att begå misstag, och vi kommer att lära oss av dem. Jobbet är inte klart förrän spelplanen är rättvis för alla, inklusive, svarta, andra rasifierade, HBTQ+, kvinnor och alla andra underrepresenterade grupper.
   

Vi kommer inte att tveka att agera av rädsla för repressalier eller provokationer.  När vi felar ber vi om ursäkt, ställer det till rätta om vi kan, och arbetar för att bli bättre. I slutändan handlar det om ansvar och handling för Logitech. Vi lovar att göra mångfald till en prioritet och att vara transparenta och ta ansvar när vi lyckas och när vi misslyckas.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu