Koldioxidinsyn och miljöpåverkan | Logitech

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH LOVAR TRANSPARENS GÄLLANDE KOLDIOXIDPÅVERKAN

Stort diagram över musdelar i plast

Koldioxidinsyn

Vi är medvetna om det pressande behovet att vidta klimatåtgärder. Genom att vara öppna och transparenta gällande vår påverkan tror vi att vi kan främja bättre designbeslut och hjälpa kunderna att fatta bättre beslut. Vi delar koldioxidpåverkan på ett synligt sätt och vi strävar aktivt efter att minska påverkan där det är möjligt.

Tydligare märkta etiketter på muspaketering

Se vår nya etikett

Vi tycker att du ska ha tillgång till information som kommer att hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut gällande dina inköp. Transparent märkning tillåter dig att utvärdera köpet bortom pris och funktioner och hjälper dig att bättre förstå vilken miljöpåverkan ditt köp har.

Koldioxidmärkning är nu tillgänglig på viss Logitech Gaming-produktpaketering och på den här webbplatsen. Ytterligare produkter inom spelportföljen kommer fortsätta att släppas och vi fortsätter vara hängivna åt märkning över hela vår produktportfölj.

Koldioxidpåverkan vid inköp av mus

Förstå koldioxidpåverkan

Under de senaste åren har vi jobbat för att utveckla vår kapacitet gällande livscykelanalys (LCA). Med LCA kan vi kvantifiera produktens koldioxidavtryck, från inköp av råmaterial till tillverkning, distribution, kundanvändning och produktens livscykelslut. Den här analysen och det här tillvägagångssättet är tredjepartscertifierat över alla produkter.

Med införandet av märkningen för koldioxidinsyn ger vi ett koldioxidavtryck (nummer) på produktpaketeringen samt ytterligare insikt och information för kunder och partners på den här webbsidan.

1 – Anger koldioxidavtrycket för hela produktens livscykel, från inköp av material, tillverkning, distribution, kundanvändning och livscykelslut.
2 – Anger om produktens koldioxidavtryck har blivit verifierbart kompenserat vilket gör den koldioxidneutral.

Alastair Curtis porträtt
”Allt eftersom Logitech vill bygga för nästa generation väger vi in vårt ansvar gällande att skapa hållbara, etiska och användbara produkter. Att ha tydligt märkta etiketter på vår paketering är ännu ett steg mot det målet.”


Alastair Curtis
Verkställande designchef

Vårt tillvägagångssätt

Vi har tagit ett systematiskt tillvägagångssätt för att implementera etiketter med koldioxidinsyn på hela vår produktlinje. Allteftersom vi kvantifierar koldioxidavtrycket på varje produkt skaffar vi oss mer erfarenhet som vi kan använda oss av i ekodesignen i nästa generations produkter. Med det här programmet vill vi ta itu med och minska vår påverkan samtidigt som vi märker vår produktportfölj.

Märkning med koldioxidpåverkan finns nu för dessa produkter.

Kundfrågor och svar

Vad hoppas ni uppnå genom att ha etiketter med koldioxidinsyn?

I en bransch som är beroende av elektroniska komponenter och plast är att förstå och vara transparent gällande koldioxidavtryck ett viktigt steg för att kunna främja en positiv förändring. Detta är bara en början. Det krävs att hela branschen anstränger sig för att göra en riktig förändring. Vi uppmanar andra företag att också tillhandahålla full insyn på produktnivå.
 

Hur vet vi om numret för koldioxidpåverkan är bra eller dåligt?

För närvarande delar väldigt få företag koldioxidpåverkan på produktnivå, men vi hoppas att detta kommer att ändras framöver. I nuläget kan kunder jämföra våra CO2e-utsläpp med CO2e-utsläppen från vanliga sysslor eller produkter vi konsumerar. Till exempel: att producera 907 gram (2 lbs) choklad släpper ut cirka 19 kilo CO2e.
 

När kommer produkterna att ha etiketter med koldioxidinsyn?

Vi räknar med att de första etiketterna med koldioxidinsyn kommer att finnas på utvalda gaming-produkter senare det här året. De kommer att följas av resten av gaming-produkterna, och därefter kommer etiketterna att börja användas på våra andra produktportföljer.

Vad mäter ni?

Vi kommer att visa koldioxidpåverkan längs hela livscykeln för varje produkt, från inköp av råmaterial till tillverkning, distribution, kundanvändning och slutligen livscykelslut.

Vem validerar numret för koldioxidpåverkan?

För att stötta integriteten av våra interna beräkningar samarbetar Logitech med välkända tredje parter, inklusive IFU Hamburg, ett iPoint Group-företag, för att etablera ett giltigt ISO-mätprotokoll, en oberoende DEKRA-auktoriserad kontrollant för att verifiera och validera koldioxidpåverkan för varje produkt enligt DEKRA-certifieringsstandarder och Natural Capital Partners för att identifiera och tillämpa certifierade verktyg för koldioxidkompensation för att uppnå en koldioxidneutral status för produkterna.

Kontakta sustainability@logitech.com för mer information