Policy för oombett inskickande av information

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Policy för oombedda förslag och idéer (presentationer)

 

Logitechs policy för oombedda förslag

Logitech och dess anställda accepterar eller bedömer inte oombedda förslag, inklusive idéer om nya produkter, produktförbättringar, ny teknik, processer, material, tjänster, annonsering eller kampanjer, marknadsföring eller nya produktnamn. Skicka inte in oombedda idéer, förslag, erbjudanden, kommentarer eller material i någon form till Logitech eller någon av dess anställda. Syftet med denna policy är att undvika möjliga missförstånd eller dispyter när Logitechs produkter, tjänster, funktioner eller marknadsföringsstrategier liknar eller är identiska med idéer som skickats in till Logitech. Om du ändå skickar in idéer till Logitech, trots att du känner till vår policy, gäller följande villkor oavsett vad som står i det inskickade brevet, e-postmeddelandet, försättsbladet eller annat som har skickats in.
 

Villkor för inskickade förslag

Du godkänner att:

  1. Det du skickar in och dess innehåll automatiskt blir Logitechs egendom utan någon kompensation till dig eller tredje part.
  2. Logitech inte har någon skyldighet att sekretessbelägga eller patentskydda det du skickar in och ska inte hållas ansvariga för användning eller spridning av det som skickats in.
  3. Logitech kan komma att använda eller distribuera om det som skickats in och dess innehåll i olika syften (kommersiellt eller annat) utan begränsning.
  4. Logitech har inte någon skyldighet att granska, behålla, bekräfta eller returnera det som skickats in eller relaterat material.
     
Feedback på produkt

Även om Logitech inte accepterar oombedda förslag välkomnar vi feedback på våra befintliga produkter. Om du vill ge oss feedback, kan du använda våra produktforum på https://support.logi.com/hc/en-us/community/topics. Lämna endast feedback på Logitechs befintliga produkter. Bifoga inte idéer som vi inte får acceptera eller betänka enligt Logitechs policy.
 

Feedback och information

All feedback som du lämnar på den här webbplatsen, på våra produktforum, direkt till Logitech eller dess anställda ses som icke-konfidentiell och inte patentskyddad. Logitech kan använda sådan information fritt utan restriktioner och behöver varken kompensera dig eller eventuell tredje part.