ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

ประวัติผู้บริหาร

Neil Hunt ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2010 และทำหน้าที่เป็นกรรมการค่าตอบแทนและกรรมการแต่งตั้งของ Logitech และเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ

Dr. Hunt เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Netflix, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในแคลิฟอร์เนียที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวีรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยเปิดดำเนินงานในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เขาทำงานกับ Netflix มาตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปี 2017 และมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานเทคโนโลยีที่ Netflix เขาทำหน้าที่เป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตที่ Netflix ตั้งแต่ปี 1999 จนกระทั่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์เมื่อปี 2002 และในช่วงปี 1997 ถึง 1999, Dr. Hunt ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Rational Software ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ในแคลิฟอร์เนีย และทำงานในตำแหน่งทางวิศวกรรมหลายตำแหน่งในบริษัทก่อนหน้าในช่วงปี 1991 ถึง 1997

Dr. Hunt ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของ Roku, Inc.

Dr. Hunt จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก University of Aberdeen ในสหราชอาณาจักร และปริญญาตรีจาก University of Durham ในสหราชอาณาจักร