ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

ประวัติผู้บริหาร

บอร์ดบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร, Logitech International S A
ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Logitech International S A
รองประธานอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, Agilent Technologies, Inc.
ที่ปรึกษาอาวุโส, The Boston Consulting Group
อาจารย์, School of Computer and Communication Sciences ที่ École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
กรรมการผู้จัดการ, Enspire Capital
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์, Netflix, Inc.
ประธานของ Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, BT Wholesale
ประธาน, Excelsior Advisors, LLC

ผู้บริหารอาวุโส

ประธานกรรมการบริหาร
ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก
รองประธานอาวุโส กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มประมวลผลสำหรับผู้บริโภค
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประธานกิตติคุณ

ประธานกิตติคุณ