Marjorie Lao

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน LEGO A/S/LEGO Group


Marjorie Lao ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2018 และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของ Logitech

Marjorie Lao ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ LEGO Group บริษัทที่ครอบครัวที่เป็นเจ้าของ และครอบครองโดยเอกชนซึ่งมีกิจกรรมหลักคือการพัฒนา การผลิต การตลาดและการจำหน่ายของเล่นตัวต่อ LEGO เธอดำรงตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ปี 2017 และก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน และรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินธุรกิจ ก่อนการเข้ารับตำแหน่งใน LEGO Group ในปี 2014 นั้น Ms. Lao ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานโครงการของ Seadrill ในระหว่างปี 2013 เธอดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินของ Tandberg ASA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2010 และดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ M&A ในระหว่างปี 2006 เมื่อ Tandberg ถูก Cisco Systems, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์และบริการเครือข่ายบนโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของโลกเข้าซื้อกิจการ Ms. Lao จึงได้เข้าร่วมงานกับ Cisco ในฐานะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และการวิเคราะห์ธุรกิจตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2012 ก่อนหน้านี้ เธอได้รับตำแหน่งการเงินและการจัดการ ณ บริษัท McKinsey & Company และ The Procter & Gamble ตั้งแต่ปี 1996 ถึง 2000

Ms. Lao จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School เธอได้รับการรับรองให้เป็นผู้สอบบัญชีสาธารณะในฟิลิปปินส์เมื่อปี 1996