Riet Cadonau - กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

⟨   คณะผู้นำ    /    RIET CADONAU        

RIET CADONAU

ประธาน dormakaba Holding AG


Riet Cadonau ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนเมษายน 2021 และทำหน้าที่เป็นกรรมการค่าตอบแทนของ Logitech

Mr. Cadonau คือประธานของ dormakaba Holding AG ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับการเข้าถึงอาคาร เราดำรงตำแหน่งประธานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 จนถึงมีนาคม 2021 Mr. Cadonau เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kaba Holding AG ซึ่งเป็นผ้ให้บริการโซลูชันการเข้าถึงและการจัดการทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2015 ซึ่งควบรวมกิจการกับ Dorma Group เพื่อก่อตั้งเป็น dormakaba ก่อนการทำงานกับ Kaba Mr. Cadonau ใช้เวลา 8 ปีเป็นผู้บริหารที่ Ascom Holding AG ซึ่งเป็นบริษัทการสื่อสารโทรคมนาคมที่มุ่งเน้นการสื่อสารไร้สายในสถานที่ ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2011 และในตำแหน่งการจัดการและการบริหารมากมายในฐานะคณะผู้บริหารตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2005 เขาเข้าร่วมงานกับ Affiliated Computer Services Inc. (ACS) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะรองประธานระดับสูงประจำยุโรป และกรรมการผู้จัดการฝ่ายรายได้การขนส่งตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2007 หลังจาก ACS ควบรวมแผนกรายได้การขนส่งของ Ascom ก่อนกลับมายัง Ascom ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เขายังอยู่กับ IBM Corporation ในสวิสเซอร์แลนด์ถึงสิบปี ล่าสุดคือเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริการส่วนกลางตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2001

Mr. Cadonau ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของผู้บริหารของ Georg Fischer AG และ Zehnder Group AG

Mr. Cadonau สำเร็จการศึกษา BA ในสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบาเซล และ MA ในสาขาการบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซูริก เขายังเข้าร่วมโปรแกรมการบริหารจัดการขั้นสูงที่ INSEAD ด้วย