ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

การแถลงข่าว

RSS: Logitech Announces Cordless MediaBoard for PLAYSTATION®3

 

Logitech — January 4, 2007 — Logitech today announced the Logitech® Cordless MediaBoard™ keyboard for PLAYSTATION®3. The Cordless MediaBoard makes it easy for gamers to communicate online using the PLAYSTATION® Network. Using the keyboard, gamers can quickly set up profiles, manage accounts and send text messages to others gamers online - no more struggling to enter text with a gamepad. Also located on the keyboard are a built-in touch-pad and vertical scrollbar so there is no need for a separate mouse. The lightweight design and slim profile makes the Logitech Cordless MediaBoard easy to handle, use and store in the living room. Available in the U.S. and Europe beginning in February, Logitech Cordless MediaBoard will be priced at $79.99 (U.S.).

คลังการแถลงข่าว