ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

การแถลงข่าว

RSS: Logitech Wheels Provide Force Feedback for Sony´s Newest Version of Gran Turismo HD Concept

 

Logitech — April 6, 2007 — Following Sony Computer Entertainment America´s announcement that Gran Turismo™ HD Concept Version 1.2 is now available for download at the PLAYSTATION®Store, Logitech announced that three of its steering wheels now provide force feedback for the game. The Logitech® Driving Force™ Pro, Logitech® Driving Force™ EX and Logitech® Driving Force™ steering wheels all support force feedback for the updated version of Gran Turismo HD Concept. The wheels are available in Europe, the U.S and parts of Asia.  

คลังการแถลงข่าว